Samenwerking

Samenwerken is noodzakelijk in maatschappelijke vraagstukken maar samenwerking is vaak ingewikkeld door verschillen: er zijn verschillende belangen, verschillende perspectieven en verschillende stijlen. Voor ons is samenwerking, zowel klein als groot, in essentie het werk van mensen. Dat betekent dat we verbeteringen in samenwerkingsvraagstukken in de basis ook zoeken op het niveau van mensen. We helpen publieke organisaties die beter willen samenwerken in maatschappelijke vraagstukken in de praktijk vaak aan betere prestaties op de volgende niveaus: samenwerking tussen professionals & samenwerking tussen organisaties.

Samenwerking tussen professionals

Als professionals werken we samen met anderen. Dat gaat om samenwerking op verschillende niveaus: samenwerking in een team, samenwerking in een afdeling en samenwerking tussen organisaties. Dat vraagt vaak veel van professionals. Samenwerking gaat een stuk beter als die professionals zich bewust zijn van hun eigen voorkeuren, kwaliteiten en drijfveren maar ook die van hun collega’s en samenwerkingsparners (her)kennen. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld vaak verschillende vormen in teamontwikkeling en inzichten uit Insights Discovery.

Samenwerking tussen organisaties

Wil een publieke organisaties (beter) samenwerken met een andere organisatie, dan is verbinding nodig. Zelfkennis is hierbij het toverwoord, zien we vaak in de praktijk. Iedere samenwerking is verschillend. Dit vraagt telkens opnieuw om een scherpe blik op ‘wat werkt’ en ‘werkbaar is’ in een specifiek vraagstuk of in een gezamenlijke maatschappelijke opgave. Naar samenwerking tussen organisaties kijken we daarom vanuit verschillende perspectieven en modellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de drie K’s (Kosten besparen, Kwaliteit verbeteren en Kwetsbaarheid verkleinen), de ‘vijf lenzen op samenwerking’ of de ‘mutual gains approach’.

Benieuwd hoe we dit in de praktijk brengen en hoe we met verschillende publieke organisaties stappen zetten in het verbeteren van samenwerking in maatschappelijke vraagstukken? Hoe we samenwerking vanuit organisatieontwikkeling ‘werkbaar’ maken? Neem dan contact met ons op.

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2018
  4 okt

  Koers 2018 – Samenwerking verbeteren: belangen op tafel

  Samenwerken, iedereen doet het. Als competentie wordt samenwerken steeds belangrijker voor (beleids-)medewerkers, managers, directeuren en bestuurders. Of het nu gaat over het onderwijs, de Omgevingswet of het sociaal domein, alle organisaties en hun medewerkers werken steeds vaker samen in en aan maatschappelijke opgaven. Niet altijd tot ieders tevredenheid, samenwerking...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Samenwerking verbeteren: scherp in beeld brengen

  Samenwerken, iedereen doet het. Als competentie wordt samenwerken steeds belangrijker voor (beleids-)medewerkers, managers, directeuren en bestuurders. Of het nu gaat over het onderwijs, de Omgevingswet of het sociaal domein, alle organisaties en hun medewerkers werken steeds vaker samen in en aan maatschappelijke opgaven. Niet altijd tot ieders tevredenheid, samenwerking...

  Lees verder
 • 1 okt

  Hiemstra & De Vries breidt uit met drie nieuwe adviseurs per 1 oktober: Linet Tanke, Iri Angeli en Fleur van Haasteren

  We verwelkomen vandaag bij Hiemstra & De Vries drie nieuwe collega’s. Op 1 oktober startten Linet Tanke, Iri Angeli en Fleur van Haasteren op onze nieuwe plek in het WTC-gebouw in hartje Utrecht. We kijken er naar uit om de komende tijd met Linet, Iri en Fleur samen te werken aan betere prestaties in maatschappelijke vraagstukken.    Linet Tanke Na haar...

  Lees verder
 • 12 sept

  Samenwerking in maatschappelijke vraagstukken: alliantie Smart Zwolle leidt tot digitale innovatie

  Deze week werd in Zwolle door bestuurders van de betrokken organisaties een intentieovereenkomst getekend voor de alliantie Smart Zwolle. De alliantie Smart Zwolle richt zich op vergroting en versnelling van inzicht in kansen en ontwikkelingen met data. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst alliantie Smart Zwolle spreken de samenwerkende partijen af om gezamenlijk...

