Nieuwe uitdagingen

De afgelopen tijd zette een aantal collega’s van Hiemstra & De Vries een volgende stap in hun loopbaan. Wianne Brandt, Anna Rozendaal, Sebastiaan van den Bogaard en Bas Martens gaan allen aan de slag met een mooie nieuwe uitdaging die past bij waar zij staan in hun professionele ontwikkeling. Op plekken waar ze zonder twijfel van meerwaarde zijn in het maatschappelijk domein.

Verbinding leggen

Zo is Wianne Brandt begonnen als directeur bij Veilig Thuis Kennemerland, advies- en meldpunt voor huiselijk geweld. Afgelopen vrijdag bezochten alle collega’s van Hiemstra & De Vries Wianne op haar nieuwe werkplek bij het multidisciplinair centrum kindermishandeling Kennemerland in het Spaarne ziekenhuis. Omdat we graag de verbinding leggen. We namen gepast afscheid én keken met een frisse blik naar een aantal organisatievraagstukken van het MDCK.

Ambassadeurs

Wij zijn er trots op dat onze collega’s meer dan tien jaar met ons aan complexe maatschappelijke vraagstukken hebben gewerkt en zijn ervan overtuigd dat zij in hun nieuwe baan ambassadeurs zullen blijken van datgene waar Hiemstra & De Vries voor staat. Zoals met al onze oud-collega’s blijven we nauw in contact. Wij wensen hen veel geluk met deze nieuwe stap!