Joscha de Vries

Het kan beter, maar dat is niet eenvoudig

We leven in een maatschappij die staat voor een aantal complexe vraagstukken en conflicterende belangen. Ik geloof dat er in die maatschappij een rol is weg gelegd voor publieke partijen en de overheid. Ik geloof ook dat die rol veel effectiever en efficiënter ingevuld kan worden. Velen, ambtenaren en bestuurders, zijn dit met me eens. Tegelijkertijd is het niet zo gemakkelijk die verbeteringen ook te realiseren. Gegroeide bureaucratie, verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, wet- en regelgeving en de mate waarin verschillende interventies op elkaar ingrijpen, maken het lastig tot fundamentele vereenvoudiging te komen. Ik ben gedreven vanuit mijn adviseurspositie, samen met partners in overheids- en publieke organisaties, (steeds efficiënter en effectiever) te werken aan maatschappelijke resultaten.

Echt meerwaarde leveren vanuit een adviesrol

In de pubieke sector staan we voor grote en kleine veranderingen. Systeemveranderingen, verandering van werkwijze houding en gedrag en keuzes in het primair proces. Moeilijker en makkelijker beslissingen en verschuivingen. Eigenaarschap voor een in te zetten verandering of te behalen resultaat moet in mijn ogen altijd in een organisatie zelf aanwezig zijn. Dat betekent dat wij altijd intensief samenwerken met onze opdrachtgevers en dat de veranderkracht van de organisatie bepalend is voor de aanpak en de snelheid waarmee het resultaat behaald kan worden.

Het feit dat het eigenaarschap bij de organisatie zelf moet liggen, wil niet zeggen dat het per definitie beter is dat de organisatie het ook zelf doet. Soms is er schaarste aan tijd, soms is er tekort aan expertise. En dan niet expertise in het vak, maar expertise in het analyseren, uitdenken en invoeren van veranderingen. Kennis van en ervaring met verschillende ‘interventies’ die mogelijk zijn om het gewenste resultaat te behalen.

Organiseren, veranderen en in beweging krijgen is ons vak. En vanuit dat vak ben ik zeer gemotiveerd samen met onze opdrachtgevers te werken aan het behalen van maatschappelijke resultaten!

Achtergrond

Na mijn studie Bestuurskunde in Enschede, ben ik gaan werken bij Cogas, een mooi energiedistributiebedrijf in het oosten van ons land. Vanuit een interne adviesfunctie heb ik in 1998 de overstap gemaakt naar een externe adviesfunctie bij, toen nog, Coopers & Lybrand (later PricewaterhouseCoopers en PwC Consulting). Ik heb daar in de adviesgroep Binnenlands Bestuur adviesklussen gedaan bij corporaties, zorginstellingen en overheidsorganisaties (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). Eind 2002 ben ik als zelfstandig adviseur gaan werken. Per maart 2004 ben ik met Jaring Hiemstra gestart met Hiemstra & De Vries, een adviesbureau specifiek gericht op de publieke sector. En een adviesbureau dat resultaatgericht werkt aan het verbeteren van de prestaties van haar opdrachtgevers. Met Jaring zag ik ‘een gat in de markt’ voor bureaus die vanuit een adviesrol echt bij willen dragen aan het verbeteren van de publieke sector. Bovendien leek het mij heel leuk een bedrijf te bouwen, met mensen om me heen met wie ik graag samenwerk, denk en ben.

Thema’s en kennisgebieden: Organisatieontwikkeling

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 14 mrt

  Ilse Hofland en Joscha de Vries schreven 'Gevangen in democratie – hoe ingesleten gewoontes het politieke bestuur lamleggen'

  Onlangs verscheen bij S2 Uitgevers  Gevangen in democratie – hoe ingesleten gewoontes het politieke bestuur lamleggen. Een bijzonder boek over wat er mis is met het politiek bestuurlijk systeem in Nederland, hoe dat komt en wat nodig is om echt te besturen. ‘Hiemstra & De Vries-grondlegster' Joscha De Vries schreef Gevangen in democratie – hoe ingesleten gewoontes...

  Lees verder
 • 2015
  26 juni

  P&O – verandering van leiderschap in de publieke sector is nodig

  Verandering van leiderschap in de publieke sector is nodig De traditionele indeling van staf versus lijn, primair proces versus bedrijfsvoering of ‘overhead’ is verleden tijd. Functies lopen in toenemende mate in elkaar over. Vergaande samenwerking met partners, een andere rolneming en vooral ook opgave-/resultaatgericht werken vraagt fundamentele aanpassingen in publieke...

  Lees verder
 • 30 jan

  Goed onderwijs voor ieder kind

  Maandag 17 november, NPO 1, De Wereld Draait Door. Staatssecretaris Dekker doet een oproep. Wat ons betreft een zeer aansprekende en gedurfde oproep. Iedereen die zin, tijd en/of energie heeft om mee te denken over de toekomst van het onderwijs kan dit doen. Niet meer en niet minder. Er is geen oordeel, geen kader, geen beperking. Vanuit de ambitie om samen te werken aan...

  Lees verder
 • 2014
  19 dec

  Medezeggenschap nieuwe stijl

  Bij onze opdrachtgever (een 100.000+ gemeente) staat 2014 in het teken van het jaar van de verandering. Dit jaar wordt afgesloten met een organisatie- en ontwikkelplan ‘Werken voor bestuur en stad’. De Ondernemingsraad (OR) is gevraagd hier een advies op uit te brengen, waarna deze begin januari definitief wordt vastgesteld door het college. En vanaf 2015 moet het ook...

  Lees verder
 • 26 nov

  Nadenken over effectiviteit nieuw bestuurlijkstelsel op niveau bestuurscommissies Amsterdam

  Amsterdam heeft sinds mei 2014 een nieuw bestuurlijkstelsel. De stadsdeelraden zijn opgeheven en de bestuurscommissies zijn nieuw. Bovendien is in de hele inrichting van de gemeentelijke organisatie het nodige gewijzigd. De focus van de stadsdelen ligt, nog meer dan voorheen, op gebiedsgericht werken. Dienstverlenende en bedrijfsvoerende functies zijn over gegaan naar de...

  Lees verder