Voorbij de kaasschaaf: besparen én transformeren in het sociaal domein

Gemeenten die zich willen (en moeten) ontwikkelen binnen het sociaal domein, maar tegelijkertijd moeten bezuinigen, stellen nog altijd de inhoudelijke opgaven centraal. Dat bleek tijdens de bijeenkomst voor gemeenten die Hiemstra & de Vries op 26 september over dit onderwerp organiseerde.

‘Besparen én transformeren. Hoe houd je grip in het sociaal domein?’ Onder dat motto kwamen rond de tien gemeenten, provincie en zorgorganisaties samen op het kantoor van Hiemstra & De Vries in Utrecht. Veerle van de Winckel is een van de adviseurs van Hiemstra & De Vries en merkt op: ‘Wij hebben in deze bijeenkomst besparen en transformeren expres tegenover elkaar gezet, maar mij viel op dat veel gemeenten die tegenstelling niet zo stellig ervaren. Ze zorgen er linksom of rechtsom toch voor dat de inhoud voorop blijft staan. Gemeenten zoeken naar manieren om binnen hun bezuinigingsopdracht voor ogen te houden wat ze willen bereiken. Dat vind ik mooi om te zien. Daarmee lijken we het klassieke kaasschaven voorbij.’

Een goed voorbeeld hiervan is de gemeente Wageningen. Deze gemeente heeft in haar coalitieakkoord “Kwaliteit van Leven” als uitgangspunt opgenomen. Dit houdt in dat de kwaliteit van leven en de gezondheid van mensen voorop staat. Dit uitgangspunt hanteert de gemeente zowel in de toegang, bij de vraag wat inwoners nodig hebben aan zorg en ondersteuning. Maar ook bij het bepalen van de besparingsmaatregelen voor de begroting in 2020. Hiemstra & De Vries hielp met het ontwikkelen van een toetsingskader om te bepalen hoe besparingsmogelijkheden niet alleen financieel bijdragen, maar ook hoe ze bijdragen aan de kwaliteit van leven. Zo’n instrument helpt goed om intern, maar ook politiek het gesprek te voeren.

Van de Winckel: ‘Door de casussen die we tijdens de bijeenkomst hebben besproken is een genuanceerder beeld ontstaan bij de zorgen die er wel eens zijn bij mensen, namelijk dat de financiële afdeling een te bepalende rol heeft bij bezuinigingen. Zeker waar financieel adviseurs dicht op de inhoud werken, zie je een betere balans tussen inhoud en financiën.’

Lastig blijven de uitdagingen van gemeenten binnen het sociaal domein wel. ‘We zien de worsteling. Gemeenten lopen allemaal tegen de vraag aan hoe ze hun begroting structureel in balans houden. Als de rek eruit is, hoe maak je dan inhoudelijk de juiste keuzes? En hoe kun je voorspellen wat innovatieve ideeën in de toekomst gaan opleveren? Dat is ingewikkeld. Op die vragen leveren wij als Hiemstra & De Vries graag een bijdrage’, besluit Van de Winckel.

Meer?

Bovenstaande herkenbaar als je naar jouw organisatie kijkt? We zijn benieuwd naar jullie ervaringen! Neem gerust contact met ons op.