  Lees verder
 • 31 aug

  Hiemstra & De Vries breidt uit met twee nieuwe adviseurs per 1 september: Fred Claasen & Dennis van Nieuwenhuijzen

  We verwelkomen bij Hiemstra & De Vries twee nieuwe collega’s. Per 1 september starten Fred Claasen en Dennis van Nieuwenhuijzen op onze nieuwe plek in het WTC-gebouw in Utrecht. We kijken er naar uit om met Fred en Dennis en verschillende opdrachtgevers uit publieke organisaties samen te werken aan betere prestaties in maatschappelijke vraagstukken. Komende tijd zullen...

  Lees verder
 • 28 aug

  Terugblik bijeenkomst over Omgevingswet: aandacht voor omgevingsprofessional, veranderstrategie, reflectie en samenwerken

  Onlangs ontvingen we voor de bijeenkomst Succesvol aan de slag met de Omgevingswet een mooi aantal programmamanagers, teamleiders en professionals van waterschappen, provincies en gemeenten uit het hele land. Met hen keken we naar de Omgevingswet in de context van publieke organisaties. Hieronder delen we een korte terugblik op de bijeenkomst.    De...

  Lees verder
 • 15 juni

  Inzichten uit workshop Statenlid.nu voor Statenleden provincies over samenwerking met griffie

  Dit voorjaar verzorgden we op uitnodiging van Statenlid.nu (Nederlandse vereniging voor Statenleden) een workshop in Assen en Middelburg. Zulke workshops voor Statenleden stimuleren kennisdeling- en uitwisseling op basis van thema’s en vragen uit hun dagelijkse praktijk. Hoe haal je het maximale uit de samenwerking tussen Statenleden en de griffie? En hoe kan je daardoor als...

  Lees verder
 • 30 apr

  Samenwerking in maatschappelijke vraagstukken: belangen horen op tafel (ook al vind je ze misschien een beetje ‘vies’)

  We kennen allemaal wel een samenwerkingsverband in maatschappelijke vraagstukken dat niet lijkt te lopen. Hoe kan dat nou, vraagt men zich dan af. Er is immers een samenwerkingsplan of -agenda opgesteld, er is een mooie bijeenkomst geweest met alle betrokken partijen die met een beetje mazzel ook nog goede media-aandacht opleverde en bovendien hebben de betrokken bestuurders...

  Lees verder
 • 6 apr

  Bijeenkomst ondertekening intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur in Den Haag

  Afgelopen donderdag 5 april vond in Den Haag de ondertekening van de intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur plaats. Namens Hiemstra & De Vries was Nienke Jansen aanwezig bij de ondertekening. Zij is vanuit haar achtergrond en ervaring goed thuis in netwerksamenwerking op het thema weerbaar bestuur. Ze kent de betrokkenen dan ook goed. Diverse media berichtten de...

  Lees verder
 • 27 feb

  Integraal en ‘community-based’ overgewicht te lijf: Wijkgezonder in gemeente Zeist

  Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen rond het Nationaal Preventieakkoord. Steeds meer gemeenten pakken preventie op. Overgewicht is daarin een belangrijk thema. Gemeente Zeist werkte de afgelopen jaren bijvoorbeeld aan preventie van overgewicht bij kinderen en koos met ‘Wijkgezonder’ voor een nieuwe aanpak. De aanpak was ‘community-based’ en integraal. Gemeente Zeist...

  Lees verder
 • 1 feb

  Griffiers in gesprek over ‘weerbaar bestuur’

  Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen zijn in volle gang en de campagnes starten bijna. Verschillende belangrijke thema’s dienen zich aan om prioriteit te krijgen op de agenda’s van de nieuwe raadsleden. ‘Weerbaar bestuur’ is zo’n thema. Het stond onlangs centraal tijdens de griffiersbijeenkomst “Het herkennen van - en omgaan met -...

  Lees verder
 • 2016
  22 nov

  Regionaal inkoop- en contractmanagement sociaal domein: Bas Martens was interim-kwartiermaker en -teammanager Regio Alkmaar

  Van begin 2015 tot het voorjaar van 2016 was onze collega Bas Martens kwartiermaker en afdelingsmanager/teammanager voor het samenwerkingsverband Regio Alkmaar. Daar leidde hij de opzet en invulling van het regionale team Inkoop en Contractmanagement Sociaal Domein in goede banen. Met dit nieuwe team wist Bas aan de juiste knoppen te draaien om de inkoop in het sociaal domein...

  Lees verder
 • 27 juni

  Ik wil géén WGR!

