Met Nienke in gesprek: leidende principes voor een goed gesprek in de praktijk van publieke organisaties

 

‘Help ons komen tot een integrale aanpak voor de buurt’, ‘Breng ons tot een strategische agenda’, ‘Ondersteun ons bij een nieuw organisatiemodel’ of ‘Help ons onze vastgelopen samenwerking weer vlot te trekken’. Zomaar een greep uit de vragen die onze collega Nienke de afgelopen jaren voorbij zag komen. Ze kwamen uit verschillende publieke organisaties in het licht van diverse maatschappelijke opgaven. Vaak gaat het dan uiteindelijk om op een andere manier én op een ander niveau met elkaar in gesprek komen. Wat maakt dat zo’n ‘hulpvraag’ bij haar terechtkomt? Hoe wordt een gesprek met onze collega Nienke in de praktijk (vaak) een goed gesprek? 
 
'Elke vraag, elke praktijk en elke situatie die ik zie is anders. Om de simpele reden dat in elke opdracht weer andere mensen een rol spelen. Waar die straks met elkaar heen willen bewegen en wat ze voortaan beter willen doen, noem het de bestemming of gewenste situatie, is vaak al wel beschreven. Of je daar succesvol naar onderweg bent de vanuit goede interactie met elkaar, is dan wel de vraag. Voor het antwoord op die vraag en vanuit mijn aandacht voor de kwaliteit van het gesprek, kan ik mijn lessen uit de praktijk vangen in de volgende acht leidende principes die vragen om aandacht. Die deel ik graag met je en werk ik komende tijd verder uit', aldus Nienke. 
 

Leidende principes voor een goed gesprek 

1. Procedurele rechtvaardigheid vergroot het draagvlak en/of de acceptatie van het resultaat; 
2. Gekaderde vrijheid, met heldere spelregels vooraf, zet teamleden (weer) in ‘the drivers seat’; 
3. Achter elk standpunt zitten aannamen, overtuigingen, belangen en behoeften; 
4. Consistent zijn in woord en gedrag vergroot het onderlinge vertrouwen; 
5. Feiten en beleving zijn als peper en zout; 
6. Het verleden ondertitelt de toekomst; 
7. De kracht van ‘het verboden gebied’: dat wat er niet mag zijn, krijgt juist macht; 
8. Niets menselijks maakt ons vreemd; de kracht van de menselijke maat.
 

Geest scherpen

In mijn stijl en aanpak(ken) zitten veel inzichten uit mijn mediation-opleiding en de leergang systemisch werken verweven. Bovendien benut ik graag voortdurend allerlei momenten, mensen en onderzoeken om mijn geest te scherpen. Eens doorpraten over het goede gesprek? Iets aan me voorleggen uit jouw praktijk? Neem dan contact met me op.