Bedrijfsvoering

De wereld om ons heen verandert snel. Er zijn veel uitdagingen voor publieke organisaties die willen presteren in maatschappelijke vraagstukken. Bedrijfsvoering komt daar steeds vaker onder druk te staan. Bestaande systemen en processen remmen in publieke organisaties vaak verandering waar vooruitgang nodig is. Dat moet anders. Op weg naar betere bedrijfsvoering in publieke organisaties die vooruitgang (mede) mogelijk maakt. 

Publieke organisaties die streven naar betere bedrijfsvoering kunnen er geen blauwdruk van een pasklare oplossing bij pakken. Die is er simpelweg niet. Iedere publieke organisatie heeft zijn eigen opgaven, uitdagingen, tempo en eigenschappen. Houvast is er wel. Betere bedrijfsvoering leidt tot publieke organisaties die zijn toegerust om nu en in de toekomst slim te vertalen, vooroplopen en versnellen, de kunst van het weglaten te verstaan, kaders te stellen en te concentreren en flexibiliseren.

Vertalen, vooroplopen en versnellen

Bedrijfsvoering hoeft niet te wachten op een vraag uit het primaire proces. Dankzij een scherpe blik op binnen en buiten de organisatie kan bedrijfsvoering een stap voor zijn door relevante opgaven al proactief te (h)erkennen en ze te vertalen naar werk, om als organisatie voorop te lopen en vooruitgang te versnellen. Lees hier meer.

De kunst van het weglaten

In betere bedrijfsvoering in publieke organisaties verstaat men de kunst van het weglaten: toegevoegde waarde vinden (prioriteren) en verspilling elimineren. Lees hier meer. 

Het stellen van kaders

In betere bedrijfsvoering omschrijven kaders wat nodig is, in plaats van wat wel en niet mag. Het is aan de bedrijfsvoering om die kaders te ondersteunen met simpele spelregels en een passend instrumentarium. Lees hier meer. 

Concentreren en flexibiliseren

Door de bedrijfsvoering te concentreren is het mogelijk de bedrijfsvoering flexibel in te zetten rondom opgaven. Dit concentreren en flexibiliseren is in eerste instantie een sturingsvraagstuk (en geen structuurvraagstuk): het draait er vooral om hoe je je als bedrijfsvoering gedraagt, minder om hoe het op papier staat.

Werkbaar maken in de praktijk

Het verbeteren van bedrijfsvoering in publieke organisaties in een voortdurend veranderende wereld vraagt dus om slim(mer) en wendbaar(der) organiseren. Dat is vaak moeilijk, zien wij in de gemeenten, provincies en andere publieke organisaties waar we mee samenwerken aan organisatieontwikkeling. Gelukkig kennen we ook de krachtige voorbeelden van voorlopers uit de praktijk. We zien wendbaar werkende publieke organisaties die hun bedrijfsvoering slim vanuit opgaven hebben ingericht op toegevoegde waarde. Met professionals die die zijn toegerust om nu en in de toekomst slim te vertalen, voorop te lopen en te versnellen, de kunst van het weglaten te verstaan, kaders te stellen en te concentreren en flexibiliseren. 

Benieuwd naar onze kijk op bedrijfsvoering in publieke organisaties? Zien hoe we die in de praktijk werkbaar maken? Bijvoorbeeld door interim-management of vanuit een leertraject Business PartnerNeem dan contact met ons op.

 

Betrokken collega's zijn onder andere :