  Veel gemeenten werken aan samenwerking. In de bedrijfsvoering om kosten te beheersen, dienstverlening te verbeteren, of bij de drie decentralisaties om kennis en expertise te delen, kwetsbaarheid te verminderen of omdat de wet daartoe verplicht. Discussie over structuur leidt af De intentie om samen te werken is snel uitgesproken. We zien echter dat het niveau van de...

  Lees verder
 • 2015
  17 dec

  Erkenning van verschillende rollen als basis voor samenwerking binnen het Waddenfonds

  Het Waddengebied strekt zich uit over drie provincies: Noord-Holland, Friesland en Groningen. Om het Waddengebied een duurzame en kwalitatieve impuls te geven op het gebied van ecologie en economie is het Waddenfonds opgericht. Sinds 1 januari 2012 is de uitvoeringsorganisatie Waddenfonds gedecentraliseerd vanuit het Rijk en als Gemeenschappelijke Regeling actief om het...

  Lees verder
 • 28 okt

  De subsidiepot voorbij: het verduurzamen van publiek-private samenwerking

  De aantrekkende economie zorgt ervoor dat we steeds vaker in de file staan, zo blijkt uit de Publieksrapportage Rijkswegennet. De hoeveelheid files is sinds eind 2014 dan ook gestegen. Om de bereikbaarheid van Nederland over weg, water en spoor te verbeteren, werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), regio's en bedrijfsleven al vanaf 2011 samen in het...

  Lees verder
 • 23 sept

  Samen naar een klimaatneutrale stad in Maastricht

  ‘Maastricht klimaatneutraal in 2030’, dat is de ambitie achter het Lokale Energieakkoord in de gemeente Maastricht. Om deze ambitie te verwezenlijken is het van groot belang om samen te werken met het bedrijfsleven – bedrijven behoren immers tot de grootste verbruikers – en om tot concrete stappen te komen. De ervaring leert dat afspraken over energiebesparing te vaak...

  Lees verder
 • 2 sept

  Het goede gesprek over samenwerken

  De ontwikkelingen in de Wmo, de Jeugdzorg, het openbaar vervoer en de financiële opgaven voor gemeenten vallen samen met de stop van de OV-taxi in de subregio's IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Dit maakt dat de gemeenten keuzes moeten maken in de organisatie van het doelgroepenvervoer. De regiogemeenten hebben twee centrale ambities benoemd voor de toekomstige...

  Lees verder
 • 3 aug

  Midden-Holland - Evaluatie transitie jeugdzorg: lessen voor de toekomst

  In de regio Midden-Holland hebben de gemeenten de afgelopen jaren hard samengewerkt in de voorbereiding op de transities. Nu de transitie jeugdzorg per 1 januari 2015 is afgerond, is er behoefte aan een evaluatie over de afgelopen periode. De regio Midden-Holland heeft ons gevraagd een evaluatie uit te voeren over de regionale samenwerking in de voorbereiding van de...

  Lees verder
 • 10 juni

  Samen bouwen aan een regionale netwerkorganisatie

  Op 17 januari 2015 spreken bestuurders van de regio Alkmaar de intentie uit om samen te werken op het gebied van contractmanagement voor de domeinen Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen. Focus in deze samenwerking zijn de hoofdprocessen: inkoop, contractmanagement en informatievoorziening. De ambitie is om deze samenwerking vorm te geven in een gezamenlijke netwerkorganisatie (NO)....

  Lees verder
 • 26 mei

  Transformatie vraagt om verdieping samenwerking

  ''Als er elk jaar verkiezingen zouden zijn, mislukt de beoogde transformatie van het sociaal domein”. Deze uitspraak deed één van de zorgaanbieders uit de regio Alkmaar. Verkiezingen gaan over standpunten, over de verschillen en over als enkele partij (vooral) willen winnen; je scoort dan niet met gezamenlijke visies en met een rol nemen in een samenwerking waar alle...

  Lees verder
 • 6 feb

  Schooluitval 18+: aanpak op de juiste plaats!

  Jaarlijks stoppen ruim 27.000 jongeren met hun opleiding zonder dat zij een startkwalificatie halen. Vanaf 18 jaar is er geen wettelijke verplichting meer om een startkwalificatie te halen. Wel hebben de gemeenten de verplichting zich in te spannen om de jongeren in beeld te hebben en waar mogelijk naar een startkwalificatie te begeleiden. Deze taak wordt belegd in de...

  Lees verder
 • 12 jan

  Wijkteams en Werk & Inkomen: kansen door samenwerking

  Werk en inkomen zijn cruciaal om het beroep op zorg te verkleinen. Dat is de uitdaging waar elke gemeente voor staat: bezuinigen op zorg door de vraag naar zorg te voorkomen in plaats van minder zorg te leveren wanneer er wel vraag naar is. Al jaren wijzen onderzoeken uit dat het hebben van werk en een inkomen waar men van rond kan komen, het beroep op zorg verkleint. In de...

