Digitale Transformatie

De verzameling en analyse van data maakt het mogelijk om veel specifieker het gedrag van inwoners, instellingen, overheid en ondernemers te doorgronden en daar de publieke dienstverlening op aan te passen. De technische mogelijkheden van nu zijn overweldigend. Daar zit niet de vertraging. Het slim en gepast inzetten van deze mogelijkheden, dat is wat nu nodig is. Samen met verschillende publieke organisaties zetten we belangrijke stappen in digitale transformatie. Laten we digitale transformatie in het licht van maatschappelijke vraagstukken met elkaar de komende jaren echt werkbaar maken in de praktijk!

Kies je rol

Onze ervaring is dat in het publieke domein tot nu toe vooral "technologie–operaties" worden ingezet. Deze technologie is er al en biedt een scala aan mogelijkheden. De vraag is eerder welke rol kies je als publieke organisatie bij het benutten van al die mogelijkheden? Welke keuzes maak je en hoe kom je aan de professionaliteit om deze keuzes ook goed te kunnen maken? Het gaat enerzijds om keuzes in de technologie, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van datanetwerken of dataplatforms. Anderzijds gaat het over keuzes binnen de organisatie zelf – wat is de rol van afdelingen onderzoek & statistiek, in welke mate kunnen frontlijnprofessionals direct met inwoners sturing geven op basis van inzicht uit data, welke professionaliteit heb je intern nodig om de koppeling te maken tussen (beleids)ambities en technologische mogelijkheden?

Hiemstra & de Vries is met Ynformed voorloper in het concreet ondersteunen van publieke organisaties bij het realiseren van datagedreven sturing. We hebben daar het afgelopen jaar vanuit onze jarenlange ervaring met samenwerking, wendbaarheid en toerusting van professionals een kwaliteit aan toegevoegd: ‘smart organiseren’. We ondersteunen organisaties in de beantwoording van die vragen. Dat doen we bijvoorbeeld vanuit de volgende drie punten. 

Effectief experimenteren: ontwikkeling en begeleiding

Het ontwikkelen en begeleiden van experimenteeromgevingen van creatieve bedrijven, lokale ondernemers, kennispartners en inwoners die samen als partners werken aan maatschappelijke oplossingen. Dat soort verbanden worden ook wel ‘smart city ecosystemen’ genoemd. We hebben hierop ervaring in het sociaal domein, bij beheer en ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad, op het vlak van duurzame energie en rond mobiliteit en het beter benutten van infrastructuur. 

Oplijnen: inzicht, koppeling en toepassing 

Het oplijnen van de publieke organisatie op drie niveaus. (a) Het verhogen van inzicht bij het bestuur over de mogelijkheden van data voor het realiseren van hun maatschappelijke ambities. (b) Het opleiden van smart professionals die de koppeling kunnen leggen tussen enerzijds de inhoudelijke professionals en anderzijds de data-professionals; het twee werelden bij elkaar brengen. (c) Het concreet maken wat intensievere toepassing van data betekent voor de positie van organisatieonderdelen t.o.v. elkaar.

Werkbaar maken: toerusten, ontsluiten en analyseren 

Met Ynformed bieden we inwoners en ondernemers toerusting. We ontsluiten en analyseren data en we verzorgen datavisualisatie. We begeleiden teams en medewerkers bij de ontwikkeling van de benodigde skills en instrumenten om nieuwe technologie en data te benutten. We werken daarmee aan het opleiden van ‘smart professionals’ binnen publieke organisaties.

Meer weten over digitale transformatie in publieke organisaties en maatschappelijke opgaven? Doorpraten over data? Neem dan contact met ons op

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 1 mei

  Acte de présence op Landelijk Congres der Bestuurskunde 2019: onze sessie ‘Smart Zwolle’ op het programma

  Komende dinsdag 7 mei en woensdag 8 mei wordt het Landelijk Congres der Bestuurskunde 2019 gehouden in Amsterdam. Dit jaar koos de organisatie voor ‘City of the Future - Risks and Opportunities in Future Urban Governance’ als centraal thema en Amsterdam als locatie. De stad van de toekomst en hoe je die organiseert en bestuurt, is een onderwerp waar we als bureau feeling en...

  Lees verder
 • 29 apr

  Johanna duikt in innovatie in de publieke sector: misverstanden over Design Thinking

  Met de opkomst van nieuwe technologie introduceren veel organisaties een heel scala aan nieuwe innovatiemethodieken en -werkwijzen. Denk bijvoorbeeld aan Design Thinking. Die kom je steeds vaker tegen in publieke organisaties. Door het mensgerichte, experimentele en samenwerkingsgeschikte karakter leent Design Thinking zich erg goed voor het ontwikkelen van innovatieve...

