Onderwijs

Onze kinderen gaan naar school vanaf vier jaar. Daar leren en ontdekken zij samen nieuwe dingen. Acht jaar basisonderwijs, de middelbare school en het vervolgonderwijs is daarmee een feest. Althans dat zou het moeten zijn. Toch organiseren wij onze scholen niet optimaal voor dit doel. Het is lang niet overal feest. Kunnen we geen betere omgeving organiseren om het leren en ontwikkelen te ondersteunen? Volgens ons kan dat wel!

Onderwijs vanuit en voor de leerling van nu

Gelukkig maken de meeste kinderen gebruik van hun leerrecht. Zij gaan naar school en verwerven een startkwalificatie. Een startkwalificatie is wat ons betreft voorbereid zijn op je toekomst als wereldburger. Dit is in onze ogen veel meer dan leren schrijven, lezen, rekenen en welke hoofdsteden de wereld kent. We zouden onze kinderen willen leren zelfbewust te zijn, te reflecteren op hun handelen, autonoom te zijn om binnen die autonomie de verbinding met anderen te leggen. Onze kinderen klaar voor de toekomst. En die zal van alles zijn, maar geen herhaling van gisteren. Als niemand iets doet, dan gebeurt er niets

Wij zien in het onderwijs een overdaad aan systeemdenken (regels, toetsing en accreditaties) gericht op het borgen van kwaliteit. Hier gebeurt hetzelfde als in de jeugdzorg. Daar waar het om kinderen en jongeren gaat, schieten we in een goedbedoelde regelkramp. Paradoxaal genoeg haalt die dichtheid aan regels de ruimte bij professionals weg om écht te doen wat nodig is. 

Dat betekent dat we vanzelfsprekendheden loslaten. Bijvoorbeeld dat we op school zitten tussen 8.30 uur en 15.00 uur. Dat de schoolweken vaststaan en dat we werken in lokalen, met één docent voor de klas. Dat de klassen vol zijn, en de leerlingen dus stil. Vragen mag je stellen, als je de beurt krijgt. Daar waar dit nu al losgelaten wordt , zie je het onderwijs leuker en beter worden.

Want we weten dat dit kan. We ontmoeten professionals die het anders willen en anders doen. Ongeacht het systeem. En dat brengt complexiteit met zich mee. Je kan in je eentje niet een systeem doorbreken. Maar… als niemand iets doet dan gebeurt er niets. Het is onze missie om deze professionals te ondersteunen, omdat ook wij geloven dat het kan.

Beter organiseren

Wij helpen scholen bij het organiseren en daarmee realiseren van hun visie op onderwijs (van praten naar doen), halen de kramp van regels weg door juist de ruimte die er wel is zichtbaar en hanteerbaar te maken, laten docenten/leerkrachten weer met elkaar samenwerken aan het zelf vorm en inhoud geven van het onderwijs en halen de grote ‘organisatiedruk’ weg door procedures, taken en rollen weer eenvoudig en doeltreffend te maken. Individueel, in teamverband en organisatie breed. We beginnen daarbij altijd bij de essentie van onderwijs. Wat betekent dat we het geweldig vinden om professionals te helpen die vragen stellen als:

 • (leraar): ben ik de enige die zich zorgen maakt over hoe het gaat met deze leerling? of hebben andere collega’s dat ook?
 • (conciërge): ben ik de enige die ziet dat dit kind iets anders nodig heeft dan eruit gestuurd te worden en straf te krijgen? 
 • (bestuur): durf ik misstanden als voorbeeld te stellen om het anders te doen? kan ik, in plaats van leerlingen van school sturen, een passende oplossing vinden voor het achterliggende probleem? 
 • (inspecteur): geef ik een slechte beoordeling omdat de cijfers en verantwoording op papier niet goed is, of omdat ik geen vertrouwen heb in de manier waarop er lesgegeven wordt

Meer informatie

Veel scholen hebben goed nagedacht over hun visie en onderwijsinhoud. Hoe dit vervolgens ook goed te organiseren, daar valt echt nog winst te behalen. Dat is ons vak. Wij werken aan drie organisatie-thema’s: sturing in de school, werken met teams en aandacht voor slimmere processen & technologie. Daarbij kijken we altijd vanuit de volgende vier perspectieven: (1) de beleving vanuit de leerling, (2) wat is de oprichtingsgedachte van de school, (3) de ontwikkelkracht van docenten / leraren en (4) ontwikkelen in korte cycly van doen – leren – doen.

