Rekenkamercommissies: toe aan volgende stap!

Regelmatig worden wij door rekenkamercommissies gevraagd om onderzoek voor hen uit te voeren. Wij vinden het iedere keer weer een mooi om op deze manier op lokaal niveau meerwaarde te kunnen bieden. 

Klassiek rekenkameronderzoek leidt tot meer verantwoordingsinformatie

Het klassieke rekenkameronderzoek bestaat uit het verzamelen en analyseren van verantwoordingsinformatie. Het leidt vaak tot dikke feitenrapporten die selectief gelezen worden en meestal aanbevelen de verantwoordingsinformatie aan de raad te verbeteren. Zo voeden rekenkamerrapporten onbedoeld de groeiende verantwoordingsinformatie die van college naar raad gaat, zonder dat de doelmatigheid van beleid substantieel verbetert.
 

 

Wij gunnen de gemeenteraad een rekenkamercommissie die snel weet in te spelen op recente ontwikkelingen. Dat vraagt enerzijds om nauw contact met de fracties om te weten wat er speelt en anderzijds om snel uitvoering te kunnen geven aan een onderzoeksvraag.
 
Daarnaast is het van belang om in de trajecten van de rekenkamercommissie de partners in de stad te betrekken. De gemeente pakt de maatschappelijke opgaven namelijk ook niet in haar eentje aan.
 
Tot slot zien wij de enorme meerwaarde van overzichtelijke en toegankelijke eindproducten. Raadsleden krijgen jaarlijks vele meters nota’s, rapporten en brieven te verstouwen. Een toegankelijk verhaal met veel visualisaties helpt raadsleden enorm in hun kaderstellende en controlerende rol.
 
Wij zijn blij om bij veel rekenkamercommissies een beweging te zien naar meer eigentijds onderzoek. 

Wat is dan eigentijds rekenkameronderzoek?

Eigentijds rekenkameronderzoek is wat ons betreft onderzoek met de blik vooruit waarbij er, op basis van heldere set aan feiten en cijfers, interactie is met de raad als onderdeel van het onderzoek. Door de raad tijdens het onderzoek te betrekken is naast het product ook het proces zelf van waarde De feiten en cijfers zijn terug te vinden in overzichtelijke posters, infographics en factsheets. 

Inmiddels deden we in Leiden-Leiderdorp en De Bilt ervaring op met deze vorm van rekenkameronderzoek. We zetten dat onder meer voort in Gooise Meren en Zevenaar. Dat gebeurt met succes én met plezier van alle betrokkenen. Benieuwd naar ons verhaal? Zin om met ons de volgende stap te zetten in rekenkameronderzoek? Neem dan contact met ons op.