Ward Deckers

De wereld een beetje beter maken, daar is het mij om te doen. Dat kan op verschillende manieren. Op kleine schaal kan dat thuis, gewoon in je eigen omgeving. Maar op groter niveau kan dat ook in de publieke sector. Dat is wat mij fascineert.

Tegelijkertijd zie ik een publieke sector die groot, onpersoonlijk en vol regels is. Publieke organisaties worstelen om écht naar buiten te treden. Daarin kan de publieke sector van de private wereld leren. Ik ben ervan overtuigd dat het voor de beste maatschappelijke uitkomst niet alleen gaat over inhoudelijke beleidsafwegingen, maar juist over de wijze waarop een oplossing georganiseerd wordt.

Het publieke domein is van ons allemaal. Samenwerking tussen en binnen (maatschappelijke) organisaties is cruciaal voor de oplossing. Mensen maken hierin het verschil. Ik haal veel voldoening uit het ondersteunen van die mensen. Ik help door te adviseren, begeleiden of ik neem werk uit handen. Zo draag ik mijn steentje bij aan het beter of sneller realiseren van de oplossing. Maar ook aan een proces waarin behalve goede afwegingen ook voldoende begrip en plezier wordt beleefd. Want voor een duurzame relatie is het nodig dat we echt contact hebben met elkaar.

Ik ben kritisch en durf afwijkend te denken. Maar altijd met oog voor resultaat, onderlinge verhoudingen en een gezonde dosis humor.

Thema’s en kennisgebieden: Effectief bestuur Fysieke leefomgeving Smart Organiseren

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 9 apr

  Samen succesvol aan de slag met Omgevingswet: RUIMTEVOLK deelt oogst pilots omgevingsvisie

  Onlangs kregen we van onze collega’s van RUIMTEVOLK het ‘Eindrapport Pilots Omgevingsvisie’ toegestuurd. Dit is de oogst van verschillende pilots op het gebied van de omgevingsvisie vanuit het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. In een aantal van die pilots leverden we...

  Lees verder
 • 25 jan

  Ontwikkelingen en uitdagingen Omgevingswet; Minister vol vertrouwen

  Door het hele land bereiden gemeenten en andere publieke organisaties zich momenteel voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Dat is een ingrijpende wetgevingsoperatie, de grootste in Nederland na WOII zelfs. Voor het zover is in 2021, is er nog veel te doen. Gelukkig merken we bij Hiemstra & De Vries dat steeds meer betrokkenen de ontwikkelingen en...

  Lees verder
 • 2017
  16 nov

  Word Omgevingswetproof: vijf tips om vandaag nog aan de slag te gaan

  De Omgevingswet is de grootste naoorlogse wetgevingsoperatie van Nederland. Dat neigt naar voer voor juristen, maar het is veel meer dan alleen een juridische wijziging. Het is een impuls voor een veranderbeweging die aansluit bij de beweging waar publieke organisaties al lang mee bezig zijn: de beweging naar een wendbare organisatie die flexibel kan inspelen op vragen uit de...

  Lees verder
 • 24 juli

  De betekenis van de Omgevingswet voor de wijze van organiseren van publieke organisaties

  Er is toenemende aandacht voor de betekenis van de Omgevingswet voor publieke organisaties: er worden visies en vergezichten opgesteld over hoe de fysieke leefomgeving eruit ziet na invoering van de Omgevingswet. Publieke organisaties beseffen dat de Omgevingswet meer is dan een wettelijke exercitie. Onderbelicht is wat de verandering die de Omgevingswet vraagt van de wijze...

  Lees verder
 • 11 juli

  Wat de Omgevingswet betekent voor het mobiliteitsdomein

  De Omgevingswet is één samenhangende wet over de gehele fysieke leefomgeving, en heeft dus ook betrekking op mobiliteit. Doel van de invoering van de wet is onder andere het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht en het bereiken van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en...

  Lees verder