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 16 mrt

  Afscheid Maurits Depla: van organisatieontwikkelaar naar onderwijsontwikkelaar

  Per 15 maart is Maurits Depla na zes jaar organisatieadviseur bij Hiemstra & De Vries af en maakt hij als schoolleider volledig de overstap naar het onderwijs. Een uitdagende, nieuwe stap waar Maurits naar uitkeek en waarop hij zich het afgelopen jaar al voorbereidde.     Andere kant van het verhaal  In Maurits’ professionele doen en laten zit...

  Lees verder
 • 15 mrt

  Dag van de Leerplicht: verschil in organiseren en (samen)werken

  Vandaag is het Dag van de Leerplicht. Door het hele land staan verschillende mensen en organisaties stil bij het recht op onderwijs. Het doel van de Dag van de Leerplicht is volgens de initiatiefnemers het terugdringen van schooluitval door het creëren van bewustzijn en het stimuleren van jongeren om door te zetten en hun school af te maken. Hiemstra & De Vries helpt...

  Lees verder
 • 2016
  4 okt

  Impact Omgevingswet voor lokale politici

  Wij leveren graag een bijdrage aan het ontwikkeling van de adviseurs van de toekomst. Daarom stellen wij studenten bestuurskunde van de AVANS hogeschool in staat om met ons samen te werken aan maatschappelijke opgaven. Ambitieuze studenten hebben zo de mogelijkheid om vakken binnen hun studie te combineren met de ervaringen die wij in de praktijk tegenkomen. Student Daniël...

  Lees verder
 • 30 sept

  Workshop op de derde landelijke RMC-Bijeenkomst van Ingrado

  Op dinsdag 11 oktober is de derde landelijke RMC-bijeenkomst die wordt georganiseerd door brancheorganisatie Ingrado. Collega Sebastiaan van den Bogaard verzorgt op deze bijeenkomst de workshop Monitoring: van verplichting naar kans.Voor Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s) neemt de druk toe om hun werkwijze te monitoren. Maar wat is het nut van monitoren? En wat kun...

  Lees verder
 • 27 mei

  Schoolleiders moeten onderwijskundige aanpak meer verbinden met digitale realiteit van morgen

  Het is duidelijk. De manier waarop wij in de nabije toekomst leren en functioneren gaat fundamenteel wijzigen. Dat heeft impact op de inrichting van ons onderwijs. Kijk alleen al naar de nationale inzichten uit onderwijs 2032 en de nationale denktank onderwijs. Vorige week verdiepten wij (Jaring Hiemstra en ik) ons in de digitale ontwikkelingen op het gebied van educatie. We...

  Lees verder
 • 13 apr

  Voortijdig Schoolverlaten voorkomen met data-analyse - 2016 - Congres Overheid 360°

  Jaarlijks maken ongeveer 25.000 jongeren hun opleiding niet af. Dit heeft vaak grote gevolgen voor de rest van hun leven: van langdurige werkloosheid tot sociale problematiek en criminaliteit. Om dit probleem effectief aan te pakken heeft de regio Zuid-Holland Zuid een risicogerichte aanpak ontwikkelt. Op basis van Machine Learning techniek worden risicojongeren...

  Lees verder
 • 23 mrt

  Minder verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

  Donderdag 17 maart was de nationale dag van de leerplicht. Een dag waarin we extra stilstaan bij verzuim. Hoewel ieder kind recht heeft op goed onderwijs zijn er jaarlijks ongeveer 10.000 (langdurige) verzuim gevallen en maken ongeveer 25.000 jongeren hun opleiding niet af. Ondanks het harde werken van leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers. Leerplichtambtenaren en...

  Lees verder
 • 2 mrt

  Invoering keuzedelen op ROC met scrum-aanpak

  De kwalificatiestructuur van ROC’s wordt herzien (HKS). Voor meer informatie over deze herziening lees hier. Een nieuw onderdeel in de vernieuwde structuur vormen de keuzedelen. Keuzedelen zijn onderdelen van het opleidingsprogramma binnen het Mbo waarin studenten zelf bepalen welk vak ze gaan volgen. Keuzedelen zijn bedoeld als een verrijking van de kwalificatie. Zo dragen...

