Op bezoek bij Willem Buunk, van adviseur tot wethouder

Hiemstra & De Vries bestaat 15 jaar en dat vieren we onder meer door een aantal oud-collega’s op te zoeken. Om bij te praten, terug te blikken en vooruit te kijken. Deze keer zijn Geert Lonterman en Jeroen Niemans op bezoek bij oud-collega Willem Buunk, tegenwoordig wethouder in de gemeente Bronckhorst.

Willem Buunk ontvangt ons thuis, in zijn prachtig verbouwde boerderij net buiten Steenderen, aan de westkant van de gemeente Bronckhorst. De gemeente waar hij wethouder is. Sinds kort staat er in de tuin een vlaggenmast, waar de vlag van de Achterhoek fier wappert. Binnen staat Buunk in een pan te roeren. Ondanks zijn drukke agenda als wethouder heeft hij tijd gevonden om voor ons te koken. Helaas komen we op een moment dat er niets uit eigen moestuin gegeten kan worden, verontschuldigt hij zich. Terwijl het eten staat te pruttelen nemen we plaats in de voormalige deel, nu de woonkamer, met uitzicht over de landelijke omgeving. Het is een mooie plek om te mijmeren over zijn tijd bij Hiemstra & De Vries van 2017 tot 2018.

Die tijd was natuurlijk veel te kort, daar zijn we het snel over eens. Buunk was koud een paar maanden binnen toen hij gevraagd werd om wethouder te worden in Bronckhorst. Hij was een paar jaar eerder vanuit Utrecht terugverhuisd naar zijn geboortestreek. Hoewel het eigenlijk nooit de bedoeling was, zwichtte hij toen een beroep op hem werd gedaan. Ondanks zijn korte tijd bij ons, begint hij toch te glimmen als het over Hiemstra & de Vries gaat. Snel na zijn binnenkomst voelde Buunk zich thuis in de club waar hij graag nog lang deel van had uitgemaakt. Willem kwam met een heleboel kennis uit zijn tijd als lector bij Hogeschool Windesheim binnen en zat vol ambitie om met ons het thema Omgevingswet verder uit te bouwen. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn opdracht om voor de gemeente Stichtse Vecht een route uit te stippelen voor de Omgevingswet-implementatie en die te laten aansluiten bij hun ambitie.

Het onderwerp heeft hij niet losgelaten. Als wethouder heeft Willem de implementatie van de Omgevingswet in zijn portefeuille. Zijn gedrevenheid en kennis op het thema maken dat hij wel een beetje een ongeduldige wethouder is. Willem heeft aan den lijve ondervonden dat zijn rol als wethouder echt anders is dan die van adviseur. Omdat een wethouder iemand is die vooral de lijnen uitzet, moet je in die rol soms wel een beetje op je handen zitten. Hoe graag je ook het ambitieuze collegeprogramma uitvoert: als het gaat om de concrete invulling van de ambities zijn echt anderen aan zet.

Als bestuurder ziet Willem regelmatig externe adviseurs voorbijkomen. ‘Wethouder Buunk’ zou met terugwerkende kracht ‘adviseur Buunk’ nog meer inzetten op het goed meenemen van bestuur en raad. Neem bijvoorbeeld weer de implementatie van de Omgevingswet. Daaruit komen fundamentele vragen voort over hoe je je als overheid organiseert en hoe je acteert. Willem noemt als voorbeeld de omgang met de regels. In de Omgevingswet zit ruimte om hier flexibeler mee om te gaan. Maar je kunt ook de andere kant op bewegen: juist strenger zijn op de regels. Dat vraagt dus om een scherpe keuze in wat voor overheid je wilt zijn. Als bestuurders en raadsleden daarmee worstelen, kunnen adviseurs echt helpen door mogelijkheden inzichtelijk te maken. Willem ziet een belangrijk pluspunt in hoe adviseurs daarin hun ervaringen en inzichten uit andere gemeenten en overheden meenemen. Daarmee verrijken ze volgens hem echt de gemeentelijke werkpraktijk. Zeker wanneer ze kunnen rekenen op hun collega’s met elk weer hun eigen netwerk, kennis en bagage. In dat kader noemt Willem de kantoorvrijdagen waarop alle adviseurs van Hiemstra & De Vries samenkomen en elkaar inspireren. Dat is echt van waarde, ziet hij. Aan die momenten denkt hij dan ook met veel plezier terug. Als wethouder heeft hij dit soort momenten helaas niet in de vorm die Hiemstra & De Vries bood. Zo af en toe grijpt Willem dan ook de kans om terug te keren op het oude nest bij Hiemstra & De Vries voor het bijwonen van een sessie.

Willem heeft een duidelijk beeld van hoe het adviesvak zich zal ontwikkelen. De toekomst vraagt volgens hem om het maximaal inzetten op toegevoegde waarde. Succesvolle adviseurs en adviesbureaus zullen zich nu en in de toekomst meer en meer verbinden aan het leveren van resultaat in plaats van het afleveren van een product of advies. Door te zorgen dat een implementatie of verandering ook echt praktijk wordt. Dit betekent volgens Willem langdurig commitment van een adviesbureau aan een organisatie. Dat is een aansprekende visie die bij ons past die ons als muziek in de oren klinkt. Met ons buikje rond laten we Willems boerderij in de Achterhoek laat op de avond weer achter ons.

In gesprek

Wil je nog meer te weten komen over de implementatie van de Omgevingswet?  Op maandag 2 december organiseren wij de bijeenkomst 'De route naar een succesvolle omgevingsvisie'.Lees hier meer over de bijeenkomst en meld je aan!

Met ons doorpraten over de afgelopen 15 jaar organisatieontwikkeling in publieke organisaties of juist vooruitkijken naar de komende jaren? Even bijpraten? Tijd voor of zin in een hernieuwde kennismaking? Neem dan contact met op met een van onze collega’s. Op onze website bundelen we komende tijd alles wat er rond 15 jaar Hiemstra & De Vries gebeurt.