  Lees verder
 • 12 apr

  Inspiratie en kennis in ontwikkeling: conferentie ‘Winnen met AI’ van NRC Live

  Gisteren was ik te gast bij de conferentie ‘Winnen met AI’ van NRC Live in Boom Chicago Amsterdam. Hier verzamelden bijna 200 deelnemers zich vanuit diverse organisaties: banken, zorgverzekeraars, overheden en ondernemingen. Om met elkaar te ontdekken hoe Artificial Intelligence (AI) ons dagelijks leven nu al verandert en hoe publieke en private organisaties succesvol...

  Lees verder
 • 2018
  20 dec

  Johanna duikt in innovatie in de publieke sector: het juiste innovatiegereedschap op het juiste moment?

  Met de opkomst van nieuwe technologie wordt in veel organisaties een heel scala aan nieuwe methodieken en werkwijzen geïntroduceerd om te innoveren. Denk bijvoorbeeld aan Agile, Scrum, Design Thinking en LEAN Startup. Met deze methodieken proberen organisaties hun aanpassingsvermogen te vergroten en beter om te gaan met onzekerheden van deze tijd. Onzekerheden die te maken...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 - Lessen van vier jaar digitale transformatie bij publieke organisaties

  In 2004 raakte ik - Jaring Hiemstra - geïnspireerd door het boek ‘The Big Data Revolution’ van Victor Mayer-Schönberger. Hij stelt dat elke sector door de toepassing van data science gaat transformeren. Ik ben ervan overtuigd dat technologische ontwikkelingen misschien wel dé belangrijke factor voor vernieuwing zijn in de samenleving en organisaties. Inmiddels heeft vooral de...

  Lees verder
 • 12 sept

  Samenwerking in maatschappelijke vraagstukken: alliantie Smart Zwolle leidt tot digitale innovatie

  Deze week werd in Zwolle door bestuurders van de betrokken organisaties een intentieovereenkomst getekend voor de alliantie Smart Zwolle. De alliantie Smart Zwolle richt zich op vergroting en versnelling van inzicht in kansen en ontwikkelingen met data. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst alliantie Smart Zwolle spreken de samenwerkende partijen af om gezamenlijk...

  Lees verder
 • 10 juli

  Eigentijdse bedrijfsvoering in publieke organisaties: aandacht voor ontwikkelingen, digitale transformatie, business partner en reflectie op de dagelijkse praktijk

  Afgelopen woensdag 4 juli was ons kantoor het decor voor de bijeenkomst Eigentijdse bedrijfsvoering in publieke organisaties. Op deze zomerse dag ontmoetten we een mooi aantal managers, project-/teamleiders en adviseurs uit de bedrijfsvoering. Zij kwamen uit verschillende publieke organisaties (van gemeente tot zorgorganisatie) en uit alle hoeken van Nederland (van de Kop van...

  Lees verder
 • 28 mrt

  Op locatie: congres VNG Realisatie 'Back to the future - samen organiseren, samen realiseren'

  Vandaag stond DeFabrique (evenementlocatie in Maarssen bij Utrecht) in het teken van het congres ‘Back to the future - samen organiseren, samen realiseren’, georganiseerd door VNG Realisatie (voorheen KING). Zo’n 1.500 geïnteresseerden die werken bij of met gemeenten bezochten het congres. Zij bezochten verschillende sessies, presentaties, pitches, discussies en stands met...

  Lees verder
 • 7 mrt

  Frans Jorna wordt directeur Digitale Stad en Innovatie in Almere

  Deze week werd bekend dat Frans Jorna directeur Digitale Stad en Innovatie wordt voor gemeente Almere. De gemeenteraad van Almere stemde op dinsdag 6 maart officieel in met zijn benoeming. De aanvaarding van die functie betekent voor Frans Jorna een afscheid van Hiemstra & De Vries, waar hij sinds begin 2016 werkte. Vanuit Hiemstra & De Vries heeft Frans de afgelopen...

  Lees verder
 • 2 mrt

  Nieuwe stap gezet door publieke en private partijen in samenwerking Smart Zwolle

  Steeds meer gemeenten zien de noodzaak om zichzelf slim(mer) te organiseren. Data en digitale innovatie bieden allerlei kansen én oplossingen voor de versterking van het leefklimaat. Onder de noemer ‘Smart Zwolle’ hebben allerlei partijen met gemeente Zwolle de afgelopen twee jaar verschillende pilots uitgevoerd. Gisteren hebben zij een belangrijke vervolgstap gezet door...

  Lees verder
 • 28 feb

  Investeringsagenda - Collegeperiode 2018-2022: Als slimme(re) gemeente aan de slag met data en digitale innovatie

  Het is na de verkiezingen op 21 maart aan de nieuwe colleges om te bepalen waar ze als gemeente in 2022 willen staan, hoe de accenten komen te liggen en welke maatschappelijke opgaven prioriteit krijgen. Wie als slimme(re) gemeente de kracht van data en digitale innovatie wil benutten, doet er slim aan om in de nieuwe collegeperiode structureel te investeren in het...

