Digitale Transformatie

meer maatschappelijke impact door toepassing van data & technologie

De context voor oplossingen voor maatschappelijke opgaven, verandert fundamenteel. Nu nog oplossen zonder de slimme inzet van data en technologie is niet toekomstgericht. Het past niet bij de realiteit van de samenleving waarin deze mogelijkheden op tal van plekken worden benut. En juist in deze context is het belangrijk om als publieke organisaties empathisch te zijn. Het benutten van digitale mogelijkheden én tegelijkertijd oog houden voor de menselijke maat. Wij zien dat als dé grote uitdaging in de publieke sector voor de komende jaren.

Overbrug de kloof

In de praktijk merken wij dat de term digitale transformatie verschillend wordt begrepen. Wij bedoelen het vergroten van je impact als organisatie door gebruik van data en technologie. Digitale transformatie gaat daarmee verder dan digitalisering. Het gaat over het ontwikkelen van de achterliggende processen, competenties en systemen om impact te realiseren. Wij geloven dan ook niet in een opzichzelfstaande digitale strategie. Een organisatie die digitaal wil transformeren, moet focussen op een integrale strategie om haar impact te vergroten, passend bij een digitale wereld. Een strategie waarin helder wordt hoe digital en data-science daarbij helpen: het nieuwe normaal.

Wij zien dat veel publieke organisaties al succesvol experimenteren met data en technologie, maar dat het opschalen vaak nog niet lukt. Dat is jammer, want daarmee gaat veel energie verloren. Tegelijk realiseren wij ons goed dat publieke organisaties geen startups zijn en vaak moeten veranderen in een politiek-bestuurlijke context. The Bridge, is ons favoriete model om tot een hanteerbare aanpak te komen. De gedachte is dat je met je organisatie een brug bouwt over de kloof tussen business as usual en het nieuwe normaal, de nieuwe manier van werken in al zijn facetten.

Rocket Projects

De digitale transformatie begint met Rocket Projects. Dit zijn projecten die tot doel hebben om de meerwaarde van de nieuwe manier van werken in zijn volle omvang te laten zien. Het realiseren van Rocket Projects heeft tevens tot doel om de complexiteit van de verandering te ervaren. Door het succes en de ervaringen te delen ontstaat er (nog meer) vertrouwen en nieuwe energie.

Readiness

Met alleen Rocket Projects red je het niet. Er zijn verschillende randvoorwaarden nodig om de nieuwe manier van werken tot realiteit te maken. Dan gaat het bijvoorbeeld om het op orde maken van het datawarehouse of het aannemen van specifieke professionals. Dit noemen we Readiness.

Adoption 

Adoption gaat over het versterken van de ontvankelijkheid van de organisatie om medewerkers, bestuurders en partners te laten werken en denken op een manier die past bij digitale transformatie. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een innovatiecultuur met de mindset en skills die nodig zijn om met data en technologie te werken. Dit wordt vaak onderschat.

Simplicity 

Simplicity gaat om het afschaffen van werkwijzen die belemmerend werken voor het nieuwe normaal. Dit is een spannende én leuke pijler omdat de verleiding is om het nieuwe naast het bestaande te doen. Dat kan niet: zonder te snoeien gaat er niets bloeien. Hiervoor moet ook onze manier van sturen en verantwoorden veranderen. Wij kijken daarbij ook naar de Planning & Control cyclus.

Wij maken de digitale transformatie werkbaar

Dat doen we met een organisatiebrede aanpak:

 • het opstarten en begeleiden van innovatieprocessen met diverse stakeholders: het inzetten van methodieken en instrumenten om impact te realiseren en continu te leren van elkaar
 • het organiseren van masterclasses en leergangen voor leiders en medewerkers: het ontwikkelen van de mind-set en skills die nodig zijn om nieuwe data en technologie te benutten
 • het adviseren over de inrichting van de bedrijfsvoering: wat is nodig om deze toekomstbestendig te maken?
 • het creëren van ruimte voor implementatie: bewust stilstaan bij wat de organisatie niet (meer) doet en hoe successen opgeschaald kunnen worden
 • dit alles samen te pakken in één “strategische ontwikkelagenda digitale transformatie” om te bevorderen dat door de hele organisatie deze innovatie gaat landen en daarmee de maatschappelijke impact ook werkelijk vergroot wordt
Meer weten over digitale transformatie in publieke organisaties en maatschappelijke opgaven? Doorpraten over data? Neem dan contact met ons op

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2020
  16 okt

  Leiderschap bij digitale transformatie

  Tijdens de Den Bosch Data Week zal onze collega Pol van Tuijl op dinsdag 27 oktober een bijdrage leveren aan het webinar ‘Leiderschap bij digitale transformatie’ van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Dit webinar gaat over de vraag hoe je als gemeente vorm kunt geven aan datagedreven werken en hoe ze dat doen bij gemeente ’s-Hertogenbosch. Bij gemeente ’s-Hertogenbosch volgen...