  Lees verder
 • 8 jan

  Zelfkennis is het toverwoord bij samenwerken

  Samenwerken lijkt dé oplossing in de publieke sector. Uit onderzoek blijkt dat 72 procent van de Nederlandse gemeenten het belang ervan sterk ziet toenemen. Bijna de helft van de samenwerkingsverbanden voldoet echter niet of nauwelijks aan de gestelde verwachtingen. Samenwerken mislukt vaak omdat organisaties te snel eraan beginnen. Samenwerking afhouden gebeurt zelden, maar...

  Lees verder
 • 6 jan

  De eerste stappen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en wijkteams

  Uitgangspunt van Passend Onderwijs en decentralisatie Jeugdzorg is gelijk: denk en organiseer vanuit de jongere! Snel, dichtbij, preventief en in samenspraak met de jongere en ouders zijn belangrijke uitgangspunten van beide velden. In veel gemeenten zijn sociale wijkteams vanaf 1 januari de toegangspoort tot de zorg voor jeugd en daarmee essentieel bij de ondersteuning van...

  Lees verder
 • 2014
  10 dec

  Echt samenwerken in de Participatiewet, regio Haaglanden

  Echt samenwerken in de ontwikkeling en uitvoering van de Participatiewet om een eenduidige werkgeversdienstverlening neer te zetten en daarmee de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken: dat is wat wij in de regio Haaglanden ondersteunen. De vijf gemeenten (Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland) van de regio...

  Lees verder
 • 27 nov

  Samen voor de Jeugd in Zuid-Holland Zuid

  De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben voor vergaande samenwerking in de decentralisatie Jeugd gekozen. Samen met zorgaanbieders hebben zij in 2013 in verschillende DOEtanks gewerkt aan de ontwikkeling van het regionale beleid voor de Jeugdhulp. Hiemstra & De Vries heeft de regio ondersteund om vanuit de verschillende inhoudelijke uitwerkingen tot één regionaal...

  Lees verder
 • 25 nov

  SchoolWerkt-Agenda versterkt samenwerking onderwijs en gemeente

  Om de bestaande verantwoordelijkheid voor het Voorkomen van Voortijdig Schoolverlaten (VSV) ook in de nieuwe context met veranderde verantwoordelijkheden in het sociaal domein invulling te geven, hebben de schoolbestuurders van voortgezet onderwijs (VO), MBO en gemeenten in de regio Utrecht een nieuwe gezamenlijke agenda opgesteld. Hiemstra & de Vries heeft het proces van...

  Lees verder
 • 21 okt

  Leidende principes voor bewuste keuzes in samenwerking

  Bestuur, directie en medewerkers van de ambtelijke organisatie in Zoeterwoude stelden steeds vaker de vraag: ‘op welke onderwerpen gaan we samenwerken met partners?’. In het verleden werd de keuze vaak snel gemaakt en werden voor- en nadelen van samenwerken niet of nauwelijks inzichtelijk gemaakt en tegen elkaar afgewogen. Gevolg was dat de onderbouwing waarom wel of niet...

  Lees verder
 • 9 okt

  Weet jij waarom je samenwerkt?

  We werken steeds meer samen: publieke organisaties onderling en publieke en private organisaties. Toch voldoet de helft van de samenwerkingsverbanden niet aan de verwachting. Samenwerkingsverbanden stranden, komen langzaam van de grond en leiden tot verlies van flexibiliteit, efficiëntie en grip. De overheadkosten nemen toe en er is minder financiële kracht. De vraag waarom...

  Lees verder
 • 27 juni

  Samenwerken aan sociale opgaven: drie lessen!

  Gemeente en maatschappelijke partners die samenwerken bij de vernieuwing van wonen, zorg en welzijn. Als antwoord op de decentralisatie van de AWBZ en de extramuralisering van de zorg. In Hillegom hebben we het praktisch gemaakt. Door samen met uitvoerders van zorgaanbieders, woningcorporatie, cliëntenorganisaties en gemeente oplossingsrichtingen te bedenken en uit te werken....

