Interim management

Publieke organisaties ontwikkelen zich in rap tempo. De tijdgeest vraagt hierom. De nieuwe context is om met minder middelen op slimmere wijze samen te werken aan maatschappelijke resultaten. Dat vraagt om koerswijzigingen en extra aandacht van het management. Die veranderslag moet gebeuren, terwijl de reguliere werkzaamheden gewoon doorgaan. In die veranderperiode is er vaak tijdelijk extra sturingscapaciteit nodig. Zowel op het verander- als het primaire proces.

Ik wil vijf poten

Het mooiste is om een manager te hebben die en een 10 scoort voor het goed richting en invulling geven aan de verandering (de verandermanager) en tegelijkertijd een 10 scoort in reguliere managementtaken (de manager). Zo’n schaap met vijf poten bestaat helaas niet. Los van tijd en energie heeft iedereen zijn kwaliteiten en die zijn niet onbeperkt. De truc is om op het juiste moment de juiste kwaliteiten in te zetten in je organisatie.

Timing

Bij aanvang van een groot verandertraject is het slim om in te zetten op een uitstekende verandermanager. Het gaat dan om beweging, aansluiting, vergezicht en richting. Als de verandering voldoende in de steigers staat is het slim om in te zetten op het laten stollen van de verandering. Er ontstaat een nieuwe ‘reguliere’ werkwijze waar een ander type management voor nodig is. Succesvolle verandertrajecten schakelen tijdig over naar andere managementvaardigheden.

Nieuwe cultuur

Onze interim managers geven richting aan de veranderopgave. Begeleiden medewerkers in de verandering en maken hun aandeel daarin concreet. Zij nemen moeilijke beslissingen zonder daarbij respect van medewerkers te verliezen. En niet onbelangrijk zij brengen de gewenste nieuwe managementstijl (cultuur) in praktijk.

De winkel blijft open

Tijdens de verandering gaat het werk gewoon door. Wij sturen medewerkers van de eenheid aan in de dagelijkse praktijk en brengen waar nodig specifieke inhoudelijke kennis mee. Wij geloven dat veranderen juist in het werk moet gebeuren. Iedere dag en consequent. Daar sturen onze interim managers op.

Kortom

  • Kwaliteit: meerwaarde door expertise over verandervraagstukken
  • Cultuur: er blijft daadwerkelijk iets achter na de interim-periode
  • Reflectie: sparringpartner van opdrachtgever op leidinggeven aan veranderingen in de praktijk

Betrokken collega's zijn onder andere :