  Lees verder
 • 7 okt

  Leergang Digitaal leiderschap

  In deze tijd krijgt de digitale transformatie een steeds belangrijkere rol. Het laat ons op een nieuwe manier werken en communiceren. De uitdagingen die de digitale transformatie brengt, vraagt om digitaal leiderschap en om specifieke vaardigheden van publieke professionals. De leergang 'Digitaal leiderschap' is gericht op de ontwikkeling van dit leiderschap, deze...

  Lees verder
 • 11 sept

  Bezuinigingen: doorbraak voor digitale transformatie bij gemeenten?

  'Driekwart van de gemeenten voorziet extra bezuinigingen door coronacrisis’, kopte de Volkskrant al begin mei dit jaar. Als je net als ik graag maatschappelijk verschil wilt maken, zie je de toekomst mogelijk somber in. Tegelijk merk ik dat de huidige crisis ook positieve ontwikkelingen met zich meebrengt, zoals de aandacht voor de digitale mogelijkheden. Dit blijft wat mij...

  Lees verder
 • 11 mei

  Wij zoeken: adviseur digitale transformatie

  De maatschappelijke opgaven waar publieke organisaties voor staan zijn groot. Data en technologie zijn daarbij onmisbaar. Of het nu gaat om de fysieke leefomgeving, de energietransitie, ondermijning of de stijgende zorgkosten. Hiemstra & de Vries begeleidt publieke organisaties bij de digitale transformatie. Wij zien dat veel publieke organisaties succesvol experimenteren...

  Lees verder
 • 2019
  1 mei

  Acte de présence op Landelijk Congres der Bestuurskunde 2019: onze sessie ‘Smart Zwolle’ op het programma

  Komende dinsdag 7 mei en woensdag 8 mei wordt het Landelijk Congres der Bestuurskunde 2019 gehouden in Amsterdam. Dit jaar koos de organisatie voor ‘City of the Future - Risks and Opportunities in Future Urban Governance’ als centraal thema en Amsterdam als locatie. De stad van de toekomst en hoe je die organiseert en bestuurt, is een onderwerp waar we als bureau feeling en...

  Lees verder
 • 29 apr

  Johanna duikt in innovatie in de publieke sector: misverstanden over Design Thinking

  Met de opkomst van nieuwe technologie introduceren veel organisaties een heel scala aan nieuwe innovatiemethodieken en -werkwijzen. Denk bijvoorbeeld aan Design Thinking. Die kom je steeds vaker tegen in publieke organisaties. Door het mensgerichte, experimentele en samenwerkingsgeschikte karakter leent Design Thinking zich erg goed voor het ontwikkelen van innovatieve...

  Lees verder
 • 12 apr

  Inspiratie en kennis in ontwikkeling: conferentie ‘Winnen met AI’ van NRC Live

  Gisteren was ik te gast bij de conferentie ‘Winnen met AI’ van NRC Live in Boom Chicago Amsterdam. Hier verzamelden bijna 200 deelnemers zich vanuit diverse organisaties: banken, zorgverzekeraars, overheden en ondernemingen. Om met elkaar te ontdekken hoe Artificial Intelligence (AI) ons dagelijks leven nu al verandert en hoe publieke en private organisaties succesvol...

  Lees verder
 • 2018
  20 dec

  Johanna duikt in innovatie in de publieke sector: het juiste innovatiegereedschap op het juiste moment?

  Met de opkomst van nieuwe technologie wordt in veel organisaties een heel scala aan nieuwe methodieken en werkwijzen geïntroduceerd om te innoveren. Denk bijvoorbeeld aan Agile, Scrum, Design Thinking en LEAN Startup. Met deze methodieken proberen organisaties hun aanpassingsvermogen te vergroten en beter om te gaan met onzekerheden van deze tijd. Onzekerheden die te maken...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 - Lessen van vier jaar digitale transformatie bij publieke organisaties

  In 2004 raakte ik - Jaring Hiemstra - geïnspireerd door het boek ‘The Big Data Revolution’ van Victor Mayer-Schönberger. Hij stelt dat elke sector door de toepassing van data science gaat transformeren. Ik ben ervan overtuigd dat technologische ontwikkelingen misschien wel dé belangrijke factor voor vernieuwing zijn in de samenleving en organisaties. Inmiddels heeft vooral de...

