Tim Vredeveld

Uitvinden en zoeken 

Stel we richten de overheid opnieuw op. Waar zouden we dan beginnen? Wat doet er écht toe in het publieke domein? We zijn gewend geraakt aan een overheid die heel veel verantwoordelijkheid nam, maar ook kreeg. Het is tijd voor een nieuwe koers nu maatschappelijke ontwikkelingen zich in rap tempo opstapelen. Daar hoort een overheid bij die ruimte geeft voor talent en eigen verantwoordelijkheid en die koerst op gezamenlijkheid en een menselijke maat. 

Bovenstaande zoektocht drijft mij. Wat kan er slimmer, sneller, menselijker of plezieriger? Samen op zoek naar het gemeenschappelijk belang en erkennen dat er – soms welbegrepen afwijkende – eigen belangen zijn. Mijn zoektocht probeer ik te delen op een open en verbindende manier. Door te spiegelen, vergelijkingen te maken en met een gezonde dosis humor. Bij mij bestaat geen ‘goed’ of ‘fout’, omdat ik er van overtuigd ben dat dingen gebeuren met een reden. Die reden wil ik begrijpen en ook graag kunnen onderstrepen.

Meerdere werkelijkheden

Ik heb de studie Sociale geografie & planologie en een master Culturele Geografie afgerond in Groningen. Waarom kunnen jij en ik naar dezelfde straat kijken maar toch iets totaal anders zien of ervaren? Tijdens mijn afstuderen kwam ik in aanraking met de belangen van verschillende overheidslagen. Een master Bestuurskunde in Nijmegen was voor mij een logische stap.

In 2012 startte ik met het traineeship van Talentenregio. Na twee uitdagende jaren bij de gemeente Meppel, Dalfsen en Zwolle ben ik in het voorjaar van 2014 gestart als adviseur en projectleider bij de gemeente Zwolle. Centraal in mijn opdracht stond de vertaalslag van de veranderende maatschappelijke context voor het fysieke domein. Door het organiseren van inspiratielezingen en werkbijeenkomsten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, droeg ik bij aan de uitdagingen van een gemeente in verandering. Als resultaat staat het fysieke domein dichterbij inwoners, bedrijven en ondernemers en ondersteunt zij mensen die de stad een stukje mooier proberen te maken.

Klein uitproberen

In de afgelopen jaren heb ik gezien dat de wil om te veranderen aanwezig is. De kunst is om ruimte te geven aan mensen die het verschil maken, door dingen bespreekbaar te maken en aan te sluiten waar energie zit. Ik hou ervan om complexe vragen te vertalen naar begrijpelijke puzzelstukken. Door vragen te stellen of afwijkende standpunten te verkondigen, probeer ik anderen verder te laten kijken dan het voor hen bekende. Aansluiten bij de leefwereld van mensen is mijn uitgangspunt. Kijken naar wat wel of niet werkt in de praktijk, klein uitproberen en durven stoppen als blijkt dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen. Bovenstaande kwaliteiten en ervaringen zet ik sinds 2015 in als adviseur bij Hiemstra & De Vries.

Thema’s en kennisgebieden: Fysieke leefomgeving (Omgevingswet)