Gerco Liefhebber

Er is een wereld te winnen

Mijn overtuiging is dat publieke organisaties een wereld te winnen hebben door inwoners en ondernemers centraal te stellen en het werk vanuit deze bedoeling te organiseren.
Ik zie dat veel publieke organisaties vanuit hun behoefte aan controle interngerichte procedures en richtlijnen opstellen om risico’s uit te sluiten. In de praktijk helpen deze procedures en richtlijnen professionals vaak niet om hun werk goed te doen.
De professionals zijn veel tijd bezig met interne controle en verantwoording. Er blijft steeds minder tijd over om in gesprek te gaan met de klant en oplossingen te zoeken die de klant helpen.

Uit de regel-reflex komen

Als adviseur begeleid ik publieke organisaties die uit deze ‘regel-reflex’ willen komen om hun maatschappelijke impact te vergroten.
Dat start met het luisteren naar de behoefte van de klant en het scherp maken van de gewenste situatie. Veel organisatieveranderingen mislukken in mijn optiek, omdat voor medewerkers onduidelijk is wat ze anders moeten gaan doen.
Als dat helder is, is de volgende stap om te gaan sturen op deze verandering.
De werkwijze moet mogelijk maken dat professionals in gesprek gaan met klanten en maatwerk kunnen leveren waar nodig.
Hierbij stel ik steeds de vraag: wat gaat maken dat medewerkers in de praktijk anders gaan handelen?

Mijn stijl

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough”
- Albert Einstein

Mijn adviesstijl is motiverend, pragmatisch en actiegericht. Mijn kwaliteit is om complexe zaken op een simpele manier ter sprake te brengen. Ik werk graag met actieve werkvormen waardoor energie ontstaat en waarin ruimte is om een vraagstuk te doorleven.
Vanuit mijn Lean achtergrond ondersteun ik organisaties om de ‘goede gesprekken’ te vertalen naar (sturings)afspraken die professionals helpen om te werken vanuit de bedoeling, het helpen van de klant.

Mijn achtergrond

In ben geboren en getogen in de omgeving Utrecht en heb Bestuurs- en Organisatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit Utrecht.
Na mijn master Publiek Management ben ik gestart bij de Gemeente Breda.
Als trainee en later als organisatieadviseur heb ik mezelf ingezet om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren.

Thema’s en kennisgebieden: Bijeenkomsten en Processen Samenwerking Bedrijfsvoering