  Lees verder
 • 10 juni

  Hervorming langdurige zorg

  “Gemeenten moeten niet langer klagen over de overheveling van zorgtaken van het rijk naar gemeenten, maar aan de slag gaan. Nu de budgetten bekend zijn, moeten gemeenten snel orde op zaken stellen. Dat vindt verantwoordelijk minister Plasterk” (Algemeen Dagblad, 2 juni 2014). Het ministerie van VWS stelt €50.000 aan WMO-regio’s beschikbaar voor ondersteuning bij het inregelen...

  Lees verder
 • 27 mei

  Maatschappelijke initiatieven succesvol laten zijn

  Meer dan ooit ontstaan mooie initiatieven in de maatschappij. Jongeren, ouderen, cliënten, studenten, ondernemers, individuen en groepen zien kansen en willen die pakken. Het is echter de vraag of deze initiatieven ondanks of dankzij gemeenten tot stand komen. Tegelijkertijd spreken gemeenten de ambitie uit om succesvoller om te gaan met maatschappelijke initiatieven. Hoe...

  Lees verder
 • 5 mei

  Samenwerken: niet nieuw, wel moeilijk!

  Samenwerken lijkt het nieuwe adagium. Beter, slimmer en meer gebruik maken van de kracht van burgers, formele en informele netwerken en maatschappelijke partners. Daar kan je toch niet tegen zijn? Zeker in het sociaal domein wordt de noodzaak tot samenwerking steeds zichtbaarder. Zowel aan de zijde van zorgaanbieders als die van gemeenten. Gemeenten krijgen nieuwe...

  Lees verder
 • 24 mrt

  Kennisdeling en co-creatie in het sociaal domein

  De combinatie van de drie decentralisaties en een fundamenteel andere rolneming vraagt om een systeemverandering in ons werken. Ons werken betreft de werkwijze van alle partners die een rol hebben in het sociaal domein: gemeenten, instellingen, adviesbureaus, en meer. Vanzelfsprekend vraagt het ook iets anders van de samenwerking tussen deze partijen. Allen zullen slimmer...

  Lees verder
 • 21 feb

  Succesvolle gemeentelijke samenwerking, de ingrediënten!

  Succesvolle gemeentelijke samenwerking, de ingrediënten! Gemeenten zoeken steeds meer de samenwerking op. Met elkaar, met maatschappelijke instellingen en private partijen. De intentie om samen te werken is snel uitgesproken, maar de opbrengst van de samenwerking valt vaak tegen of, sterker nog, de samenwerking komt niet voorbij de implementatiefase. Hoe haal je het beste...

  Lees verder
 • 3 feb

  Bedrijven als partners in het sociaal domein

  De kracht van bedrijven benutten in het sociaal domein. Hoe doe je dat als gemeente? Met de gemeenten Zwolle, Nijmegen en Utrecht én met uitzendbedrijf Tempo Team bespraken we succesverhalen en voorbeelden waarin de samenwerking juist stroef verliep. Sleutelwoord in de succesvoorbeelden: een gedeeld doel. Gemeenten en bedrijven zijn deelgenoot in het realiseren van dat doel....

  Lees verder
 • 28 jan

  Effectief partnerschap gemeenten en zorgaanbieders in het veld van jeugd: geen blauwdruk maar een kleurplaat!

  'Hoe gaan we als gemeente straks met de maatschappelijke partners sociale wijkteams opzetten, waarin de partners ook echt in positie komen?' 'Laten we als zorgaanbieder wel voldoende onze smoel zien bij gemeenten?' Tijdens de Hiemstra & De Vries blikdag hebben gemeenten en zorgaanbieders vragen rondom effectief partnerschap in het veld van jeugd onder de loep genomen. Een...

  Lees verder
 • 2013
  30 okt

  Hoe gaat jouw gemeente de regionale jeugdzorg organiseren?

  Op dit moment zijn gemeenten druk met het organiseren van hun transitiearrangementen voor de jeugdzorg. De fase waarin visies op de jeugdzorg worden vastgelegd zijn voor veel gemeenten afgerond, nu komen vragen als: ‘hoe organiseer ik de jeugdzorg met collega-gemeenten in de regio? wat kopen we gezamenlijk in? wat doen we wanneer in mijn gemeente in 2015 tien procent meer...

  Lees verder
 • 29 okt

  Sturen in het sociaal domein: kies en neem regie

  Het is een misverstand dat gemeenten, instellingen, bedrijven, zorgprofessionals en burgers gezamenlijk sturing geven aan de drie transities. Ja, al deze partijen hebben een belang, maar nee, ze zitten niet allemaal aan het stuur. Gemeenten zijn in belangrijke mate in positie om de marktordening te bepalen. Vaak is deze regiefunctie nu nog gebaseerd op een brede visie, met...

  Lees verder