• Nieuws en inspiratie...

 • 2019
  24 okt

  Voorbij de kaasschaaf: besparen én transformeren in het sociaal domein

  Gemeenten die zich willen (en moeten) ontwikkelen binnen het sociaal domein, maar tegelijkertijd moeten bezuinigen, stellen nog altijd de inhoudelijke opgaven centraal. Dat bleek tijdens de bijeenkomst voor gemeenten die Hiemstra & de Vries op 26 september over dit onderwerp organiseerde. ‘Besparen én transformeren. Hoe houd je grip in het sociaal domein?’ Onder dat motto...

  Lees verder
 • 22 okt

  Nieuwe uitdagingen

  De afgelopen tijd zette een aantal collega’s van Hiemstra & De Vries een volgende stap in hun loopbaan. Wianne Brandt, Anna Rozendaal, Sebastiaan van den Bogaard en Bas Martens gaan allen aan de slag met een mooie nieuwe uitdaging die past bij waar zij staan in hun professionele ontwikkeling. Op plekken waar ze zonder twijfel van meerwaarde zijn in het maatschappelijk...

  Lees verder
 • 26 sept

  De aanpak van de grote maatschappelijke opgaven van dit moment versnellen door echt integrale aanpak omgevingsvisie

  Zonder uitzondering heeft elke gemeente waar wij rondlopen momenteel ongekend veel opgaven op hun bordje liggen. Daarbij staan binnen het fysiek domein energietransitie en de woningbouwopgave in veel gemeenten bovenaan op de agenda. We zien dat er binnen het gemeentehuis gelijktijdig wordt gewerkt aan heel veel verschillende beleidsplannen die elkaar raken. Denk aan RES-en en...

  Lees verder
 • 20 sept

  Gemeenten zijn op weg naar de invoering van de Omgevingswet

  De invoeringsdatum van de Omgevingswet nadert snel. Er gaat voor gemeenten veel veranderen. De verantwoordelijkheid voor de inrichting van de fysieke leefomgeving wordt meer dan in het verleden gedeeld met inwoners en initiatiefnemers. Gemeenten moeten meer integraal en minder planmatig werken. Besluitvorming moet sneller en beter. De digitalisering van informatie, beleid,...

  Lees verder
 • 28 aug

  Bijeenkomst - Naar een werkend stelsel Omgevingswet: integraal en cyclisch werken in de praktijk

  De impact van de Omgevingswet op publieke organisaties is groot. Het is een operatie die het ruimtelijk domein flink in beweging zet. Veel gemeenten zijn volop aan de slag met de nieuwe kerninstrumenten(omgevingsvisie, omgevingsprogramma’s en omgevingsplan. De Omgevingswet vraagt echter meer dan ooit dat deze instrumenten goed op elkaar zijn afgestemd. Van. Dit leidt in de...

  Lees verder
 • 1 aug

  Vacature bij Hiemstra & De Vries: Organisatieadviseur fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

  De komende jaren ligt de grootste veranderopgave binnen gemeenten in de fysieke leefomgeving. De economie ontwikkelt zich in rap tempo. De wereld om ons heen verandert. Dit vraagt om professionals die niet alleen inhoudelijk goed onderlegd zijn maar ook in staat zijn om te acteren in samenspraak met initiatiefnemers, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en...

  Lees verder
 • 11 juli

  De praktijk van het sociaal domein: gevoel krijgen bij de uitvoering

  Je hoeft kranten als Trouw, NRC en Volkskrant maar open te slaan en vakmedia als Binnenlands Bestuur er maar bij te pakken. Grote kans dat je artikelen vindt die gaan over problemen binnen het sociaal domein in het algemeen en die in de jeugdzorg in het bijzonder. Mijn collega Wianne Brandt schreef eerder haar ervaringen als bestuurder van Veilig Thuis al eens op. Enfin, ik...

  Lees verder
 • 8 juli

  Leiderschapsprogramma's van start

  Op woensdag 3 juli trapten onze collega’s Pol van Tuijl en Nienke Jansen het leiderschapsprogramma voor de gemeente Enschede af in de Spinnerij. Tot en met december 2020 begeleiden zij samen met ander collega's een groep van 90 energieke leidinggevenden in de ontwikkeling van hun (persoonlijk) leiderschap. De week daarvoor informeerden onze collega's Isabel Lutz en Pol van...

  Lees verder
 • 24 juni

  Transitie in klimaat en energie werkbaar in de praktijk: gemeente en wethouder als oliemannetje van verandering op lokaal niveau

  Het is de grootste maatschappelijke opgave van de komende jaren: de transitie (door)maken in klimaat en energie. Ondanks zalvende woorden van het kabinet moet er nog een hoop gebeuren. Nederland is namelijk verre van het groenste jongetje van de klas en bungelt onderaan landenlijstjes over duurzaamheid. Tijd om het met elkaar echt werkbaar te maken en aan de slag te gaan,...

  Lees verder
 • 21 juni

  Samenwerking in het sociaal domein: hoe je in de praktijk ‘veiligheid in het gezin’ organiseert

  Hoe kunnen we beter samenwerken om de veiligheid in gezinnen duurzaam te waarborgen? Veel van onze collega’s kennen die vraag erg goed vanuit de praktijk van verschillende opdrachtgevers. Onze collega’s Gerco Liefhebber en Veerle pakten ‘m op in opdracht van een regionale netwerksamenwerking in het jeugddomein. Die trekt samen op met verschillende partijen als Veilig Thuis,...

  Lees verder