Wendbaar Werken

Publieke organisaties staan voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om in de toekomst van toegevoegde waarde te blijven, investeren publieke organisaties nu in wendbaarheid. Dat betekent investeren in het vermogen om continu, snel en effectief van koers te veranderen. Hierbij reageren en anticiperen ze op kansen en bedreigingen in de omgeving. Of op nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet nu en de transformatie in het sociaal domein.
Steeds meer publieke organisaties omarmen wendbaar werken.

Weg naar wendbaar werken

Wendbaar werken in publieke organisaties gaat niet over één nacht ijs. De weg naar wendbaar werken leidt via een weerbarstige praktijk. Dit vraagt lef en doorzettingskracht van betrokkenen door de hele organisatie. Wendbaar werken heeft namelijk vergaande consequenties voor het dagelijks werk in publieke organisaties. Het vraagt om een hoge mate van autonomie en resultaatverantwoordelijk op het niveau van de professional. Wendbaar werken vraagt bovendien om andere vormen van leiderschap. Het opent de deur naar nieuwe manieren om de krachten van mensen in publieke organisaties optimaal te benutten.

Er is geen blauwdruk of basisconfiguratie voor wendbaar werken in publieke organisaties die altijd werkt. In publieke organisaties die wendbaar werken komt bovenstaande daarom op verschillende manieren tot uiting. Zo zien we in wendbaar werkende publieke organisaties bijvoorbeeld zelforganiserende teams, opgaven- en opdrachtgericht werken, nieuwe waarderings- en beloningsvormen, ambitie- en talentgericht werken en ondernemen vanuit betekenis.

In verschillende publieke organisaties die wendbaar werken hebben omarmd, zien we bovendien de volgende ontwikkelingen op het niveau van management, bedrijfsvoering en de individuele professional. 

Ontwikkeling in publieke organisaties op niveau management

- Van sturing op inhoud naar (meer) sturing op resultaat/mens
- Van autonome besluitvorming naar (meer) participatieve besluitvorming
- Van prestatiebeloning naar (meer) beloning op initiatief
- Van gericht op zelf uitvoeren naar (meer) gericht op samenwerking
- Van sturen op de waan van de dag naar (meer) gericht op ontwikkeling op lange(re) termijn

Ontwikkeling in publieke organisaties op niveau bedrijfsvoering

- Van organisatiestructuur op basis van lijn-staf-indeling naar (meer) opgavegericht werken
- Van communicatie op afstand naar (meer) communicatie continu in het proces
- Van begroting op jaarcyclus naar (meer) flexibel begroten naar opgaven en resultaten
- Van een klassieke P&C-cyclus naar (meer) kort cyclisch monitoren en bijsturen
- Van monitoren op data naar (meer) sturen met data

Ontwikkeling in publieke organisaties op niveau individuele professional

- Van functie- of taakgericht werken naar (meer) opgavegericht werken
- Van organisatie verantwoordelijk voor mobiliteit individu naar (meer) medewerker zelf verantwoordelijk voor mobiliteit
- Van vast werkpakket per medewerker naar (meer) flexibel werkpakket per medewerker
- Van werken vanuit vaste structuur naar (meer) werken vanuit permanent flexibele structuur
- Van werken vanuit vaste teams naar (meer) werken vanuit flexibele teams
- Van continue promotie naar (meer) combinatie van promotie en demotie 

Ingrijpende, waardevolle beweging

De beweging naar wendbaar werken is in veel publieke organisaties een ingrijpende maar waardevolle. Publieke organisaties die wendbaar werken omarmen spelen rond hun opgaven namelijk snel en effectief in op veranderende omstandigheden, weten optimaal gebruik te maken van de ambities en talenten van mensen en zijn toekomstbestendig georganiseerd. De afgelopen jaren zagen we verschillende publieke organisaties succesvol stap(pen) zetten naar wendbaar werken. Met een aantal daarvan zetten we samen die stap(pen).

Wendbaar werken in de praktijk werkbaar

Benieuwd naar onze kijk op wendbaar werken, organisatieontwikkeling en moderniseren van bedrijfsvoering in publieke organisaties? Zien hoe de adviseurs van Hiemstra & De Vries dit in de praktijk werkbaar maken? Neem dan contact met ons op.

