Bas Martens

(samen) organiseren in het publieke domein, lastig, maar niet onmogelijk!

Druk op bezuinigen, de decentralisatie van taken naar gemeenten, hooggespannen verwachtingen vanuit de maatschappij en mondige burgers. Een kleine greep uit opgaven en omstandigheden waar organisaties in het publieke domein mee te maken hebben. Presteren is lastig, maar niet onmogelijk.

Samenwerken als wondermiddel

Het antwoord op lastige vraagstukken wordt vaak gezocht in vormen van samenwerken. Intergemeentelijk samenwerken, gemeenten samen met maatschappelijke middenveld, internationale samenwerking en ga zo maar door. Logisch, samenwerken lijkt in eerste oogopslag alleen maar voordelen met zich mee te brengen. Samenwerking levert slagkracht, kennis wordt gebundeld en als je 'het' 'slim' organiseert, kun je ook nog efficiency voordeel behalen en kosten besparen. De intentie wordt daarom snel uitgesproken: we gaan samenwerken!

De praktijk van samenwerking blijkt vaak anders. De samenwerking komt niet voorbij de implementatiefase, belangen lijken niet verenigbaar en tot overmaat van ramp zorgt de samenwerking niet voor besparing maar leidt het zelfs tot hogere kosten. Al snel volgen discussies waarin samenwerkende partijen elkaar verwijten dat de ander de afspraken niet nakomt en slaan ze elkaar om de oren met de afspraken in hun GR of DVO. De maatschappij kijkt toe en vraagt zich af of zij beter worden van deze samenwerking.

Wat wil je écht? zoek de scherpte op.

Ik duik graag met mensen in dit soort lastige materie. Het eerlijk uitspreken van intenties, het delen van (eigen) belangen en het aanspreken van anderen op gemaakte afspraken, zijn spannende onderdelen van samenwerken. Tegelijkertijd kom je er niet onderuit als je wilt dat de samenwerking succesvol wordt. Ik breng energie en commitment om samenwerking tot een succes te maken. Ik stel scherpe vragen, probeer te verbinden en durf verschillen in belangen/intenties scherp neer te zetten.
Hoe dan?
Ik werk veel met mensen van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Specifiek richt ik me op het organiseren van succesvolle samenwerking, dat vraagt om uiteenlopende activiteiten en interventies. Dat kan gaan over:

  • het uitwerken van een visie op (de regionale) samenwerking
  • het organiseren en inrichten van de ambtelijke en bestuurlijke vorm van samenwerken (Gemeenschappelijke Regeling, Centrumgemeente, DVO's, convenanten, etc.)
  • 'het voeren van het eerlijke gesprek' 'de hete brij op tafel'. Faciliteren van het gesprek over: belangen, intenties, ambities en urgentie om samen te werken. 'samenwerking loopt niet stuk op verkeerd gekozen modellen of structuren, maar op onuitgesproken en/of tegengestelde ambities en intenties'.

...met een bestuurskundige achtergrond

Mijn achtergrond ligt in de bestuurskunde. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, faculteit: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Thema’s en kennisgebieden: Samenwerking Wendbaar Werken