Onderzoek, analyse & inzicht in de praktijk: Gemeente De Bilt - Evaluatie functioneren Rekenkamercommissie

De termijnen van een aantal leden van de rekenkamercommissie van de gemeente De Bilt lopen binnenkort af. Tijd om de spreekwoordelijke balans op te maken. De rekenkamercommissie is benieuwd hoe zij zich, met het oog op de wisseling van de wacht, goed voorbereiden op de gevolgen van het wetsvoorstel Versterking Decentrale Rekenkamers. Wij voerden deze evaluatie van het functioneren van de rekenkamercommissie voor ze uit.

Aan de hand van een enquête onder raadsleden, bestudering van de resultaten van eerdere onderzoeken, interviews met de huidige leden en twee bijeenkomsten met raadsleden brachten we het functioneren van de rekenkamercommissie in kaart. Daarnaast hebben we onderzocht in hoeverre de adviezen van een van de rekenkameronderzoeken zijn opgepakt en tot resultaat heeft geleid. Via deze aanpak maakten we het handzaam en helder. In een beknopt rapport bundelden we de inzichten en conclusies over het functioneren van de rekenkamercommissie. Samen met de raad verkenden we aan de hand van een aantal concrete ‘bouwstenen’ wat voor rekenkamercommissie past bij de gemeente De Bilt in het licht van de wet Versterking Decentrale Rekenkamers. Zo leidt dit onderzoek tot duidelijkheid wat in de praktijk nodig is voor de raad en de rekenkamercommissie om een volgende stap vooruit te zetten in de ontwikkeling.

Met elkaar deden we veel ervaring en expertise op het gebied van onderzoek, analyse en inzicht in publieke organisaties in het licht van verschillende urgente en actuele maatschappelijke opgaven. Benieuwd naar onze aanpak en ervaringen? Jouw praktijk aan ons voorleggen of die van een publieke organisatie waar je bij betrokken bent? Resultaten uit onderzoek, analyse en inzicht samen echt werkbaar maken in de praktijk? Neem dan contact met ons op.