Leren & ontwikkelen

Goed presteren in maatschappelijke vraagstukken (nu en in de toekomst) vraagt veel van publieke organisaties, hun teams en de individuele medewerkers. Vraagstukken veranderen en organisaties ontwikkelen zich volop. Dat vraagt van individuele medewerkers andere vaardigheden en competenties. Dit onderschrijft het belang van voortdurend ‘leren & ontwikkelen’ . We geloven dat leren & ontwikkelen de algemene organisatieontwikkeling ondersteunt. 
Wij zijn organisatieontwikkelaars en ‘leren & ontwikkelen’ zit daarom in de kern van ons vak. Het is stevig verankerd in ons eigen bedrijf en onze adviseurs hebben het scherp in het vizier. De afgelopen jaren zagen we verschillende opdrachtgevers als provincies, gemeenten en andere publieke organisaties met hun medewerkers succesvol stappen zetten met leren & ontwikkelen in hun organisatie. 

Succesvol leren & ontwikkelen 

Elke publieke organisatie in ontwikkeling kent een eigen specifieke leer & ontwikkel-vraag. Die vraag uit zich op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau. Het is essentieel om die vraag goed in beeld te krijgen. We stellen hierover aan het begin van elk leer-, coachings- en teamontwikkelingstraject dan ook via een uitgebreide intake graag vooraf de juiste vragen aan onze opdrachtgevers en beoogde deelnemers. Dit sluit aan bij waar we in geloven: actief leren & ontwikkelen met ‘al lerende werken’ en ‘al werkende leren’. In alles wat we doen in leren & ontwikkelen besteden we aandacht aan onze pijlers in leeromgevingen: focus, motivatie, oefening en omgeving.  

Focus 

Feit: ons brein laat maar 4% van alle aangeboden prikkels door. Laten we daarom in organisaties inzoomen op de vraagstukken die nu actueel zijn en dat wat we aanstippen ‘raak’ is. Denk in leren & ontwikkelen aan gerichte informatie (type leerervaringen) die we op verschillende manieren aanbieden aan de organisatie, het team en het individu.  

Motivatie

Feit: ons brein neemt het liefst de bekende weg. Het volgen van andere, nieuwe routes in ons brein vraagt verleiding en kost moeite. Toch zijn nieuwe routes nodig. Motivatie is hierin cruciaal. Daarom maken we met onze opdrachtgevers in leren & ontwikkelen het 'wenkend perspectief' concreet voorstelbaar. Zo verbinden we het perspectief van de organisatie aan het perspectief van het individu. Alleen zo, met voldoende persoonlijke motivatie, worden nieuwe routes in ons brein op den duur 'de bekend weg'

Oefening

Feit: duurzame verandering in denken en handelen bouwt zich via 'oefening baart kunst 'op in ongeveer zes weken. In ons hele aanbod in leren & ontwikkelen staan die zes weken als tijdsperiode en 'oefening baart kunst' centraal. 

Omgeving 

Feit: ons leervermogen vraagt veel energie van ons brein en een ‘voedende’ omgeving draagt hier positief aan bij. Laten we daarom voor leren & ontwikkelen de optimale omgeving kiezen en gebruiken. Dat is een sfeervolle omgeving met voldoende licht, zuurstof, beweegruimte en gezonde voeding. Op de aanwezigheid van die voorwaarden toetsen we (externe) locaties voor leren & ontwikkelen en adviseren we onze opdrachtgevers. 

Toegerust voor betere prestaties 

Succesvol leren & ontwikkelen vanuit organisatieontwikkeling leidt in publieke organisaties tot teams en individuen die zijn toegerust om nu en in de toekomst slim de kracht van focus, motivatie, oefening en omgeving te benutten voor betere prestaties van hun organisatie in maatschappelijke vraagstukken. 

Bij het ondersteunen van succesvol leren & ontwikkelen in publieke organisaties gebruiken we regelmatig de kracht van Insights Discovery. Onze leeromgevingen bieden we aan in de vorm van leertrajecten publieke professional, leertrajecten leiderschap, trajecten in teamontwikkeling en individuele coaching.
 
Benieuwd hoe we dit in de praktijk brengen? Hoe we leren & ontwikkelen vanuit organisatieontwikkeling ‘werkbaar’ maken? Neem dan contact met ons op.

Betrokken collega's zijn onder andere :