Wendbaar Werken

Publieke organisaties staan voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in de omgeving. Wendbaar Werken noemen wij dat. Publieke organisaties die wendbaar werken weten snel en adequaat in te spelen op veranderende, onvoorspelbare omstandigheden en zijn vooral toekomstbestendig georganiseerd. Steeds meer publieke organisaties omarmen wendbaar werken.

Het omarmen van wendbaar werken gaat niet over één nacht ijs. De weg naar wendbaar werken leidt via een weerbarstige praktijk. Dit vraagt onder meer om lef en doorzettingskracht van betrokkenen door de hele organisatie. Wendbaar werken heeft namelijk vergaande consequenties voor het dagelijks werk in publieke organisaties. Denk bijvoorbeeld aan een hoge mate van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid op het niveau van de professional. Wendbaar werken vraagt bovendien om andere vormen van (persoonlijk) leiderschap.

 
wendbaarwerken stapstenen II

Hoewel de stapstenen wendbaar werken houvast kunnen bieden, is er geen blauwdruk of basisconfiguratie die altijd werkt. In publieke organisaties die wendbaar werken omarmen, komt bovenstaande daarom tot uiting op verschillende manieren, in verschillende snelheden en via verschillende routes. Zo zien we in wendbaar werkende publieke organisaties ontwikkelingen richting bijvoorbeeld zelforganiserende teams, opgaven- en opdrachtgericht werken, nieuwe waarderings- en beloningsvormen, ambitie- en talentgericht werken en ondernemen vanuit betekenis. 
 

Wendbaar werken omarmen: nooit meer reorganiseren

De beweging naar wendbaar werken is in veel publieke organisaties een ingrijpende maar waardevolle. Publieke organisaties die wendbaar werken omarmen spelen rond hun opgaven namelijk snel en effectief in op veranderende omstandigheden, weten optimaal gebruik te maken van de ambities en talenten van mensen en zijn toekomstbestendig georganiseerd. Omarm je als publieke organisatie wendbaar werken? Dan hoef je nooit meer te reorganiseren! Daar geloven we in.  
 

Wendbaar werken in de praktijk werkbaar

Benieuwd naar onze kijk op wendbaar werken, organisatieontwikkeling en moderniseren van bedrijfsvoering in publieke organisaties? Doorpraten over de stapstenen wendbaar werken? Zien hoe de adviseurs van Hiemstra & De Vries dit in de praktijk werkbaar maken? Neem dan contact met ons op.  
 

Reeks 'Wendbaar werken in publieke organisaties'

De waardevolle inzichten die we opdeden in en met publieke organisaties die wendbaar werken omarmden, delen we graag. Bijvoorbeeld via onze reeks ‘Wendbaar werken in publieke organisaties’.

 

 

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2020
  31 mrt

  Coronacrisis treft de jeugdhulp, gemeenten aan zet

  Partnerschap is nu belangrijker dan ooit! Vrijwel niemand ontkomt aan de gevolgen van corona. De meeste aandacht gaat uit naar het bestrijden van het virus zelf. En ook de gevolgen voor ondernemingen en zzp’ers kunnen op veel ondersteunende maatregelen vanuit het kabinet rekenen. Er is echter minder duidelijkheid over de (zorg)continuïteit binnen de jeugdzorg. Gemeenten...

  Lees verder
 • 21 jan

  Wendbaar werken in publieke organisaties: werken in rollen

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 2019
  23 mei

  De Omgevingswet komt eraan: hoe je in de praktijk hét momentum benut door je wendbaar te organiseren (en dus de boot niet mist!)

  De invoering van de Omgevingswet komt dichterbij. Wat het vraagt van gemeenten om voor 1 januari 2021 klaar te zijn voor de Omgevingswet wordt steeds duidelijker. Wij zijn ervan overtuigd dat organisaties die nu investeren in het flexibeler en wendbaarder maken van de organisatie straks beter presteren. Vanuit de praktijk die we kennen vanuit verschillende opdrachtgevers...

  Lees verder
 • 31 jan

  Wendbaar werken in publieke organisaties: praktijkervaringen met opdrachtgericht werken

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 2018
  24 okt

  Opgavegericht werken in publieke organisaties: de praktijk in de gemeente Winterswijk

  “Armoede weg in 2040! Winterswijks college stopt met ad hoc en kiest voor structurele aanpak”, viel te lezen in dagblad De Gelderlander eerder dit jaar. Het nieuwe college van de gemeente Winterswijk heeft armoedebestrijding als concrete opgave benoemd die de komende jaren leidend is in hun werk. Naast armoedebestrijding als opgave zijn ook duurzaamheid en burgerparticipatie...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Wendbaar Werken - de stapstenen

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Wendbaar Werken - hoe word je wendbaar?