Reeks 'Wendbaar werken in publieke organisaties'

De waardevolle inzichten die we opdeden in en met publieke organisaties die wendbaar werken omarmden, delen we graag. Bijvoorbeeld via onze reeks ‘Wendbaar werken in publieke organisaties’.

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 10 aug

  Op het programma woensdag 5 september: bijeenkomst Hoe publieke organisaties wendbaar werken omarmen

  Regelmatig organiseren we bijeenkomsten voor ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking. Daarin buigen we ons over zaken die we tegenkomen in ons werk met verschillende opdrachtgevers van publieke organisaties in maatschappelijke vraagstukken. Op woensdag 5 september organiseren we in dit kader samen met Ruud van Rheenen (Lust4Life) de bijeenkomst Hoe publieke...

  Lees verder
 • 26 juli

  Wendbaar werken in publieke organisaties: opdrachtgericht werken

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 20 juli

  Koers 2018 – festival voor organisatieontwikkelaars op donderdag 4 oktober: ben je erbij?

  Koers 2018 – festival voor organisatieontwikkelaars vieren we dit jaar op donderdag 4 oktober in De Gelderlandfabriek. Koers draait om relevante ontwikkelingen in en rond (publieke) organisaties. Denk aan thema’s als samenwerken, wendbaar werken, bedrijfsvoering, Omgevingswet, leiderschap, leren & ontwikkelen en systeemdoorbrekend werken. Zin om langs te komen en mee te...

  Lees verder
 • 27 juni

  Organisatieontwikkeling: pionieren in de Kop van Noord-Holland - nieuw hoofdstuk gemeente Hollands Kroon

    Wie op Google ‘Hollands Kroon’ intikt, vindt veel artikelen waarin deze gemeente hét voorbeeld is van ‘het nieuwe werken’, ‘pionieren’, ‘zelfsturing’ en ‘nieuwe overheid’. Hierover schreef de voormalige directie van Hollands Kroon het boek Pole Position. Bussen vol publieke organisaties kwamen er langs om te leren van de ervaringen in ‘de Kop’. Totdat er in november...

  Lees verder
 • 7 juni

  Wendbaar werken in publieke organisaties: het sturen op verschillende snelheden

    Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 6 juni

  Bijeenkomsten Hiemstra & De Vries: ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking op de agenda van publieke organisaties

  Kennis en ervaring over ‘wat werkt’ in de praktijk van publieke organisaties in ontwikkeling halen we graag op om vervolgens weer verder te delen. Vanuit die gedachte organiseren we de komende tijd regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, kennisdeling, verdieping en verrijking met het oog op wat er speelt in publieke organisaties in maatschappelijke vraagstukken. Je vindt...

  Lees verder
 • 8 mei

  Wendbaar werken in publieke organisaties: praktijklessen opgavengericht werken

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 19 apr

  Wendbaar werken in publieke organisaties: paradigma’s in de praktijk

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 5 apr

  Wendbaar werken in publieke organisaties: trends in de samenleving (mens en werk)

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging in te spelen op trends in de samenleving, die onherroepelijk leiden tot veranderingen in het werk. Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat het van organisaties veel vraagt om deze toe te kunnen passen in hun werk. Duurzaamheidsvraagstukken kunnen we alleen oplossen als publieke en private partijen...

  Lees verder
 • 21 mrt

  Wendbaar werken in publieke organisaties: wenkend perspectief uit gemeente Slotjebroek

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 20 mrt

  Reeks ‘Wendbaar werken in publieke organisaties’ van start

  In het momentum van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, lanceren wij (Ralph Hanekamp en Ruud van Rheenen) een reeks artikelen over wendbaar werken in publieke organisaties. Met het vormen van nieuwe coalities en het formuleren van bestuurlijke ambities voor de boeg, is het een goed moment voor ambtelijke organisaties om stil te staan bij ‘hoe’ zij die ambities gaan...

  Lees verder
 • 2015
  30 juni

  Praktijklessen opgavegericht werken

  Door de veranderde rol in de samenleving en krapper wordende budgetten zoeken gemeenten en provincies naar andere werkwijzen om hun maatschappelijke effecten te realiseren. De traditionele, veelal sectorale manier van beleidsontwikkeling is niet langer succesvol: een overmatige productie van beleidsdocumenten, te weinig focus, te lange doorlooptijden en bovenal te weinig...

  Lees verder