Leren & Ontwikkelen

Professionals in publieke organisaties doen hun werk in het licht van maatschappelijke opgaven. Hoe ben en blijf je met elkaar als publieke organisatie van waarde? Veel publieke organisaties zijn daarom in ontwikkeling. Ze richten hun blik meer op ‘buiten’, omarmen bijvoorbeeld wendbaar werken en zijn opgavegericht aan het werk. Publieke organisaties zijn in ontwikkeling. Wij geloven in persoonlijke ontwikkeling als vanzelfsprekende voorwaarde voor organisatieontwikkeling. Dat uitgangspunt is simpel. Tegelijkertijd heeft het vergaande consequenties voor hoe we ons in publieke organisaties slim met elkaar organiseren. Persoonlijke ontwikkeling is een randvoorwaarde voor organisatieontwikkeling, daar geloven we in.

 

  

Betrokken collega's zijn onder andere :