Vacatures

"We zijn benieuwd naar jouw kijk op de publieke praktijk"

> > >

Thema's in de praktijk

"Betere prestaties in verschillende maatschappelijke opgaven"

> > >

Onze Mensen

“Kennen we elkaar al? We stellen ons alle 50 graag aan je voor”

> > >

Omgevingswet

“Ingrijpende verandering. Ben je er als organisatie wel helemaal klaar voor?”

> > >

Leiderschap

"Leiderschap in het licht van maatschappelijke opgaven"

> > >

Leren & Ontwikkelen

“In organisaties die bewegen, kan niemand stilstaan”

> > >

Wendbaar Werken

“Dankzij flexibiliteit continu beter presteren in opgaven"

> > >

Winnaar bij MT1000

“Verkozen tot meest klantgerichte organisatieadviesbureau”

> > >

Home

De publieke professional in Utrecht

De publieke sector is flink in beweging. De overheveling van taken naar de gemeenten gaat gepaard met nieuwe rollen en verantwoordelijkheden, die ook vragen om een andere rolinvulling door de beleidsprofessional: naar een professional die naar buiten treedt en in verbinding staat met de praktijk. Om in te kunnen spelen op deze veranderende rol, heeft de gemeente Utrecht ons gevraagd een leergang voor hun medewerkers te ontwerpen. In overleg met MT-leden van Maatschappelijke Ontwikkeling, hebben wij de leergang Urban Professional samengesteld. Inmiddels hebben we al drie lichtingen publieke professionals mogen grootbrengen. Binnenkort start weer een nieuwe groep.

Nieuw vakmanschap

De Urban Professional is een vakmens wiens professionaliteit en persoonlijkheid samenkomen in zijn of haar vakmanschap. Die in co-creatie en open interactie resultaten tot stand brengt, rolbewust denkt, handelt in contact met anderen en verbindt door te schakelen tussen lange en korte termijn en tussen de rollen van waaruit hij of zij in interactie met anderen is. De leergang bestaat uit een combinatie van persoonlijke verdieping en verdieping op theorie. Zo is er in de startsessie aandacht voor de eigen kwaliteiten en het samenspel met anderen. In verschillende trainingsdagen verdiepen we ons in de theorie van alliantiekunde, het gedachtegoed van de Bedoeling, politiek-bestuurlijke verhoudingen en het maken van goede afspraken. Deze theorie wordt direct toegepast in opdrachten of oefeningen met trainingsacteurs. Tijdens intervisiemomenten gaan de beleidsprofessionals gezamenlijk met casuïstiek aan de slag om zo samen te leren. Het resultaat van de leergang is niet alleen beleidsprofessionals met meer regie op het dagelijks werk, inzicht in zichzelf en anderen. Maar de leergang ontwikkelt ook een gezamenlijke nieuwe taal en manier van werken, waarbij de beleidsmedewerkers meer vanzelfsprekend kritisch reflecteren, experimenteren en leren.