Teamontwikkeling

In een sterk team is zowel het individu als het collectief succesvol. Om  als team succesvol te zijn, heb je een gezamenlijk uitdagend doel nodig. Dat doel is meestal het antwoord op de oprichtingsgedachte van het team. Wat is de (maatschappelijke) opgave waaraan het team bijdraagt?

Te vaak worden basisregels van succesvolle teams niet in acht genomen: juiste omvang, regelruimte, aanwezige vaardigheden, opdrachtgever & opdrachtnemerschap. Succesvolle teams leggen de prestatielat hoog, waardoor ook de individuele prestaties beter worden. Je trekt elkaar op en dat bindt.

 

Persoonlijk kunnen zijn

Samenwerken in teams gaat over het samen bijdragen aan de opgave waar je voor staat. Een sterk team heeft inzicht in elkaars kwaliteiten, kan stevig onderhandelen met behoud van goede onderlinge relaties en kan morele dilemma’s, persoonlijke belangen en loyaliteit met elkaar in balans brengen. Onder die voorwaarden kunnen teams veel goed werk verzetten. Los van de bijvoeglijke naamwoorden die er vaak voor het woord team worden gezet: resultaatverantwoordelijk, zelfsturend, taakvolwassen, et cetera, geldt dat in ieder team waar leden elkaar helpen ontwikkelen de prestaties direct toenemen.

Opgave-Omgeving-Opdracht

Sterke teams weten - los van de persoonlijke verbinding - heel goed waarvoor ze aan de lat staan. Zij kennen hun opdracht en hebben deze ook aangenomen (opdrachtnemerschap). Om die opdracht scherp te krijgen, beginnen wij bij de opgave van het team. Zelden is het team de enige die aan deze opgave (voorbeeld: jongeren opleiden tot zelfbewuste volwassenen) bijdraagt. Allerlei interne en externe partners dragen daar ook aan bij: de omgeving. Het is de kunst om als team helder te hebben wat het team toevoegt in relatie tot haar omgeving. Met die helderheid kun je een concrete opdracht omarmen.

model teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Op basis van een heldere opdracht kan een team zichzelf organiseren. Dat gaat op twee niveaus. Het niveau van feitelijke (werk)afspraken en het betrekkingsniveau. Het niveau van werkafspraken gaat over de 11 bouwstenen, zoals die hierboven in de paarse cirkel staan verbeeld. Het betrekkingsniveau gaat over het meest wezenlijke element: de mensen en hun onderlinge relaties. We beginnen bij het persoonlijk kunnen zijn: wie zijn wij ieder voor zich? Het gaat om inzicht in de persoonlijke motivatie en drijfveren (via Insights-profielen) en over de omgangsvormen die je wilt hanteren.

Onze aanpak

Uitgangspunt van onze aanpak is om teams met elkaar het volledige gesprek te laten voeren over de verschillende bouwstenen van teams. Ieder team heeft een unieke situatie. Zowel omdat hun opgave en omgeving uniek is, alsook omdat er unieke mensen in het team zitten. Daarom vergelijken wij teams niet met elkaar. Wij zorgen dat teams helder krijgen waar ze nu staan en op welke punten zij zich willen verbeteren. Eigenaarschap is het toverwoord. Tijdens onze aanpak werken we met het team concreet toe naar andere afspraken en ook ander gedrag om het verschil tussen de ambitie en de huidige situatie te overbruggen. 

 

Voor meer informatie download hier onze productflyer.

Betrokken collega's zijn onder andere :