Analyse & Inzicht

Soms zijn scherpe analyses en heldere inzichten nodig om de verdere ontwikkeling van een organisatie te stimuleren. Bijvoorbeeld een analyse over de effectiviteit van beleid, of inzicht in de effecten van een reorganisatie. Onze analyses voeren wij uit om met elkaar te kunnen leren van de keuzes die in het verleden zijn gemaakt en hebben tot doel bij te dragen aan de juiste keuzes voor de toekomst. Dat doen we door toe te werken naar handzame overzichten die betrokkenen daadwerkelijk helpen.

Pragmatische werkwijze

In onze analyses werken we pragmatisch. We analyseren niet om te analyseren, maar vanuit feiten en cijfers leveren we een betekenisvolle bijdrage aan het beoogde doel. Ons pragmatisme komt tot uiting in de keuze van de methoden, maar ook in de wijze van ophalen en verwerken van informatie. Betrouwbaarheid en validiteit van de methoden zijn voor ons belangrijk maar niet een doel op zich. De informatie die wij ophalen is rijk en veelzijdig en doet recht aan de verschillende perspectieven van de organisatie (en partners). De medewerkers van organisaties komen veel aan bod. Maar volgens ons is het een illusie om toe te werken naar informatie die 100% compleet is. We bieden met onze analyses inzicht in de kern.

Handzame uitkomsten

Dikke rapporten met uitputtende bijlagen zijn niet aan ons besteed. Wel maken we handzame overzichten en handreikingen die doordringen tot de kern en betrokkenen inzicht geven in hun situatie. We leveren bijvoorbeeld posters en beknopte rapportages in powerpoint. De producten die wij maken zijn voor ons geslaagd als mensen deze in een later stadium er weer bij pakken om weer focus te krijgen waarom ze waar naar toe aan het werken zijn.

Betrokken collega's zijn onder andere :