  Lees verder
 • 18 feb

  Vijf lagen van interoperabiliteit voor een slimme en open digitale overheid

  Een flexibele digitaal opererende overheid met kwaliteit en veiligheid op hoog niveau zonder dat een ‘vendor lock’ op de loer ligt: het geloof in open source software en open standaarden is sinds de Motie Vendrik in 2002 wijdverbreid. De impact van de open source en open standaarden-beweging is in de praktijk anno 2018 echter nog beperkt. De basis is er, de ingrediënten zijn...

  Lees verder
 • 2017
  29 sept

  Frans Jorna was kwartiermaker slimme stad in Utrecht: IRIS is live - Co-creating smart and sustainable cities

  In juni 2016 begon ik (Frans Jorna) als kwartiermaker themadirecteur Slimme stad bij de gemeente Utrecht. Een van de eerste opgaven waarin ik mijn tanden zette was het verbinden van al het moois dat drie jaar datagedreven sturing bij de gemeente Utrecht had opgeleverd. Het eerste vraagstuk waarin ik mijn tanden zette om de meerwaarde van datagedreven sturen zichtbaar te...

  Lees verder
 • 1 mrt

  Tussenevaluatie: datagedreven sturing bij de gemeente Utrecht

   In het coalitieakkoord hebben de coalitiepartners van de gemeente Utrecht afgesproken om aan de slag te gaan met digitale innovatie. Utrecht investeert in de periode 2014-2018 vier maal twee miljoen euro in digitale innovaties om de stad en de gemeente opener en slimmer te maken. De gemeente Utrecht heeft Hiemstra & De Vries gevraagd een tussenevaluatie naar data...

  Lees verder
 • 22 feb

  Event Koers 2017: Smart cities: de pilots voorbij

    Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.   Smart Cities: de pilots voorbij   Datagedreven sturing betekent een fundamentele verandering voor de manier waarop publieke organisaties werken. De afgelopen jaren hebben we verschillende gemeenten ondersteunt bij pilots op dit...

  Lees verder
 • 2016
  9 nov

  Hiemstra & De Vries winnaar Microsoft Partner Award 2016

  Samen met Ynformed hebben we de Microsoft Innovation Partner Award 2016 in de wacht gesleept. Reden is de wijze waarop we data science meer bekendheid geven binnen de publieke sector. Elk jaar reikt Microsoft ‘Partner of the Year’ prijzen uit aan Microsoft partners die uitblinken op het gebied van innovatie, adoptie en hun bijdrage aan nieuwe toepassingen.  Tijdens de...

  Lees verder
 • 13 okt

  Utrechtse Masterclass ‘Innoveren met Informatie’ stoomt managers klaar voor toekomst

  ‘Innoveren met Informatie’ is de titel van de zes masterclasses die veertig topmanagers van de gemeente Utrecht dit jaar doorlopen. Het doel is om managers intensief kennis te laten maken met de innovatiekracht van technologie en data science. Inmiddels hebben er vijf masterclasses plaatsgevonden. Wat is de kern van de opzet en aanpak? Speerpunt college Het Utrechtse...

  Lees verder
 • 27 juni

  Arnhem: gericht handhaven op basis van data

  De gemeente Arnhem heeft een kleine groep toezichthouders in dienst om toe te zien en te handhaven in de openbare ruimte. Arnhem heeft ons gevraagd hoe de beperkte capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten met zoveel mogelijk effect in de samenleving (‘buiten’). Op basis van een brede data-analyse hebben wij met heatmaps in kaart gebracht waar bepaalde meldingen in de...

  Lees verder
 • 24 juni

  Smart regions: let’s not focus on government doing things, let’s focus on government letting things happen

  Provincies proberen hun positie te bepalen ten aanzien van datagedreven sturing. Het lijkt alsof alles zich richt op steden. Daar gebeurt het, daarop richten de rijksoverheid en bedrijven hun pijlen. Tegelijkertijd blijkt hoe lastig het is om van decentrale, ‘gedistribueerde’, lokale innovatie iets gezamenlijks te maken. Iets dat opbouwt. Elke slimme stad vindt voor zichzelf...

  Lees verder
 • 16 juni

  Maak van jouw stad een platform

  De afgelopen week staan mijn gesprekken op één of andere manier in het teken van het woord ‘platform’. Ik leerde dat woord voor het eerst kennen toen ik me in smart city-technieken verdiepte. Een platform bestaat, in mijn lekenwoorden, uit een infrastructuur die sensoren (dat kunnen dus ook mobieltjes zijn) verbindt met een set van databases, een database-management-systeem,...

