Inspiratie en kennis in ontwikkeling: conferentie ‘Winnen met AI’ van NRC Live

Gisteren was ik te gast bij de conferentie ‘Winnen met AI’ van NRC Live in Boom Chicago Amsterdam. Hier verzamelden bijna 200 deelnemers zich vanuit diverse organisaties: banken, zorgverzekeraars, overheden en ondernemingen. Om met elkaar te ontdekken hoe Artificial Intelligence (AI) ons dagelijks leven nu al verandert en hoe publieke en private organisaties succesvol innoveren met behulp van AI. Daarover ging ook de sessie ‘AI met maatschappelijke impact’ van Jaring Hiemstra die ik vanuit Hiemstra & De Vries mee voorbereidde. Over AI in de publieke sector schreef Jaring voor NRC onlangs al het stuk AI in de publieke sector: tijd dat burgers resultaat zien. Hierin roept hij onder meer op om AI werkbaar te maken voor de publieke sector, zodat ook burgers hier de vruchten van plukken.  

AI met maatschappelijke impact 

Voor de sessie met Jaring was veel belangstelling vanuit zowel publieke als private organisaties. We behandelden drie cases, één bij het UMC Utrecht, één bij de GGD Amsterdam en één bij Waterschap Aa en Maas. Aan de hand van ‘brug-model’ spraken sessiedeelnemers over hoe hun eigen organisatie ervoor staat. Waarom slaagt het ene project wel en het andere niet? Wat opviel is dat ze hierin vaak nog een duidelijke visie missen hoe je AI slim inzet en wat AI concreet kan betekenen voor hun organisatie. Het risico is groot dat AI-projecten dan stranden in een pilotfase. Om uit die pilotfase te komen is het belangrijk structureel te beschikken over kwalitatief goede data. Verschillende organisaties hebben in de praktijk nog ‘oude en vervuilde’ data uit het verleden. Het ‘opschonen’ hiervan kost veel tijd. Daarnaast zien leidinggevenden en professionals nog niet voor zich hoe AI hen kan ondersteunen bij het beter, meer of gerichter helpen van mensen. Het helpt om dan vooraf na te denken over het anders vormgeven van het ontwerpproces en het optimaal benutten van de expertise van professionals. Zo konden de sessiedeelnemers de deur uit met aanknopingspunten om aan in hun praktijk aan de slag te gaan met AI.  

Positief verhaal waarheid laten worden

Tijdens NRC Live kwamen er weer veel mooie voorbeelden van innoveren met AI voorbij. Denk aan concrete toepassingen als de app ‘Kijk vooruit’ van ING voor inzicht in je toekomstige inkomsten en uitgaven, weginspectie via AI door BAM Infra en het voorspellen van uithuisplaatsingen van kinderen door de gemeente Amsterdam. Wat mij vaker opvalt en ik gisteren ook merkte, is dat rond AI ook altijd wat angst en onzekerheid hangt. NRC Live speelde hierop in door stellingen te pluggen als ‘Het is geen strijd, het is oorlog. En Europa gaat verliezen’ en ’Democracy will not survive AI’. Te veel nadruk op dat laatste zorgt ervoor dat je kansen mist om maatschappelijke impact te realiseren. Gelukkig liet Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente, zien hoe ethiek en technologie elkaar ook versterken. Dan gaat het om waarden als vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die zelf niet meer in staat zijn om te eten maar zelf een mensvriendelijke robot bedienen in plaats van iemand die ze ‘voert’ (wat sommigen echt ervaren als een vernedering). Zelf zet ik mij graag in om het positieve verhaal voor de publieke sector waarheid te laten worden. Dit betekent bewust keuzes maken en doen wat nodig is om oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan de samenleving die we willen. Doe je mee? 
 
In gesprek hierover? Mooie voorbeelden van de kracht van AI in maatschappelijke opgaven delen? Neem dan contact met me op