Ralph Hanekamp

De overheid is er voor de burger. Juist in deze tijden, waarin bezuinigingen gepaard gaan met een flinke maatschappelijke opgave, hebben we behoefte aan een maximaal presterende overheid. Ik ben er van overtuigd dat de overheid met minder geld dezelfde of betere resultaten kan bereiken voor een betere samenleving. Daar zet ik mij graag voor in!

Verbinden, inspireren en motiveren!

Ik ben niet tevreden als een opdracht is afgerond, maar als er goede resultaten zijn geboekt. Typerend voor mijn adviesstijl is dat ik met mijn gedrevenheid anderen kan inspireren en verbinden en met positieve energie mensen kan motiveren. Ik wil graag het beste uit mensen en organisaties halen en voel me snel betrokken bij mensen met wie ik samenwerk.

Eigentijds karakter

In Leiden heb ik Nederlands recht gestudeerd. Na mijn studie ben ik gaan werken bij het ministerie van Justitie. Daar heb ik een steeds grotere interesse voor organisatorische vraagstukken ontwikkeld. Voor mij was de overstap naar Hiemstra & de Vries dan ook een logische.

Hiemstra & De Vries is een kantoor dat goed bij mij past vanwege haar eigentijdse karakter, betrokkenheid bij de publieke zaak en resultaatgerichtheid. Mijn affectie met veiligheid, regelgeving en handhaving kan ik bij Hiemstra & De Vries perfect combineren met mijn interesse voor organisatievraagstukken.

Rol in ons bedrijf

Sinds maart 2016 stuur ik samen met Janneke, Marian en Pol ons bedrijf aan. We doen dit samen omdat we:

 1. Alle vier graag het vak van organisatieontwikkelaar willen blijven uitvoeren. Door de taken te verdelen, hebben we daarvoor tijd.
 2. Elkaar aanvullen in competenties, ideeën en expertise en dat maakt de aansturing sterker.

Binnen ons samenspel ben ik verantwoordelijk voor de inzet van onze adviseurs (planning & bezetting) en de marktontwikkeling in ons bedrijf.

Thema’s en kennisgebieden: Bezuiniging & Innovatie Interim management Procesoptimalisatie Strategie & Sturing Organisatieontwikkeling Smart Organiseren

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 21 mrt

  Wendbaar werken in publieke organisaties: wenkend perspectief uit gemeente Slotjebroek

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 20 mrt

  Reeks ‘Wendbaar werken in publieke organisaties’ van start

  In het momentum van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, lanceren wij (Ralph Hanekamp en Ruud van Rheenen) een reeks artikelen over wendbaar werken in publieke organisaties. Met het vormen van nieuwe coalities en het formuleren van bestuurlijke ambities voor de boeg, is het een goed moment voor ambtelijke organisaties om stil te staan bij ‘hoe’ zij die ambities gaan...

  Lees verder
 • 8 mrt

  Ontmoetingen, kennis, indrukken en ontwikkelingen in een ‘Smart City’

  Bij Hiemstra & De Vries besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van onze kennis. Die gebruiken we voor opdrachten waarin we met publieke organisaties bijdragen aan betere prestaties in maatschappelijke vraagstukken. We werken daarom actief aan onze kennis van de onderwerpen waar we als organisatieontwikkelaars in de praktijk mee bezig zijn. Die expertise en onze...

  Lees verder
 • 2016
  7 juni

  Zomersessie: kennismakingsworkshop ‘van datascience naar sturingsinformatie’ (19 en 26 juli)

  Martijn Minderhoud (Ynformed) en Ralph Hanekamp (Hiemstra & De Vries) geven de kennismakingsworkshop ‘Van data naar sturingsinformatie’. Tijdens deze workshop krijg je inzicht in wat er nu allemaal mogelijk is met behulp van datascience en machine-learning en maken we de vertaling naar hoe je dit vertaalt naar bruikbare sturingsinformatie. We presenteren hoe je bestaande...

  Lees verder
 • 2015
  22 juli

  Sterke organisaties hebben sterke teams

  Steeds meer organisaties werken met teams die veel eigen verantwoordelijkheid krijgen. Daardoor zijn teams essentieel geworden voor succesvolle organisaties. Toch valt werken in een team nog wel eens tegen. Dit komt door oude controlereflexen van het management gericht op beheersen, onvoldoende afgebakende teamtaken en resultaatafspraken en er zijn voor het team onvoldoende...

  Lees verder