Elsbeth Vogel

 

 

Oog voor mens en organisatie 

Het gedrag van mensen en hoe zij met elkaar omgaan, bepaalt de cultuur die zij met elkaar vormen. Die wisselwerking tussen mens en organisatie boeit me. Wat hebben mensen nodig om succesvol en gelukkig te zijn? Hoe richt je je organisatie zo in dat er een klimaat heerst waar het prettig (samen)werken is, waar mensen het beste van zichzelf geven, zodat organisaties maximaal succesvol zijn? Dat zijn voor mij vragen die ertoe doen. In veel maatschappelijke vraagstukken zie ik voor leiderschap een cruciale rol weggelegd. 
 

Veranderprocessen, organisatiecultuur en leiderschap 

Bezig zijn met mensen in het licht van organisatieontwikkeling, daar wilde ik na mijn studie Cultuur, Organisatie & Management (VU) mijn werk van maken. Bij Hiemstra & de Vries vind ik de balans tussen mens en organisatie die bij mij past. Hier werk ik samen met collega’s aan veranderprocessen in publieke organisaties. In vraagstukken rond organisatiecultuur of leiderschap(sontwikkeling) lever ik graag mijn toegevoegde waarde, in de rol van projectleider, procesbegeleider of interim-manager. Met mijn energie en positieve instelling weet ik mensen op verschillende niveaus mee te nemen. Daarbij heb ik oog voor wat er speelt, wat mensen beweegt en wat ze nodig hebben om deel te nemen. Vanuit mijn vermogen om dichtbij te komen, ben ik in staat mensen met elkaar te verbinden en zaken op lichte wijze bespreekbaar te maken. Echt zien en doen wat nodig is met zorg en respect voor ieders positie, daar ligt mijn kracht.
 

Passie en betrokkenheid 

Het gelukkigst ben ik als ik echt in contact ben met mensen, in gesprek over wat hen bezighoudt en beweegt. Passie en betrokkenheid zien en delen, daar word ik blij van. Naast mijn werk geniet ik van onze vier prachtige opgroeiende dochters. Het is mooi om samen op zoek te gaan naar de antwoorden op de vragen die zij me in hun verwondering stellen. Steeds meer besef ik in wat een bevoorrechte positie we (zij en ík) geboren zijn. In mijn vrije tijd loop ik graag hard of trek ik de bokshandschoenen aan. De dag sluit ik het liefst af met een goed glas wijn. 

 

Thema’s en kennisgebieden: Bedrijfsvoering Teamontwikkeling Sociaal Domein Over Organisatieontwikkeling Leiderschap