  Lees verder
 • 17 feb

  Werken aan een trotse school

  Een waarnemend directeur van een school in het noorden constateerde dat door de historie van de school (veel verloop en incidenten) er geen collegialiteit en teambinding meer was. Zowel niet binnen de schoolleiding als tussen docenten en de schoolleiding, en maar in beperkte mate tussen docenten onderling. Voor hem was zonneklaar dat gezamenlijk eigenaarschap en het inzetten...

  Lees verder
 • 17 feb

  Zes factoren zijn cruciaal voor het welslagen van een veranderaanpak, ook in het Onderwijs

  Organisatieontwikkeling is de kern van ons werk. Het is ons vak, waarin we willen uitblinken. In ons werk zoeken we bewust en intensief de samenwerking met onze opdrachtgevers op. Dat lezen wij ook in onze evaluaties: we veranderen mét onze opdrachtgevers. Welke zes factoren blijken uit onze ervaring cruciaal in het welslagen van een veranderaanpak? 1. Daarom...

  Lees verder
 • 9 feb

  Directeuren met Durf; voor onderwijs van onderop

  Nadat enkele jaren geleden het landelijke netwerk Leraren met Lef is gestart en inmiddels is uitgegroeid tot een heuse beweging, is er nu ook een netwerk van directeuren met durf gestart. Het gaat om directeuren die zich verenigen om met elkaar kennis op te bouwen, te delen en samen een eigen geluid te geven aan ‘onderwijs van onderop’. Daar is goed leiderschap voor nodig. Er...

  Lees verder
 • 9 feb

  Een strategisch Beleidsplan van iedereen op het IJburgCollege!

  Een school die groeit, die fors groeit, heeft een sterk identiteitsbesef nodig: wie zijn wij en voor welke onderwijs staan wij? Onze samenwerkingspartner Inspirezzo is een interactief traject gestart met vele stakeholders: ‘vrienden’ van buiten, ouders, leerlingen, docenten en de deelschoolleiders. Zo ontstaat een duidelijk beeld van ‘het DNA’ van de school. Daardoor wordt...

  Lees verder
 • 9 feb

  Directeuren delen hun leiderschap met docenten

  Delen van leiderschap en onderwijs van onderop zijn de dragende thema’s van een tweedaagse die onze samenwerkingspartner Inspirezzo onlangs voor het eerst heeft georganiseerd. Vijf directeuren van PO- en VO scholen participeerden met zes van hun ‘dragende leraren’ bij de eerste pilot. Marcel van Herpen (Nivoz, Het kind), Marco Snoek (VU, HvA) en Ferd van den Eerenbeemt...

  Lees verder
 • 9 feb

  Verwondering als kiem voor verandering

  Op 15 januari 2016 verwonderden een aantal bestuurders, directeuren en docenten zich over de gang van zaken in het onderwijs. Allen vanuit hun dagelijkse ervaringen in het onderwijs én eerdere ervaringen in andere sectoren. Direct werd zichtbaar wat de echte opgaven in het onderwijs zijn. Daar kwam bij dat de deelnemers constateerden dat het onderwijs zelf het beeld...

  Lees verder
 • 2 feb

  Andersom organiseren

  ‘Andersom organiseren’ betekent de bedoeling van het onderwijs weer centraal zetten. En niet zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan, de kaders, het beleid en de procedures en systemen leidend maken voor ons handelen. Het Anders Organiseren vraagt om een fundamenteel andere aanpak:  het steviger en taakvolwassener maken van de professionals en van de teams. Wij (Hiemstra...

  Lees verder
 • 29 jan

  Keuzedelen MBO – Keep it simple met SCRUM

  Met ingang van 1 augustus 2016 gaan hernieuwde MBO-opleidingen van start: iedere kwalificatie bestaat dan uit een basisdeel, een profieldeel en uit keuzedelen. Het invoeren van keuzedelen is  een complexe organisatorische opgave, die bestaat uit een onderwijsinhoudelijke- en organisatorische component. Onderwijsgevende- en onderwijsondersteunende teams worstelen met allerlei...

  Lees verder
 • 25 jan

  ‘Gelen’ komen volop met ideeën, die ‘roden’ omzetten in daden!

  In november waren Anna en Eva op het Emmauscollege. Om succesvolle teams te vormen binnen het M-excellentprogramma, gaven zij de leerlingen een training over gedragsvoorkeuren volgens het gedachtegoed van Insights Discovery. ‘Zo mooi om te zien hoe leerlingen zien dat elke kwaliteit nodig is in het team en zichzelf en elkaar meer gaan waarderen!’ Het M-excellentprogramma is...

