Bijeenkomst op 25 april over organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet: de spanning tussen ‘leren’ en ‘leveren’ in de praktijk

Voor donderdag 25 april (16:00 – 20:00) staat de bijeenkomst Omgevingswet in de praktijk: spanning op leren en leveren op het programma. Deze bijeenkomst vindt plaats bij ons in hartje Utrecht en is bedoeld voor programmamanagers Omgevingswet, leidinggevenden in het fysieke domein en andere professionals die in het licht van de Omgevingswet werken aan organisatieontwikkeling in publieke organisaties als gemeenten, provincies en waterschappen. Bekend met zo’n rol? Graag met ons en andere vakgenoten kijken naar de ‘spanning’ in de praktijk? Meld je dan hier eenvoudig online aan! De bijeenkomst is gratis voor vakcollega’s uit publieke organisaties.

 

Praktijk 

De Omgevingswet beoogt een betere balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Het gevolg is dat publieke organisaties zich anders verhouden tot inwoners, ondernemers en instellingen bij omgevingsvraagstukken. De invoering van de Omgevingswet gaat daarom verder dan alleen een wetswijziging. Je kunt zeggen dat de invoering van de Omgevingswet voor de meeste publieke organisaties meer een verander- dan een invoeringsvraagstuk is. Succesvol veranderen, ten opzichte van succesvol invoeren, vraagt aandacht en investering in de ontwikkeling van professionals. Het vraagt om leren, door te doen en met elkaar te ontdekken ‘hoe het werkt’. Die ruimte is er niet altijd omdat er in het licht van de Omgevingswet druk ontstaat op concrete resultaten: de nieuwe instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. In de praktijk zien we daardoor een spanning ontstaan in publieke organisaties tussen leren en leveren. Daar zit volgens ons de crux.
 
  • Wat heb je als professional en als organisatie te leren in het licht van de Omgevingswet? 
  • Wat heb je als professional en als organisatie te leveren in het licht van de Omgevingswet? 
  • Hoe bepaal, organiseer en houd je duurzaam de juiste balans daartussen?
Om zulke vragen draait de bijeenkomst – Omgevingswet in de praktijk: spanning op leren en leveren op donderdag 25 april. We kijken met elkaar naar inzichten uit de actuele theorieën en elkaars praktijk. Het doel is om met elkaar te verdiepen, ervaringen uit te wisselen en te komen tot concrete aanknopingspunten. Om datgene op te pakken waar we in onze praktijk mee verder komen.
 
 
hierbenikgraagbij aanmelden

 

Betrokken collega’s 

Bij de organisatie van deze bijeenkomst zijn vanuit ons bijvoorbeeld de volgende collega’s betrokken: Ward Deckers, Anna Rozendaal, Jelly van der Weerd, Jeroen Niemans en Quirijn de Kraker. Zij kennen de praktijk vanuit verschillende publieke organisaties waarin zij samen met opdrachtgevers stappen zetten op het gebied van organisatieontwikkeling in het licht van de Omgevingswet. 
 
Doorpraten over het werkbaar maken van de Omgevingswet in publieke organisaties? Benieuwd naar onze kijk op organisatieontwikkeling in het licht van maatschappelijke vraagstukken? Neem dan contact met ons op.