  Lees verder
 • 6 juni

  Open eDemocracy: Zweedse en Estse lokale en regionale overheden zoeken partners

  SALAR (de Zweedse VNG) wil de expertise die in Zweden en Estland is opgedaan met open eDemocracy graag verdiepen. Een aantal Zweedse en Estse gemeenten en regio's heeft de afgelopen jaren gewerkt met een eDemocracy besluitvormingsapplicatie met de naam VOLIS. Deze applicatie is ontwikkeld door het Estse (staats)ICT-ontwikkelbedrijf voor lokale en regionale overheden, met...

  Lees verder
 • 26 mei

  Data voor de zelfrijdende auto: een kwestie van organiseren

  Gistermiddag in het Geospatial Worldforum mocht ik deelnemen aan een expertsessie over de zelfrijdende auto en wat daarvoor nodig is aan afspraken en samenwerking op het vlak van geodata. Geodata is een wereld op zich met heel veel specialisten die een eigen taal spreken. Als verbinding tussen gegevens en gegevensets zijn geodata echter cruciaal. Alles heeft een fysieke plek....

  Lees verder
 • 25 mei

  Hoe kun je een dynamische dataflow borgen met een papieren contract?

  Dit weekend mocht ik het initiatief pitchen om van Zwolle een smart city te maken voor én met bedrijven, inwoners, gemeente en kennisinstellingen. Het was de eerste keer dat we met Smart Zwolle naar buiten traden. Meer dan 40 programmeurs en datascientists waren aanwezig om met de bij elkaar gebrachte datasets mooie maatschappelijke informatiediensten te maken. In ons geval...

  Lees verder
 • 3 mei

  Publieke innovatie door ICT – mensenwerk of meer?

  Vorige week mocht ik een bijeenkomst begeleiden van de mensen die in de Nederlandse digitale stedenagenda (DSA) de afgelopen jaren een hoofdrol speelden. In het bepalen van de focus constateren de medewerkers van de DSA dat naast techniek en digitalisering, er steeds meer behoefte is aan het bouwen aan innovatie in de brede zin van het woord. Welke voorwaarden helpen het...

  Lees verder
 • 14 apr

  De ethische grenzen van de slimme stad

  Vanochtend voerde ik een mooi gesprek met Joost Alleblas over smart cities en de ethische grenzen daarin. Joost bereidt een RAAK Professional onderzoek voor op dit vlak met voormalig collega Martine Vonk. Hij is benieuwd naar ethische aspecten van smart city ontwikkelingen zoals ik die nu feitelijk meemaak.Met smart city technieken raken burgers nauwer met elkaar én met...

  Lees verder
 • 31 mrt

  Open data, open gebruik en de datacoöperatie

  Steeds vaker merk ik dat het in smart cities om drie dingen gaat: het bij elkaar brengen van bedrijven, inwoners en creatieve ondernemers in een smart city ecosystem (het creëeren van platforms dat al die deelnemers in staat stelt om met data 'te spelen' door middel van visualisaties, om er 'oplossingen' en concrete diensten van te maken) en datasets rechtstreeks van de bron,...

  Lees verder
 • 23 mrt

  Verbondenheid: de missing link in de slimme stad

  1. De datarevolutie: ken uw stad1.1 Niet de stad is slim, burgers zijn slim De slimme stad bestaat niet, zo zei een goede vriend laatst tegen mij. Slimme inwoners en ondernemers wel. Onbedoeld en onwetend gaf hij mij daarmee het laatste zetje voor vanmiddag. Ik maak mijn werk van slimme steden, maar was het eigenlijk wel met hem eens. Slimheid zit in mensen. De vraag is: hoe...

  Lees verder
 • 8 mrt

  ‘Agility’ en de lenige ambtenaar – vier kennisdoorbraken

  Ik ben nu een maand of zes bezig met het begrip ‘agility’ in relatie tot publieke professionals die direct in contact met inwoners en lokale ondernemers werken: de frontlijn. Laat ik het gemakshalve maar vertalen met ‘lenigheid’: het vermogen om snel, adequaat en zónder verlies van eigenheid in te spelen op maatschappelijke vragen en de omgeving zo te organiseren dat die een...

  Lees verder
 • 3 mrt

  Geodata: brandstof voor de zelfrijdende auto

  Vers van de pers: gisteren publiceerde Geonovum de rapportage 'Geodata: brandstof voor de zelfrijdende auto' waaraan ik mee mocht werken. Een verkenning van de impact van een technologische ontwikkeling die sneller gaat dan overheden en bedrijven zelf bij kunnen houden, en die de overheid (maar ook ons, als inwoners) enorm gaat raken: de komst van de zelfrijdende auto....

  Lees verder