Event Koers 2017: de online stad - over gevaren en kansen van een online leefomgeving

Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.


De online stad: over de kansen en gevaren van een ‘online leefomgeving’

In de fysieke leefomgeving vinden we toezicht en handhaving heel normaal.

“Ons leven speelt zich echter meer en meer af in de online wereld, waardoor publieke dienstverlening steeds digitaler wordt en communicatie met en tussen burgers voornamelijk via online kanalen plaatsvindt.” Net zoals in de ‘echte’ wereld zijn er online situaties te bedenken waarbij toezicht en handhaving gewenst (of soms zelfs noodzakelijk) is. Denk aan het beantwoorden van vragen van burgers via social media of het online handhaven op risico-, criminele- en radicale groepen. In dit event gingen we aan de hand van concrete casussen in gesprek over de kansen en gevaren van deze online leefomgeving.

“Wat willen, mogen, moeten en kunnen wij als publieke organisatie doen voor de online stad; de 4 kernvragen voor digitale dienstverlening”


Dit event werd voorbereid en begeleid door Anouk Meerman van Ynformed.

Ynformed past data science toe op maatschappelijke vraagstukken waarmee maatschappelijke vraagstukken effectiever kunnen worden aangepakt. In 2014 is Ynformed als zusterorganisatie van Hiemstra & De Vries gestart.