Het Dashboard Omgevingswet voor houvast bij de implementatie

Je zult maar verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet! Er komt verschrikkelijk veel op je af. Je voelt je verantwoordelijk voor zowel de “feitelijke” invoering. Alle verplichte nieuwe instrumenten, regels en procedures. En tegelijkertijd is er dat knagende stemmetje: door te de focus te leggen op wat er voor mijn organisatie verplicht is, benut ik dan wel voldoende kansen voor de ontwikkeling van mijn organisatie? Wij herkennen dit dilemma bij professionals in het fysiek domein en hebben een dashboard ontwikkeld dat houvast geeft op beide sporen!

De invoeringsdatum van de Omgevingswet nadert snel. Er gaat voor gemeenten veel veranderen. De verantwoordelijkheid voor de inrichting van de fysieke leefomgeving wordt meer dan in het verleden gedeeld met inwoners en initiatiefnemers. Gemeenten moeten meer samen- en integraal werken en minder planmatig. Besluitvorming moet sneller en beter. De digitalisering van informatie, beleid, regelgeving en werkprocessen moet hierbij helpen, maar is een grote opgave op zich. Kortom, werk aan de winkel.

Het is goed daarbij te beseffen dat de wetswijziging een antwoord is op een maatschappelijke beweging die al lang en breed in gang is gezet. De Omgevingswet is vooral een middel voor het werken aan een betere, gezondere, duurzamere en meer samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Bij alle gemeente zijn er legio voorbeelden te noemen die uitgaan van deze benadering. Echter, nu de invoering van de Omgevingswet écht dichtbij komt is het voor gemeenten van belang om (opnieuw) inzicht te krijgen in wat zij te doen hebben om nu al in de geest van de Omgevingswet, en per 1 januari 2021 ook volgens de letter van de Omgevingswet te werken. De letter van de wet gaat over de opzet van de Omgevingswet, met het bijbehorende instrumentarium en regelgeving. De geest van de wet gaat over de uitvoering van de wet met ruimte voor integrale afwegingen, brede participatie en initiatief van buiten.

Dashboard Omgevingswet

Om een scherp(er) beeld te vormen van waar de organisatie staat in de veranderopgave, bieden wij het dashboard Omgevingswet aan. Het dashboard maakt inzichtelijk hoe de organisatie vordert met de ontwikkeling van zowel de instrumenten als de beoogde verandering in houding, gedrag en werkprocessen. Daarbij maken wij een duidelijk onderscheid tussen enerzijds ‘Wat moet je als gemeente sowieso doen?’ en anderzijds ‘Wat is een kans om aan jouw organisatie te werken?’. Zo doen we recht aan zowel de letter als de geest van de wet. We benutten onze kracht en expertise: de koppeling tussen de invoering van de Omgevingswet en de organisatieontwikkeling (en kansen daarbij). Met dit dashboard maken we dit zichtbaar en geven we het concreet vorm.

Doorpraten

Wil jij meer weten over het dashboard en de mogelijkheden om hier als organisatie gebruik van te maken? Neem dan contact op met onze collega Jeroen Niemans. Wil je er nog meer over lezen? Lees dan hier de volledige uitleg over het dashboard Omgevingswet. Ben je benieuwd geworden naar wat wij nog meer doen op het gebied van de Omgevingswet, bezoek dan een van onze bijeenkomsten, neem contact om een afspraak te maken of lees verder.