Nadine Langerak

Betrokkenheid sociaal domein

Door mijn achtergrond in de maatschappelijke opvang en gehandicaptenzorg ken ik de vraagstukken en doelgroepen van binnenuit. In de sociale sector ben ik dan ook het meeste thuis. Dichtbij waar het gebeurt en waar ik kan zien dat mijn handelen een bijdrage levert aan een betere positie van kwetsbare mensen.

Vaak werk ik binnen het sociaal domein van een gemeente, een uitvoeringsorganisatie die jeugd- of sociale wijkteams bemenst of een zorgorganisatie.

Pragmatisch en resultaatgericht, maar altijd vanuit verbinding

Mijn werkstijl is pragmatisch en resultaatgericht, iets wat naar mijn idee soms nog wat ontbreekt binnen de sociale sector.
Tegelijkertijd vind ik het aangaan van een duurzame verbinding met de mensen met wie ik werk erg belangrijk. In mijn werk als adviseur ben ik dan ook het meest op mijn plaats in een verbindende rol. Tussen uitvoering, beleid en bestuur. Ik houd ervan vraagstukken uit de praktijk op te tillen naar beleidsmatig- of strategisch niveau: professionals willen meer eigen verantwoordelijkheid, welke sturing is nodig om dit te realiseren? Of juist andersom: de visie van een organisatie is ‘cliënten staan voorop’, wat betekent dat voor het handelen op de werkvloer?

Ik voel me ontspannen in gesprekken met zowel professionals, managers en bestuurders en heb het geduld om iedereen mee te krijgen vanuit de gedachte ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Interim en advies

Ik word vaak gevraagd in een interim- of adviesrol voor het brengen van versnelling, het samenbrengen van partijen en groepen binnen een organisatie, het opstarten of implementeren van (vastgelopen) projecten en het begeleiden van bijeenkomsten. Een overzicht van de projecten waaraan ik heb gewerkt, kan gevonden worden via mijn LinkedIn-pagina.

Thema’s en kennisgebieden: Strategie & Sturing Sociaal Domein