Energietransitie in de praktijk: Netwerk DSO (Directeuren Stedelijke Ontwikkeling) bespreekt uitgangspunten organisatie Energietransitie

Onlangs zochten zo’n 30 Directeuren Stedelijke Ontwikkeling en hun medewerkers elkaar op rond het thema Energietransitie. Op het programma stond het delen en uitwisselen van lessen uit de Energietransitie in de praktijk. De bijeenkomst stond onder leiding van onze collega’s Ward Deckers, Friso van Abbema en Bertram van der Wal. Gemeenten Delft, Zwolle en ‘s-Hertogenbosch deelden hun inzichten, bevindingen en ervaringen. Evenals Emiel Reiding, directeur van de Nationale Omgevingsvisie. De discussie over de organisatie van de Energietransitie is daarbij in de praktijk het meest concreet te maken en bevat tastbare, herkenbare elementen. De opgave van de Energietransitie neemt in rap tempo in organisatorische impact toe. Met elkaar heb je als gemeente het volgende in ieder geval te organiseren. 

 

Brede(re) blik 

De blik op de techniek en de technische expertise in huis halen is één aspect maar deze operatie vraagt ook ander gedrag van inwoners (en daarmee andere expertise). 
 

Integraliteit

De Energietransitie raakt alle verschillende activiteiten en onderdelen van de organisatie. Afstemming, verbinding en samenhang op het juiste niveau is nodig (ongeacht welke organisatievorm je kiest). 
 

Focus 

Om van start te gaan, kan het slim zijn om te bepalen met welke investeringen of opgaven je concreet begint. Inzicht in je huidige opgaven en bestaande financieringsstructuren is daarom essentieel.
 

Samenwerking 

De Energietransitie betekent iets voor de samenwerking die je als gemeente al hebt met partners. Een scherpe rolbepaling voor de gemeente vooraf helpt enorm. Net als de nieuwsgierigheid naar nieuwe partijen die zich manifesteren rondom de Energietransitie.
 

Werkbaar 

Er zijn nog (te) weinig voorbeelden en concrete manieren waarop gemeenten uitwisselen op ‘hoe zij lokaal het wiel uitvonden’ en Energietransitie werkbaar maken. Dit verschilt in de praktijk flink. 
 
Zo vormden we met de leden van het Netwerk DSO een beeld van de uitvoeringspraktijk in verschillende organisaties. Denk aan hoe arbeidsintensief de opgave is. Met andere woorden: hoeveel mensen zijn er (extra) nodig? Misschien een simpele vraag maar wie kijkt naar de praktijk vermoedt geen eenduidig antwoord. Deze bijeenkomst legde grote verschillen bloot tussen hoe gemeenten nu de opgave Energietransitie organiseren. De ene gemeente zet fors capaciteit in op de Energietransitie, andere laten het bij enkele gecommitteerde medewerkers. Bovendien blijkt maar weer dat echt leren van elkaar begint bij bijeenkomsten als deze. Door het delen van kennis en ervaringen. Een volgende stap is ook slimme, onderlinge samenwerking in concrete projecten waarin je (dus ook in de uitvoering) de eigen expertise en die van vakgenoten met meerwaarde inzet. Komende tijd zetten we hier met verschillende publieke organisaties mooie stappen in.  
 
Collega’s als Ward, Friso en Bertram delen graag en regelmatig inzichten uit de praktijk van de Energietransitie. Ook leiden zij verschillende bijeenkomsten met vakgenoten uit verschillende publieke organisaties rond dit thema. Doorpraten over het werkbaar maken van de Energietransitie in de praktijk? Kijken naar Jouw ervaringen, inzichten en plannen? Neem dan contact met ons op