Fysieke leefomgeving

(Omgevingswet)

De Omgevingswet gaat regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dit betekent een ingrijpende operatie die het ruimtelijk domein flink in beweging zet. De impact op publieke organisaties is groot. Een echt andere manier van denken en (samen)werken is nodig.

De Omgevingswet zet de fysieke leefomgeving hoog op de agenda en brengt beweging in het ruimtelijk domein. 

Willen publieke organisaties zich nu goed voorbereiden om straks succesvol aan de slag te kunnen met de Omgevingswet, dan doen zij er goed aan om er zich slim en toekomstbestendig op te organiseren. Dat vraagt volgens ons om het organiseren van een echt andere manier van denken en werken, een nieuwe blik op samenwerking en ontwikkelgerichte omgevingsprofessionals.  

Echt andere manier van denken en werken 

Er komt met de Omgevingswet in het ruimtelijk domein letterlijk en figuurlijk meer ruimte tussen de regels. Een andere manier van werken is nodig, met andere sturing, afspraken, resultaten en instrumenten op terreinen als Beleid & Instrumenten, Organisatie & Personeel, Informatie & ICT, Bedrijfsvoering & Sturing en Communicatie & Participatie. In de meeste (maar gek genoeg nog lang niet alle) publieke organisaties is men zich daar van bewust en zet men stappen in impactanalyse, ambitieformulering en routeschets.  

Nieuwe blik op samenwerking 

De komst van de Omgevingswet vraagt van publieke organisaties een nieuwe blik op samenwerking op verschillende niveaus. Niet alleen verandert de samenwerking met collega’s binnen de organisatie en het samenwerken met partners buiten. Vanuit de Omgevingswet gaan publieke organisaties rond ruimtelijke plannen interactie aan met hun omgeving via de participatie van inwoners en maatschappelijke partners. Dat werpt nieuw licht op samenwerken aan ruimtelijke ontwikkeling.  

Ontwikkelgerichte omgevingsprofessionals

Van oudsher zijn professionals in het ruimtelijk domein inhoudelijk georiënteerd door het planmatige karakter en de stevige cijfercomponent in hun werk. De Omgevingswet vraagt andere kennis en vaardigheden van ze. De omgevingsprofessional van de toekomst omarmt de ruimte die wet biedt. Hij of zij is volgens ons naast inhoudelijk sterk ook wendbaar op proces, in staat vraagstukken te formuleren als maatschappelijke opgaven en stelt zich constructief op als samenwerkingspartner. Steeds vaker krijgt het oplijnen en opleiden van ontwikkelgerichte omgevingsprofessionals (meer) prioriteit.  

Stappen in organisatieontwikkeling 

Met ons kijken naar de impact van de Omgevingswet op de organisatie? Zien welke stappen nu nodig zijn om het straks werkbaar te krijgen in de praktijk? Bijvoorbeeld vanuit het leertraject Omgevingsprofessional? Of benieuwd naar de vragen en dilemma's die we met onze opdrachtgevers tegenkomen in de praktijk? Met ons kijken naar hoe professionals uit het sociaal domein en omgevingsprofessionals nauw (gaan) samenwerken aan een gezonde leefomgeving met de Omgevingswet op komst? Neem dan contact met ons op.
 
 

 

Betrokken collega's zijn onder andere :