Gemeenten zijn op weg naar de invoering van de Omgevingswet

De invoeringsdatum van de Omgevingswet nadert snel. Er gaat voor gemeenten veel veranderen. De verantwoordelijkheid voor de inrichting van de fysieke leefomgeving wordt meer dan in het verleden gedeeld met inwoners en initiatiefnemers. Gemeenten moeten meer integraal en minder planmatig werken. Besluitvorming moet sneller en beter. De digitalisering van informatie, beleid, regelgeving en werkprocessen moet hierbij helpen, maar is een grote opgave op zich. Kortom, werk aan de winkel.

Onze ervaringen delen

Inmiddels hebben we bij meerdere gemeenten, provincies en waterschappen in het land de veranderopgave in beeld gebracht en vertaald in een routekaart. In de routekaart stippelen we de ontwikkelagenda uit die de opgave werkbaar maakt en hen helpt richting bij de implementatie. Met onze routekaarttrajecten voor de implementatie van de Omgevingswet bieden we inzicht in de veranderopgave van gemeenten in het kader van de Omgevingswet: wat is er nodig om er voor te zorgen dat niet alleen de juiste producten in huis zijn om te voldoen aan de vereisten bij de invoering van de Omgevingswet, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat de organisatie met deze instrumenten kan werken op een manier die de geest van de Omgevingswet beoogt. Nu de tijd voor gemeenten begint te dringen willen we de inzichten die we tot nu toe hebben opgedaan delen. 

Voorbeeldroutekaart

In deze voorbeeldroutekaart Omgevingswet delen wij generieke lessen over de veranderopgave van gemeenten op alle thema’s waar de Omgevingswet impact op heeft. Het delen van dit document is een open uitnodiging aan iedereen die zijn of haar organisatie voorbereidt op de komst van de Omgevingswet: doe er je voordeel mee. Deze uitnodiging komt wel met een waarschuwing: de veranderopgave van jouw organisatie hangt af van de lokale politiek-bestuurlijke context en organisatiecultuur. Gebruik de tijd die rest voor de implementatie van de wet om stil te staan bij de accenten die jouw organisatie echt nodig heeft, en waar het gemeentebestuur de nadruk op wil leggen. Onze ervaring leert dat dit een scherpe analyse vereist van de huidige situatie, alsook een concrete ambitie voor het toekomstige omgevingsbeleid.

Doorpraten

De voorbeeldroutekaart Omgevingswet vind je hier. Doorpraten over onze ervaringen met de Omgevingswetvoorbereidingen van gemeenten en andere publieke organisaties? Neem dan contact met ons op.