Johanna Kolk

Nieuwe toekomst

Van oorsprong kom ik uit een hechte gemeenschap uit de buurt van Zwolle. Ik ben opgegroeid in een grote familie met veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
Mijn nieuwsgierigheid naar de wereld buiten mijn directe omgeving heeft gemaakt dat ik algemene sociale wetenschappen ben gaan studeren in Utrecht. Wat mij blijft boeien: wat leeft er in de samenleving en waarom doen mensen de dingen zoals zij ze doen?

Als ik om mij heen kijk, zie ik dat organisaties streven naar minder regels, meer ruimte voor professionals en meer data-gestuurd werken. Langzamerhand vervagen de grenzen tussen overheid, markt en inwoners. Dit levert nieuwe kansen én nieuwe dilemma’s op. Ik verken graag met organisaties en professionals wat dit voor hen betekent en hoe zij het beste op nieuwe ontwikkelingen in kunnen spelen.

Roeien met de riemen die je hebt

Van jongs af aan is mij geleerd om te roeien met de riemen die je hebt. In mijn werk als adviseur gebruik ik dat iedere dag door niet te bedenken wat zou moeten, maar juist in de praktijk te ontdekken wat werkt.
Welke oplossingen helpen organisaties en professionals en dragen echt bij aan een betere samenleving? Het meeste plezier heb ik dan ook in mijn werk als ik organisaties en professionals kan helpen innovatieve oplossingen te ontwikkelen waar zij zelf enthousiast over zijn.

Analytisch en verbindend

In de afgelopen drie jaar heb ik voor verschillende gemeenten opdrachten vervuld, met name in het sociaal domein. Zowel in de aanloop naar de transitie als midden in de transformatie heb ik hieraan een bijdrage geleverd door het adviseren van bestuurders, het begeleiden van processen met partners en inwoners om te komen tot nieuw beleid en het versterken van de samenwerking tussen beleid en uitvoering.

In mijn huidige rol als organisatieadviseur maak ik graag gebruik van deze ervaring. Ik ben iemand die vraagstukken scherp analyseert, snel verbanden legt en mensen met elkaar verbindt. Mijn interessess zijn het sociaal domein, datagestuurd werken en de publieke professional van de toekomst.

 

 

 

Thema’s en kennisgebieden: Smart Organiseren Sociaal Domein

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 28 juni

  Sociaal domein in beweging: transformeren kost aandacht, lef én tijd

  Je hoeft de krant maar open te slaan en je ziet dat het sociaal domein volop in de belangstelling staat van pers, publiek en politiek. Het gaat bijvoorbeeld om de manier waarop wijkteams werken, hoe de sociale werkvoorziening er met de komst van de participatiewet nu voorstaat, welke acties er nodig zijn op het gebied van de zorg voor de jeugd en wat we voor onze...

  Lees verder
 • 16 apr

  Interview met Johanna Kolk in Ingrado Magazine over organisatievormen leerplicht

  Onlangs is Ingrado Magazine verschenen, het blad van de leerplichtbrancheorganisatie Ingrado. Daarin is dit keer een interview opgenomen met Johanna Kolk (Hiemstra & De Vries). Johanna kent het sociaal domein goed en deed in opdracht van Ingrado onderzoek naar organisatievormen voor leerplicht. Ingrado Magazine is hier online te lezen op de website van Ingrado. Brede...

  Lees verder
 • 15 mrt

  Dag van de Leerplicht: verschil in organiseren en (samen)werken

  Vandaag is het Dag van de Leerplicht. Door het hele land staan verschillende mensen en organisaties stil bij het recht op onderwijs. Het doel van de Dag van de Leerplicht is volgens de initiatiefnemers het terugdringen van schooluitval door het creëren van bewustzijn en het stimuleren van jongeren om door te zetten en hun school af te maken. Hiemstra & De Vries helpt...

  Lees verder
 • 28 feb

  Investeringsagenda - Collegeperiode 2018-2022: Als slimme(re) gemeente aan de slag met data en digitale innovatie

  Het is na de verkiezingen op 21 maart aan de nieuwe colleges om te bepalen waar ze als gemeente in 2022 willen staan, hoe de accenten komen te liggen en welke maatschappelijke opgaven prioriteit krijgen. Wie als slimme(re) gemeente de kracht van data en digitale innovatie wil benutten, doet er slim aan om in de nieuwe collegeperiode structureel te investeren in het...

  Lees verder
 • 27 feb

  Integraal en ‘community-based’ overgewicht te lijf: Wijkgezonder in gemeente Zeist

  Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen rond het Nationaal Preventieakkoord. Steeds meer gemeenten pakken preventie op. Overgewicht is daarin een belangrijk thema. Gemeente Zeist werkte de afgelopen jaren bijvoorbeeld aan preventie van overgewicht bij kinderen en koos met ‘Wijkgezonder’ voor een nieuwe aanpak. De aanpak was ‘community-based’ en integraal. Gemeente Zeist...

  Lees verder