Bijeenkomst - Naar een werkend stelsel Omgevingswet: integraal en cyclisch werken in de praktijk

De impact van de Omgevingswet op publieke organisaties is groot. Het is een operatie die het ruimtelijk domein flink in beweging zet. Veel gemeenten zijn volop aan de slag met de nieuwe kerninstrumenten(omgevingsvisie, omgevingsprogramma’s en omgevingsplan. De Omgevingswet vraagt echter meer dan ooit dat deze instrumenten goed op elkaar zijn afgestemd. Van. Dit leidt in de praktijk tot vragen als:

o Waar houdt de omgevingsvisie precies op en waar begint het programma of plan?
o Hoe verhouden de instrumenten zich chronologisch tot elkaar in de tijd; met welk instrument begin je, en welke is leidend?
o Hoe organiseer je cyclisch en integraal werken op het moment dat je (een deel van je) instrumenten gereed hebt?

Het beantwoorden van zulke vragen en het slim organiseren van de instrumenten is wat wij het ‘werkend stelsel Omgevingswet’ noemen. Integraliteit luidt daarbij het devies. Dan praten we niet alleen over ‘horizontale integraliteit’ tussen de verschillende beleidsdomeinen maar juist ook over ‘verticale integraliteit’ tussen de verschillende instrumenten. Hoe kom je tot zo’n werkend stelsel en wat vraagt dat van de organisatie? We zien dat op dit vlak het verschil tussen theorie en praktijk nog groot is. Tijdens de bijeenkomst op 3 oktober staat daarom de praktijk (van nu én straks!) centraal. We delen onze ervaringen en we duiken in praktijkcases uit twee gemeenten. Door op deze praktische, actieve manier met elkaar aan de slag te gaan, kunnen we nu en straks beter zien en doen wat nodig is voor een werkend stelsel Omgevingswet.

Deze bijeenkomst is interessant en relevant voor projectleiders, directeuren en programmamanagers rondom de Omgevingswet vanuit publieke organisaties zoals gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Datum en locatie

Deze bijeenkomst vindt plaats bij ons in het WTC-gebouw bij Utrecht Centraal op donderdag 3 oktober van 17:00 uur tot 21:00 uur. Inloop vanaf 16:30.

Hartelijke groet en we hopen je te verwelkomen op 3 oktober,

Jeroen Niemans, Ward Deckers, Geert Lonterman, Yonne Westerveld en Quirijn de Kraker