Event Koers 2017: The happiness not to know

Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.

De verantwoordelijkheid die big-data en informatie met zich meebrengt

 

Big Data, data science en datagestuurd werken hebben de belofte de publieke sector een stuk slimmer en rationeler te maken. Op basis van grote hoeveelheden informatie kunnen we feitelijke probleemanalyses maken en kunnen we zelfs voorspellingen doen op basis van (historische) patronen. Het verfijnde inzicht dat we hierdoor krijgen in maatschappelijke vraagstukken brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Hoe zien die verantwoordelijkheden er uit? Kun je als manager of beleidsadviseur informatie met een voorspellende waarde naast je neerleggen? In dit event gingen we met de deelnemers aan de slag met thema’s als cognitieve biases en nudging in relatie tot het werken met ‘nieuwe’ informatie. We zochten samen de grenzen op en lieten hen zien hoe data science en gedragswetenschappen samen een gouden formule zijn.

“No model will provide benefits, unless appropriately acted upon” Wouter van der Bij (Ynformed)

Dit event werd voorbereid en begeleid door Ynformed. Ynformed past data science toe op maatschappelijke vraagstukken waarmee maatschappelijke vraagstukken effectiever kunnen worden aangepakt. In 2014 is Ynformed als zusterorganisatie van Hiemstra & De Vries gestart. 

‘Nooit gedacht om van tevoren na te denken over de gevolgen van het koppelen van data en de consequenties daarvan: waardevol!’