  Lees verder
 • 2015
  2 dec

  Smart Onderwijs: hoe data het onderwijs kunnen vernieuwen

  Op 17 november kwamen ruim tien onderwijsleiders bij elkaar om de thema’s van Smart Government verder op hun betekenis voor het onderwijs te verkennen. Smart Government omvat thema’s als ‘Slim gebruik maken van data’, ‘benutten en goed inzetten talent van de medewerkers’, en ‘externe partners onderdeel van je oplossing maken’. Van Smart Government naar Smart...

  Lees verder
 • 1 dec

  Goede docenten maken een goede school

  De kwaliteit van de school is zo goed als de docenten die er werken. Hoe meer docenten zich ontwikkelen, hoe groter de groei van de school. Dat is geen nieuws. Maar hoe ga je hier mee aan de slag als directie van een school? Hoe zorg je dat docenten zich blijven ontwikkelen? Wat is hierin de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden? Kan het gesprek tussen leidinggevende en...

  Lees verder
 • 23 nov

  Rendementsdenken en de zesjescultuur: twee kanten van dezelfde medaille

  Door de afschaffing van studiefinanciering is er extra geld beschikbaar om het hoger onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. En dit is nodig ook: het aantal studenten is sinds de eeuwwisseling verdubbeld – terwijl het aantal docenten nauwelijks is gegroeid. Bovendien doorlopen vele studenten hun studie zonder enige moeite. Aangezien het collectieve IQ en het aandeel jongeren...

  Lees verder
 • 23 sept

  Onderwijsfeest Leraren met Lef: waarom we vandaag starten met doen!

  Maandag 17 augustus, ‘Onderwijsfeest Leraren met Lef’ op De Parade in Amsterdam. Twee uitspraken voeren de boventoon: de scholen zijn weer begonnen! en hierbinnen schijnt de zon! Ze maken geen indruk. Wat dat wel doet, is de vraag die Claire Boonstra (operation education) oproept. Zij vraagt: waarom laten we scholen eindigen en dus ook op enig moment weer beginnen? Niet op...

  Lees verder
 • 22 juli

  Sterke organisaties hebben sterke teams

  Steeds meer organisaties werken met teams die veel eigen verantwoordelijkheid krijgen. Daardoor zijn teams essentieel geworden voor succesvolle organisaties. Toch valt werken in een team nog wel eens tegen. Dit komt door oude controlereflexen van het management gericht op beheersen, onvoldoende afgebakende teamtaken en resultaatafspraken en er zijn voor het team onvoldoende...

  Lees verder
 • 9 juni

  Leidinggeven aan een school doe je samen

  We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot sterke en gelukkige persoonlijkheden, toegerust met kennis, vaardigheden en zelfinzicht om een eigen weg te gaan. Dat gaat niet vanzelf, dat moet in scholen georganiseerd worden, samen met kinderen, ouders en vele andere partners. Leraren en hun leidinggevenden geven leiding aan dit proces. Zij zorgen dat er dag in dag uit...

  Lees verder
 • 1 juni

  Leren van het italiaanse inclusieve onderwijs (passend onderwijs)

  Half april 2015 ging een groep Nederlandse betrokkenen bij het onderwijs op werkbezoek naar Italië. Met het primaire doel: kennis op doen en leren van het Italiaanse Inclusieve Onderwijs (Passend Onderwijs). Een reis georganiseerd door Inspirezzo, de samenwerkingspartner van Hiemstra & De Vries onder het label Inspirezzi). In Toscane is onderwijs over de gehele breedte...

  Lees verder
 • 10 apr

  Nieuw leiderschap. Met… lef & liefde

  7 april 2015. Ik kom thuis en er ligt een snelbinder op de keukentafel. Op het voorblad staat: de wereld van Pepijn. Pepijn is mijn zoon. Hij is 1,5 jaar oud en heeft die dag afscheid genomen van zijn favoriete juffie. Aan de achterkant van het voorblad staat een ontroerend woordje van de juf in kwestie. Nadat ik de tranen uit mijn ooghoeken veeg, baal ik. Hoe is het mogelijk...

  Lees verder
 • 6 feb

  Schooluitval 18+: aanpak op de juiste plaats!