  Wat is belangrijk in de sturing op verandering in relatie tot de ontwikkeling naar een wendbare organisatie? Daar ging deze sessie over. Waar verandering een aantal jaar geleden redelijk projectmatig werd aangepakt zie je dat succesvolle ontwikkeling op dit moment veel meer vraagt om een programmatische manier van werken. De stip op de horizon is duidelijk maar de weg ernaar...

  Lees verder
 • 4 okt

  Koers 2018 – Wendbaar Werken - ervaringen uit de praktijk

  De weg naar een wendbare organisatie is weerbarstig. Tijdens deze sessie gingen verschillende directeuren van publieke organisaties met elkaar in gesprek over hun ervaringen. Waarom zijn zij aan de slag gegaan met wendbaar werken en wat zijn de dilemma’s bij verandering naar een wendbare organisatie? Wat betekent wendbaar werken voor de aansluiting tussen ambtelijke...

  Lees verder
 • 1 okt

  Hiemstra & De Vries breidt uit met drie nieuwe adviseurs per 1 oktober: Linet Tanke, Iri Angeli en Fleur van Haasteren

  We verwelkomen vandaag bij Hiemstra & De Vries drie nieuwe collega’s. Op 1 oktober startten Linet Tanke, Iri Angeli en Fleur van Haasteren op onze nieuwe plek in het WTC-gebouw in hartje Utrecht. We kijken er naar uit om de komende tijd met Linet, Iri en Fleur samen te werken aan betere prestaties in maatschappelijke vraagstukken.    Linet Tanke Na haar...

  Lees verder
 • 13 sept

  Terugblik bijeenkomst Wendbaar Werken: aandacht voor stapstenen, opgavengericht werken, sturing, organisatieverandering en reflectie

  Onlangs ontvingen we voor de bijeenkomst ‘Hoe publieke organisaties wendbaar werken omarmen’ een mooi aantal professionals van verschillende publieke organisaties uit het hele land. Met hen keken we naar Wendbaar Werken in de context van hun eigen organisaties. Hieronder delen we graag een korte terugblik op de bijeenkomst.  Stapstenen van wendbaar werken Na de...

  Lees verder
 • 10 aug

  Op het programma woensdag 5 september: bijeenkomst Hoe publieke organisaties wendbaar werken omarmen

  Regelmatig organiseren we bijeenkomsten voor ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking. Daarin buigen we ons over zaken die we tegenkomen in ons werk met verschillende opdrachtgevers van publieke organisaties in maatschappelijke vraagstukken. Op woensdag 5 september organiseren we in dit kader samen met Ruud van Rheenen (Lust4Life) de bijeenkomst Hoe publieke...

  Lees verder
 • 26 juli

  Wendbaar werken in publieke organisaties: opdrachtgericht werken

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 27 juni

  Organisatieontwikkeling: pionieren in de Kop van Noord-Holland - nieuw hoofdstuk gemeente Hollands Kroon

    Wie op Google ‘Hollands Kroon’ intikt, vindt veel artikelen waarin deze gemeente hét voorbeeld is van ‘het nieuwe werken’, ‘pionieren’, ‘zelfsturing’ en ‘nieuwe overheid’. Hierover schreef de voormalige directie van Hollands Kroon het boek Pole Position. Bussen vol publieke organisaties kwamen er langs om te leren van de ervaringen in ‘de Kop’. Totdat er in november...

  Lees verder
 • 7 juni

  Wendbaar werken in publieke organisaties: het sturen op verschillende snelheden

    Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 6 juni

  Bijeenkomsten Hiemstra & De Vries: ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking op de agenda van publieke organisaties

  Kennis en ervaring over ‘wat werkt’ in de praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling halen we graag op om vervolgens weer verder te delen. Vanuit die gedachte organiseren we de komende tijd regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking met het oog op wat er speelt in publieke organisaties in maatschappelijke vraagstukken. Je vindt...

  Lees verder
 • 8 mei

  Wendbaar werken in publieke organisaties: praktijklessen opgavegericht werken

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 19 apr

  Wendbaar werken in publieke organisaties: paradigma’s in de praktijk

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 5 apr

  Wendbaar werken in publieke organisaties: trends in de samenleving (mens en werk)

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging in te spelen op trends in de samenleving, die onherroepelijk leiden tot veranderingen in het werk. Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat het van organisaties veel vraagt om deze toe te kunnen passen in hun werk. Duurzaamheidsvraagstukken kunnen we alleen oplossen als publieke en private partijen...

  Lees verder
 • 21 mrt

  Wendbaar werken in publieke organisaties: wenkend perspectief uit gemeente Slotjebroek

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 20 mrt

  Reeks ‘Wendbaar werken in publieke organisaties’ van start

  In het momentum van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, lanceren wij (Ralph Hanekamp en Ruud van Rheenen) een reeks artikelen over wendbaar werken in publieke organisaties. Met het vormen van nieuwe coalities en het formuleren van bestuurlijke ambities voor de boeg, is het een goed moment voor ambtelijke organisaties om stil te staan bij ‘hoe’ zij die ambities gaan...

  Lees verder