Publieke professional

Publieke organisaties worden niet succesvoller door hun inhoud of processen verder te ontwikkelen. Daar is al veel aandacht naar toe gegaan. Het grootste ontwikkelingspotentieel zit in de groei van de persoonlijke professionaliteit van de mensen die er werken. We hebben zelfbewuste professionals nodig die meester zijn in de interactie met hun omgeving. Alleen dan kan de inhoud effectief worden ingezet. Professionaliteit (pro fessie) betekent overigens ‘gelofte voor de toekomst’.

Onbenut potentieel

Bijna 10 procent van de medewerkers in het openbaar bestuur voelen zich niet senang in hun huidige functie en kijken ook niet om naar iets anders. Ze geven aan dat ze tamelijk tot zeer ontevreden zijn met hun werk. In aantallen gaat het om niet minder dan rond de 30 duizend mensen (Trends en Cijfers 2014, Ministerie van BZK). Onlangs waren we in gesprek met 10 jonge publieke professionals over de vraag hoe de publieke professional in de toekomst succesvoller kan zijn. Lees hier over hun bevindingen.

Functioneel persoonlijk zijn

Het gaat over persoonlijk kunnen en durven zijn in de klus waar je voor staat. Wie ben jij als mens in je werk? Om meer menselijk kapitaal te ontsluiten is intensiever, dieper persoonlijk contact nodig tussen professionals. Het effect is dat mensen meer verbonden zijn met zichzelf, met anderen en met de organisatie. Het komt voort uit de positieve psychologie en omvat de componenten: optimisme, vertrouwen in eigen kunnen, hoop en doorzettingsvermogen.

Scherp waarnemen

Het persoonlijk zijn, betekent niet dat je je primair laat leiden door emoties. Door zelfkennis, het effectief zijn in het opzoeken van samenwerking, professionele afstand inzetten om heel dichtbij te kunnen komen, kun je scherper waarnemen bij jezelf en de ander waarom welk gedrag wordt ingezet. Dat geeft je de mogelijkheid om gerichter en effectiever je interventies te kiezen.

Leergang

Wij helpen professionals in organisaties bij het beter functioneel persoonlijk zijn door leergangen op maat te verzorgen (voorbeeld). Daarin werken we met kleine directe werkvormen gericht op intervisie (wat kun jij anders doen om deze klus effectiever te maken) , op het scherp in beeld brengen van de eigen kwaliteiten en voorkeursstijlen (Insights), op de vaardigheid om te sturen en inspireren op de kern van de opgave (onderscheid tussen systeem, gedrag en essentie), op het ‘aanspreken & afspreken’ (invloed in gelijkwaardige posities & heldere afspraken maken) en op het vakmanschap om op waarden samenwerkingsrelaties in te richten (Alliantiekunde).

Coaching

Een intensievere vorm van persoonlijke ontwikkeling verzorgen wij via onze coaching. Coaching maakt het mogelijk om gefocust en op maat individuen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Dit A&O-artikel geeft de ervaringen van de gemeente Utrecht zelf weer.

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2017
  31 aug

  Stap uit je automatische piloot, daar word je effectief van!

  In je dagelijks werk doe je veel dingen op de automatische piloot. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde medewerker een kwart van zijn/haar tijd besteedt aan vergaderingen. 69% van de medewerkers vindt dat de vergaderingen of gesprekken niet productief zijn of niet bijdragen aan het resultaat. Door stil te staan bij hoe je gesprekken ingaat en een duidelijke rol te pakken,...

  Lees verder
 • 19 mrt

  Event Koers 2017: De kracht van jouw emoties en kwetsbaarheid

    Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.   De kracht van jouw emoties en kwetsbaarheid   Ben jij ervan overtuigd dat emoties niet thuishoren op de werkvloer óf zie jij emoties en kwetsbaarheid juist als sleutels voor organisatieontwikkeling? Als leidinggevende,...

  Lees verder
 • 20 jan

  Leertraject Omgevingsprofessional

  De Omgevingswet daagt professionals uit tot een nieuwe manier van werken. Wij bieden het leertraject de ‘Omgevingsprofessional’ aan, om professionals in jouw organisatie (gemeente, provincie, waterschap, omgevingsdienst) voor te bereiden op deze nieuwe manier van werken. De Omgevingsprofessional De Omgevingsprofessional bereikt doelen en resultaten samen met de stad, benut...

  Lees verder
 • 2016
  14 juni

  The only way is UP

  In Nijmegen verzorgen wij het ontwikkeltraject Urban Professional om de samenwerking tussen professionals onderling en tussen hen en de inwoners verder te verbeteren. Thierry Farla, een van de deelnemers, heeft een mooi blog geschreven over hoe hij het traject ervaart en wat hij hieruit haalt. Voor meer informatie over het traject, zie de bijvoegde flyer of klik hier voor...

