Bertram van der Wal

'Ver weg dichtbij halen'

In mijn werk en blik op de wereld, kijk ik graag de verte. Dan ontdek ik regelmatig hoe dingen die nu nog ver weg lijken ons nu al raken. Denk bijvoorbeeld aan opgaven in energietransitie, duurzaamheid en digitale transformatie. Dat zijn maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Wat betekent onze manier van leven, organiseren, werken en samenleven nu voor hoe we dat in de toekomst doen? Die vraag fascineert me. Ik probeer ver weg daarom voortdurend dichterbij te halen.

Hiemstra & De Vries ‘haalde’ mij van ver weg in 2012. Na een periode met boeiend advies- en ontwikkelwerk voor SNV in Afrika in de jaren daarvoor richtte ik mijn blik voortaan op Nederland en de maatschappelijke vraagstukken in publieke organisaties hier. Daar kon ik met mijn ervaringen uit Afrika en mijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente in Enschede wel weer mijn draai in vinden, dacht ik. Die draai vond ik inderdaad. Dat kwam bijvoorbeeld door de ruimte die ik zie in opdrachten om niet vanuit kant-en-klare oplossingen te werken maar vanuit streefbeelden, vergezichten waar we al doende samen naartoe werken. Ik begeleid dan ook veel organisaties in transitie. Breng keuzes in beeld, verbind partijen en spreek bestuurders over hun belangen en posities. Op die manier kijk ik naar zowel de context als het systeem.

In mijn werk vind ik niet alleen de innovatie, samenwerking en verbinding met verschillende opdrachtgevers en Hiemstra & De Vries-collega’s maar bijvoorbeeld ook met datascience-initiatief Ynformed. Met hen kijk ik graag vooruit. Een mooi concreet voorbeeld hiervan is de investeringsagenda - Collegeperiode 2018-2022: Als slimme(re) gemeente aan de slag met data en digitale innovatie.

 

 

 

Thema’s en kennisgebieden: Samenwerking Smart Organiseren

 • Wat ik doe en wat mij inspireert

 • 12 sept

  Samenwerking in maatschappelijke vraagstukken: alliantie Smart Zwolle leidt tot digitale innovatie

  Deze week werd in Zwolle door bestuurders van de betrokken organisaties een intentieovereenkomst getekend voor de alliantie Smart Zwolle. De alliantie Smart Zwolle richt zich op vergroting en versnelling van inzicht in kansen en ontwikkelingen met data. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst alliantie Smart Zwolle spreken de samenwerkende partijen af om gezamenlijk...

  Lees verder
 • 28 feb

  Investeringsagenda - Collegeperiode 2018-2022: Als slimme(re) gemeente aan de slag met data en digitale innovatie

  Het is na de verkiezingen op 21 maart aan de nieuwe colleges om te bepalen waar ze als gemeente in 2022 willen staan, hoe de accenten komen te liggen en welke maatschappelijke opgaven prioriteit krijgen. Wie als slimme(re) gemeente de kracht van data en digitale innovatie wil benutten, doet er slim aan om in de nieuwe collegeperiode structureel te investeren in het...

  Lees verder
 • 8 jan

  Koers 2018 – Energietransitie

  Er is een nationaal Klimaatakkoord (op hoofdlijnen), coalitieafspraken zijn ‘groener’ dan ooit en ‘van het gas af’ klinkt nu ook buiten Groningen. Energietransitie staat prominent op de publieke agenda. De overgang naar volledig duurzame energiebronnen is de komende decennia een grote, gezamenlijke opgave. Van bestuurskamer tot buurtplein, het is van ons allemaal. De...

  Lees verder
 • 2017
  22 feb

  Event Koers 2017: Disruptief organiseren

    Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.   Disruptief organiseren Wat als organisatieontwikkeling alleen niet voldoende resultaat heeft …  We geloven allemaal in de kracht van organisatieontwikkeling. Met betrokkenen in gesprek over en aan de slag met de gewenste...

  Lees verder
 • 2016
  26 sept

  Scrum in de publieke sector

  Scrum leeft, ook in de publieke sector en ook op thema’s die niets van doen hebben met softwareontwikkeling. In onze huidige praktijk zien we de waarde en de worsteling van publieke organisaties die met Scrum werken. In deze korte verkenning beschrijven we onze ervaring en geven we een aantal tips voor opdrachtgevers en product eigenaren. Onze ervaring met Scrum Scrum is...

  Lees verder