  Jaarlijks stoppen ruim 27.000 jongeren met hun opleiding zonder dat zij een startkwalificatie halen. Vanaf 18 jaar is er geen wettelijke verplichting meer om een startkwalificatie te halen. Wel hebben de gemeenten de verplichting zich in te spannen om de jongeren in beeld te hebben en waar mogelijk naar een startkwalificatie te begeleiden. Deze taak wordt belegd in de...

  Lees verder
 • 30 jan

  Goed onderwijs voor ieder kind

  Maandag 17 november, NPO 1, De Wereld Draait Door. Staatssecretaris Dekker doet een oproep. Wat ons betreft een zeer aansprekende en gedurfde oproep. Iedereen die zin, tijd en/of energie heeft om mee te denken over de toekomst van het onderwijs kan dit doen. Niet meer en niet minder. Er is geen oordeel, geen kader, geen beperking. Vanuit de ambitie om samen te werken aan...

  Lees verder
 • 6 jan

  De eerste stappen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en wijkteams

  Uitgangspunt van Passend Onderwijs en decentralisatie Jeugdzorg is gelijk: denk en organiseer vanuit de jongere! Snel, dichtbij, preventief en in samenspraak met de jongere en ouders zijn belangrijke uitgangspunten van beide velden. In veel gemeenten zijn sociale wijkteams vanaf 1 januari de toegangspoort tot de zorg voor jeugd en daarmee essentieel bij de ondersteuning van...

  Lees verder
 • 2014
  25 nov

  SchoolWerkt-Agenda versterkt samenwerking onderwijs en gemeente

  Om de bestaande verantwoordelijkheid voor het Voorkomen van Voortijdig Schoolverlaten (VSV) ook in de nieuwe context met veranderde verantwoordelijkheden in het sociaal domein invulling te geven, hebben de schoolbestuurders van voortgezet onderwijs (VO), MBO en gemeenten in de regio Utrecht een nieuwe gezamenlijke agenda opgesteld. Hiemstra & de Vries heeft het proces van...

  Lees verder
 • 14 okt

  Verbeter het onderwijs door gebruik te maken van de verschillende karakters in het docententeam!

  Leerkrachten op deze basisschool in Den Bosch geven gepassioneerd les en stellen de leerlingen centraal. Dit maakt dat zij vaak erg gefocust zijn op datgene wat er binnen hun eigen klaslokaal gebeurd. De directeur van deze school wil graag dat haar team beter leert samenwerken. Dat leerkrachten beter inzicht hebben hoe ze elkaar het beste kunnen inzetten, door meer gebruik te...

  Lees verder
 • 29 sept

  Taakvolwassen teams als sleutel voor goed onderwijs

  Taakvolwassen teams kunnen meer doen onder dezelfde randvoorwaarden. Verander niet het spel maar vooral de manier waarop je het speelt. Wij hebben ervaren dat binnen de onderwijsteams heel veel ingrediënten zitten om verbeterslagen te maken. Het prettige is dat je daar als schoolorganisatie wél op kan sturen. Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het beroepsonderwijs veel...

  Lees verder
 • 11 juni

  Ontwikkelen met focus

  De Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB) van de AVANS-hogeschool is opgericht in 2013 en bestaat uit drie verschillende opleidingen. De opleidingen doen het goed: de accreditaties zijn in orde, de waarderingscijfers zijn voor alle teams hoog en er is forse groei in het aantal studenten. Maar er zijn ook diverse ontwikkelingen die vragen om aandacht. Naast hoge instroom is...

  Lees verder
 • 26 mei

  Goed georganiseerd onderwijs

  Scholen zijn aan zet Er gebeurt veel in onderwijsland. Geluiden als “terug naar het primaire proces” en “onderwijs op maat” zijn aan de orde van de dag. Dit wordt ondersteund door spraakmakende rapporten van de Onderwijsinspectie en de Onderwijsraad. Uit het eerste rapport blijkt dat de Nederlandse leerling internationaal gezien het minst gemotiveerd is, terwijl het rapport...

  Lees verder
 • 2013
  22 apr

  Zo maar een idee voor de inspecteur-generaal van de inspectie van het onderwijs

  De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs wordt gekenmerkt door middelmatigheid. Een heel grote groep scholen voldoet nét aan de minimumeisen, heel weinig scholen presteren boven verwachting goed. Het jaarverslag ‘De staat van het onderwijs’ is wat dat betreft niet positief. En dat is zorgelijk voor de toekomst van Nederland. Annette Roeters becommentarieert op nu.nl de...

  Lees verder