  Lees verder
 • 13 apr

  De Utrechtse Businessprofessional - 2016 - Congres Overheid 360°

  De rol van de gemeente verandert. Inwoners, instellingen en bedrijven hebben steeds duidelijker een mening over hoe het in hun stad moet gaan en willen mét gemeente activiteiten ondernemen. Zij willen meer invloed hoe zaken worden aanpakt. Dit raakt ook de bedrijfsvoeringsprofessionals van gemeenten. Van de bedrijfvoeringsprofessionals wordt meer flexibiliteit verwacht en het...

  Lees verder
 • 18 jan

  De leergang Urban Professional: een vliegwiel voor cultuuromslag

  Er is behoefte aan een nieuw soort vakmanschap voor de publieke professional, die meer naar buiten treedt en in verbinding staat met de praktijk. De gemeente Utrecht en Hiemstra & De Vries hebben daarom in co-creatie de leergang Urban Professional ontwikkeld. In een interview in het A&O-magazine deelt de gemeente haar ervaringen. Kenmerkend aan de Urban Professional...

  Lees verder
 • 15 jan

  Agendamanagement als voorwaarde voor leiderschap

  ‘Alleen sukkels hebben het druk’, zo luidt de titel van een stuk in NRC Next. Een prikkelende uitspraak, want in onze adviespraktijk zien wij vooral hardwerkende professionals die elke dag proberen om een bijdrage te leveren aan het publieke domein. Het woord sukkels is daarbij niet het eerste dat in ons opkomt. Maar de notie dat drukte ook drukte in stand houdt en dat...

  Lees verder
 • 2015
  20 nov

  Werkendeweg ontwikkelen van een professionele gesprekscyclus

  “Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal” is een uitspraak waarin elke manager van een publieke organisatie zich waarschijnlijk kan vinden. In theorie tenminste, want in de praktijk gaan reguliere contactmomenten tussen manager en medewerker (te) vaak over lopende zaken en werkinhoudelijke punten. Aandacht voor de persoon en zijn of haar werk is vaak gering, of valt...

  Lees verder
 • 26 okt

  “I’ve failed over and over again in my life, and that’s why I succeed”

  Op vliegdekschepen deelt iemand het als hij of zij een fout maakt op het dek. Iedereen helpt dan de fout te herstellen, en de melder van de fout krijgt vervolgens applaus. ‘The stakes are simply too high’ om fouten niet te herstellen en er niet van te leren. Voor ons landrotten zijn die ‘stakes’ vaak ook ‘high’ genoeg, maar daarmee is leren nog niet gegarandeerd. Hier wat ik...

  Lees verder
 • 4 aug

  De publieke professional in Utrecht

  De publieke sector is flink in beweging. De overheveling van taken naar de gemeenten gaat gepaard met nieuwe rollen en verantwoordelijkheden, die ook vragen om een andere rolinvulling door de beleidsprofessional: naar een professional die naar buiten treedt en in verbinding staat met de praktijk. Om in te kunnen spelen op deze veranderende rol, heeft de gemeente Utrecht ons...

  Lees verder
 • 2014
  16 juli

  De publieke professional

  De rol van de gemeente verandert. Veel publieke opgaven zijn complex en moeten in samenwerking met inwoners, instellingen en bedrijven worden opgepakt. Dit vraagt van een gemeente en haar professionals om te verschuiven van ‘bewaker van het eigen organisatiebelang’ naar ‘vanuit wederkerigheid iets voor elkaar krijgen’. Zo ontstaat de netwerkorganisatie waarbij formele grenzen...

  Lees verder
 • 13 jan

  Maak als bedrijfsvoeringprofessional het verschil in de transitie sociaal domein!

  Naast de verkiezingen, maken de decentralisaties van de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, Wmo en participatie dat 2014 een uitdagend jaar wordt. We zien dat veel gemeenten scherp hebben wat de visie en uitgangspunten voor het sociaal domein zijn: 2014 staat in het teken van de praktische uitvoering van deze visie. Wij geloven dat een paradigmashift bij...

  Lees verder
 • 2013
  26 aug

  Van nieuwe woorden naar nieuw gedrag in het sociaal domein

  Gemeenten werken hard aan alle ontwikkelingen in het sociaal domein. Er worden extra taken en bevoegdheden overgeheveld naar gemeenten, op de thema’s AWBZ, de Jeugdzorg, de invoering van de Participatiewet en Passend Onderwijs. Visies worden geformuleerd, kadernota’s geschreven en plannen van aanpak opgesteld. Alles om de transities te organiseren en te structureren. Papier...

  Lees verder