Tim Vredeveld

Uitvinden en zoeken 

Stel we richten de overheid opnieuw op. Waar zouden we dan beginnen? Wat doet er écht toe in het publieke domein? We zijn gewend geraakt aan een overheid die heel veel verantwoordelijkheid nam, maar ook kreeg. Het is tijd voor een nieuwe koers nu maatschappelijke ontwikkelingen zich in rap tempo opstapelen. Daar hoort een overheid bij die ruimte geeft voor talent en eigen verantwoordelijkheid en die koerst op gezamenlijkheid en een menselijke maat. 

Bovenstaande zoektocht drijft mij. Wat kan er slimmer, sneller, menselijker of plezieriger? Samen op zoek naar het gemeenschappelijk belang en erkennen dat er – soms welbegrepen afwijkende – eigen belangen zijn. Mijn zoektocht probeer ik te delen op een open en verbindende manier. Door te spiegelen, vergelijkingen te maken en met een gezonde dosis humor. Bij mij bestaat geen ‘goed’ of ‘fout’, omdat ik er van overtuigd ben dat dingen gebeuren met een reden. Die reden wil ik begrijpen en ook graag kunnen onderstrepen.

Meerdere werkelijkheden

Ik heb de studie Sociale geografie & planologie en een master Culturele Geografie afgerond in Groningen. Waarom kunnen jij en ik naar dezelfde straat kijken maar toch iets totaal anders zien of ervaren? Tijdens mijn afstuderen kwam ik in aanraking met de belangen van verschillende overheidslagen. Een master Bestuurskunde in Nijmegen was voor mij een logische stap.

In 2012 startte ik met het traineeship van Talentenregio. Na twee uitdagende jaren bij de gemeente Meppel, Dalfsen en Zwolle ben ik in het voorjaar van 2014 gestart als adviseur en projectleider bij de gemeente Zwolle. Centraal in mijn opdracht stond de vertaalslag van de veranderende maatschappelijke context voor het fysieke domein. Door het organiseren van inspiratielezingen en werkbijeenkomsten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, droeg ik bij aan de uitdagingen van een gemeente in verandering. Als resultaat staat het fysieke domein dichterbij inwoners, bedrijven en ondernemers en ondersteunt zij mensen die de stad een stukje mooier proberen te maken.

Klein uitproberen

In de afgelopen jaren heb ik gezien dat de wil om te veranderen aanwezig is. De kunst is om ruimte te geven aan mensen die het verschil maken, door dingen bespreekbaar te maken en aan te sluiten waar energie zit. Ik hou ervan om complexe vragen te vertalen naar begrijpelijke puzzelstukken. Door vragen te stellen of afwijkende standpunten te verkondigen, probeer ik anderen verder te laten kijken dan het voor hen bekende. Aansluiten bij de leefwereld van mensen is mijn uitgangspunt. Kijken naar wat wel of niet werkt in de praktijk, klein uitproberen en durven stoppen als blijkt dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen. Bovenstaande kwaliteiten en ervaringen zet ik sinds 2015 in als adviseur bij Hiemstra & De Vries.

Thema’s en kennisgebieden: Effectief bestuur Fysieke leefomgeving

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 19 feb

  Inspiratie in ontwikkeling: bijeenkomst De spontane stad met Eva de Klerk (Club Cele in Zwolle)

    Vorige week was ik als betrokken Zwollenaar te gast bij Club Cele. Dat is een fantastisch platform voor inspiratie, discussie en ontmoeting in Zwolle. Op het programma stond dit keer ‘De spontane stad’ met stadspionier Eva de Klerk als hoofdgast. Zij vertelde over het succes van de NDSM-werf in Amsterdam. Eva de Klerk was daar een van de drijvende krachten achter. De...

  Lees verder
 • 2017
  14 juli

  Quick scan bezuinigingen bibliotheekwerk Gooise Meren

  Op 1 januari 2016 is de nieuwe gemeente Gooise Meren ontstaan als samenvoeging van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De gemeentelijke fusie heeft ertoe geleid dat de financiële balans van de gemeente onder druk is komen te staan. In de Perspectiefnota 2017 zijn daardoor zoekrichtingen geformuleerd om de balans te herstellen. Eén van de zoekrichtingen is een bezuiniging...

  Lees verder
 • 25 feb

  KOERS 2017 - festival voor organisatieontwikkelaars

  Vrijdag 21 april 2017 organiseren wij 'Koers 2017'. Steeds meer publieke organisaties hebben de expertise en kunde over organisatieontwikkeling in eigen huis. Verandering, ontwikkeling, opgavegericht werken; het wendbaar zijn als organisatie is niet een incidentele maar continue opgave: een transformatie in organisaties is momenteel gaande. Tijdens het festival willen wij...

  Lees verder
 • 2016
  31 okt

  Experimenteren met democratie

  Trouw publiceerde afgelopen week een artikel over vernieuwing van de 'traditionele gemeenteraad'. Met een dalend vertrouwen (en interesse?) in de politiek is het tijd om het democratische stelstel stevig te veranderen. Zo luidt de boodschap. En deze vinden wij bewonderingswaardig, omdat het deze keer is geworteld in de praktijk, met lokale bestuurders als boegbeeld en...

  Lees verder
 • 27 juni

  Maatwerk in welzijnswerk

  Steeds meer verantwoordelijkheden en initiatieven binnen het sociaal domein verschuiven naar wijken en inwoners. Daarom organiseren gemeenten nieuwe schakelfuncties, zoals een sociaal (wijk)team voor de inzet van ondersteuning. Vanuit de principes – meer maatwerk en meer ruimte voor eigen initiatief - kiest Amersfoort ervoor om óók haar welzijnswerk anders te...

  Lees verder