Bijeenkomst – Omgevingswet in de praktijk: spanning op leren en leveren

 

De Omgevingswet beoogt een betere balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Het gevolg is dat publieke organisaties zich anders verhouden tot inwoners, ondernemers en instellingen bij omgevingsvraagstukken. De invoering van de Omgevingswet gaat daarom verder dan alleen een wetswijziging. Je kunt zeggen dat de invoering van de Omgevingswet voor de meeste publieke organisaties meer een verander- dan een invoeringsvraagstuk is. Succesvol veranderen, ten opzichte van succesvol invoeren, vraagt aandacht en investering in de ontwikkeling van professionals. Het vraagt om leren, door te doen en met elkaar te ontdekken ‘hoe het werkt’. Die ruimte is er niet altijd omdat er in het licht van de Omgevingswet ook druk ontstaat op concrete resultaten, de nieuwe instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan moeten ook worden gemaakt. In de praktijk zien we daardoor een spanning ontstaan in publieke organisaties tussen leren en leveren. Daar zit volgens ons de crux. Wat heb je als professional te leren in het licht van de Omgevingswet? Wat heb je als professional te leveren in het licht van de Omgevingswet? Hoe bepaal, organiseer en houd je duurzaam de juiste balans daartussen? Om zulke vragen draait de bijeenkomst – Omgevingswet in de praktijk: spanning op leren en leveren voor professionals in publieke organisaties.


hierbenikgraagbij aanmelden

Datum

Donderdag 25 april van 16:00 tot 20:00 
 

Doelgroep

Deze bijeenkomst is interessant en relevant voor programmamanagers Omgevingswet, leidinggevenden in het fysieke domein en andere professionals die in het licht van de Omgevingswet werken aan organisatieontwikkeling in publieke organisaties als gemeenten, provincies en waterschappen. De bijeenkomst is gratis voor publieke organisaties. 

Locatie

Deze bijeenkomst vindt plaats bij ons in het WTC-gebouw bij Utrecht Centraal.
 

Programma

Het programma voor de bijeenkomst volgt. Reken op inzichten uit de praktijk van publieke organisaties, verschillende perspectieven en gelegenheid om ook eigen dilemma’s, ervaringen en vraagstukken uit te wisselen. Uiteindelijk gaat iedereen naar huis met aanknopingspunten en contacten die helpen om leren én leveren voor professionals in publieke organisaties op een slimme en werkbare manier te organiseren. Voor een hapje eten tussendoor zorgen we uiteraard ook. 
 

Collega's

Tijdens deze bijeenkomst tref je in ieder geval vanuit Hiemstra & De Vries de volgende collega's: Ward Deckers, Anna Rozendaal en Jelly van der Weerd.

Ward anna jelly
 
Iets met ons delen over deze bijeenkomst? Neem dan contact met onze collega Ward Deckers via ward.deckers@hiemstraendevries.nl.

 

 

Eigenschappen

Startdatum 25-04-2019 16:00
Einddatum 25-04-2019 20:00
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
28