Dominique Diks

Een vreemde combinatie

Toen ik aan drie collega’s vroeg om mij te typeren, kreeg ik terug dat ik sceptisch en daadkrachtig ben. Op het eerste gezicht wellicht een vreemde combinatie, want scepsis zou daadkracht ook in de weg kunnen zitten. Maar voor mij is scepsis juist een voorwaarde om in actie komen. Eerst wil ik weten: Wat is nu eigenlijk het probleem? Ziet iedereen het probleem op dezelfde manier? En kloppen de aannames achter de voorgestelde oplossing wel? Pas als dit soort vragen beantwoord zijn, kun je bepalen welke actie noodzakelijk is.

De maatschappelijke vraagstukken waar we in ons advieswerk mee te maken krijgen, zijn vaak complex. Dat kan een verlammende werking hebben omdat het lastig is te bepalen hoe en waarmee te beginnen. Zoals gezegd begin ik met vragen stellen, probeer met de eenvoudigste te beginnen. En dan worden dingen duidelijk, krijgt het structuur en merk ik dat door mijn voorwerk anderen in staat worden gesteld daar inhoud en strategie aan toe te voegen.

Starten vanuit het gewenste scenario

Werken voor Hiemstra & De Vries betekent voor mij samenwerken met collega’s en opdrachtgevers aan maatschappelijke vraagstukken, én vooruitkijken en nadenken over de publieke sector van de toekomst. Ik krijg energie in opdrachten wanneer ik na het voeren van gesprekken over gewenste scenario’s concrete acties uit kan zetten. Klein beginnen, veranderen, terugkoppelen en zo leren en ontdekken wat wel en soms ook niet werkt.

Verschillende interesses

Vanuit mijn achtergrond Bestuurs- en Organisatiewetenschappen ben ik veel betrokken bij projecten die gericht zijn op strategische- en sturingsvraagstukken. Ook heb ik grote affiniteit met vraagstukken in het sociaal domein. Dit door mijn ervaring als afdelingsassistent in het Diakonessenziekenhuis gedurende mijn studententijd. Waar ik zelf jarenlang mocht ervaren wat het werken voor een semipublieke organisatie betekent en hoe lastig veranderingen in grote logge organisaties tot stand te brengen zijn. Deze ervaring in de uitvoering heeft mij veel gebracht als organisatieadviseur doordat ik veel gevoel heb gekregen bij wat verandering teweeg kan brengen op de werkvloer!

Thema’s en kennisgebieden: Bijeenkomsten en Processen Strategie & Sturing Teamontwikkeling Wendbaar Werken Organisatiecultuur