  Lees verder
 • 12 sept

  Samenwerking in maatschappelijke vraagstukken: alliantie Smart Zwolle leidt tot digitale innovatie

  Deze week werd in Zwolle door bestuurders van de betrokken organisaties een intentieovereenkomst getekend voor de alliantie Smart Zwolle. De alliantie Smart Zwolle richt zich op vergroting en versnelling van inzicht in kansen en ontwikkelingen met data. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst alliantie Smart Zwolle spreken de samenwerkende partijen af om gezamenlijk...

  Lees verder
 • 10 juli

  Eigentijdse bedrijfsvoering in publieke organisaties: aandacht voor ontwikkelingen, digitale transformatie, business partner en reflectie op de dagelijkse praktijk

  Afgelopen woensdag 4 juli was ons kantoor het decor voor de bijeenkomst Eigentijdse bedrijfsvoering in publieke organisaties. Op deze zomerse dag ontmoetten we een mooi aantal managers, project-/teamleiders en adviseurs uit de bedrijfsvoering. Zij kwamen uit verschillende publieke organisaties (van gemeente tot zorgorganisatie) en uit alle hoeken van Nederland (van de Kop van...

  Lees verder
 • 28 mrt

  Op locatie: congres VNG Realisatie 'Back to the future - samen organiseren, samen realiseren'

  Vandaag stond DeFabrique (evenementlocatie in Maarssen bij Utrecht) in het teken van het congres ‘Back to the future - samen organiseren, samen realiseren’, georganiseerd door VNG Realisatie (voorheen KING). Zo’n 1.500 geïnteresseerden die werken bij of met gemeenten bezochten het congres. Zij bezochten verschillende sessies, presentaties, pitches, discussies en stands met...

  Lees verder
 • 7 mrt

  Frans Jorna wordt directeur Digitale Stad en Innovatie in Almere

  Deze week werd bekend dat Frans Jorna directeur Digitale Stad en Innovatie wordt voor gemeente Almere. De gemeenteraad van Almere stemde op dinsdag 6 maart officieel in met zijn benoeming. De aanvaarding van die functie betekent voor Frans Jorna een afscheid van Hiemstra & De Vries, waar hij sinds begin 2016 werkte. Vanuit Hiemstra & De Vries heeft Frans de afgelopen...

  Lees verder
 • 2 mrt

  Nieuwe stap gezet door publieke en private partijen in samenwerking Smart Zwolle

  Steeds meer gemeenten zien de noodzaak om zichzelf slim(mer) te organiseren. Data en digitale innovatie bieden allerlei kansen én oplossingen voor de versterking van het leefklimaat. Onder de noemer ‘Smart Zwolle’ hebben allerlei partijen met gemeente Zwolle de afgelopen twee jaar verschillende pilots uitgevoerd. Gisteren hebben zij een belangrijke vervolgstap gezet door...

  Lees verder
 • 28 feb

  Investeringsagenda - Collegeperiode 2018-2022: Als slimme(re) gemeente aan de slag met data en digitale innovatie

  Het is na de verkiezingen op 21 maart aan de nieuwe colleges om te bepalen waar ze als gemeente in 2022 willen staan, hoe de accenten komen te liggen en welke maatschappelijke opgaven prioriteit krijgen. Wie als slimme(re) gemeente de kracht van data en digitale innovatie wil benutten, doet er slim aan om in de nieuwe collegeperiode structureel te investeren in het...

  Lees verder
 • 18 feb

  Vijf lagen van interoperabiliteit voor een slimme en open digitale overheid

  Een flexibele digitaal opererende overheid met kwaliteit en veiligheid op hoog niveau zonder dat een ‘vendor lock’ op de loer ligt: het geloof in open source software en open standaarden is sinds de Motie Vendrik in 2002 wijdverbreid. De impact van de open source en open standaarden-beweging is in de praktijk anno 2018 echter nog beperkt. De basis is er, de ingrediënten zijn...

  Lees verder